Արդյունաբերության այլ ճյուղեր (քիմիական, թեթև և սննդի)

  1. Ի՞նչ դեր ունի քիմիական արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ։
    Քիմիական արդյունաբերությունը գիտատեխնիկական առաջադիմությունն ապահովող ճյուղերից մեկն է : Նրա շնորհիվ ստեղծվում են բազմաթիվ դեղեր:

2․ Նշել քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները։
Զարգացման համար պետք է ունենալ գործարաններ, բարենպաստ պայմաններ:

3․ Ի՞նչ դեր ունի թեթև և սննդի արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ։
Թեթև արդյունաբերությունը մեզ ապահովում է հագուստով ,գորգերով,իսկ սննդի արդյունաբերությունը՝ մեզ անհրաժեշտ սննդատեսակներով :

4․ Ի՞նչ տեղաբաշխման առանձնահատկություն ունի սննդի արդյունաբերությունը։ Նշե՜լ դրանց տեղաբաշխման սկզբունքներն ու բնորոշ գծերը։
Արագ փչացող հումք մշակող ձեռնարկությունները տեղաբաշխվում են հումքի աղբյուրների մոտ/օրինակ՝ կաթ,խաղող,/, իսկ օրինակ որոշ ճյուղեր ,որ դեպքում պատրաստում են արտադրանք,որը շուտ փչացող է, ապա այն տեղաբաշխվում է սպառման կետին մոտ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.