Տափակ և օղակաձև որդեր

1.Ներկայացնել կլոր որդերը ընդանհուր բնութագիրը։

2.Կլոր որդերի դասից ինչ մակաբույթ տեսակներ գիտեք:

3.Ներկայացրեք սրատուտի կամ ասկարիտի բազմացումը մարդու օրգանիզմում:

4. Ինչպես անել որ չվարակվել մակաբույթ որդերի ձվերով:

5.Ներկայացնել օղակաձև որդերի արտաքին կառուծվածք և ներքին օրգանները:

6.Իչպես է բազմանում անձրևավորդը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.