Մարտի 25-29

Սովորել ՝ Նյութի բաղադրության հաստատունությոսւնը:Տարրերի զանգվածային բաժինը:
Պատասխանել հարցերին

1.Ի՞նչ հարցի շուրջ են վիճաբանում երկու անվանի քիմիկոսները՝ Պրուստը և Բերթոլեն:
Նրանք վիճում էին նյութերի հաստատունության բաղադրության շուրջ:Բայց հաղթեց Պրուստը:

2.Լրացրեք բաց թողած բառերը հետևյալ սահմանման մեջ.<<Յուրաքանչյուր քիմիական մաքուր նյութ,գտնվելու վայրից ու ստացման եղանակից անկախ , ունի միևնույն հաստատուն բաղադրությունը>>:

3.Ըստ բանաձևերի ՝ հաշվեք հետևյալ նյութերը կազմող տարրերի զանգվածային բաժինները (%):
ա)Na2SO3
Mr(Na2SO3)=2*Ar(Na)+Ar(S)+3*Ar(O)=46+32+48=126
ω(Na)=23*2:126=36,5%
ω(S)=32:126=25.3%
ω(O)=16*3:126=38.09%
բ)AgNO3
Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3*Ar(O)=108+14+48=170
ω(Ag)=108/170=63.5%
ω(N)=14/170=8.23%
ω(O)=3*16:170=28.3%
գ) CaC2
Mr(CaC2)=Ar(Ca)+2*Ar(C)=40+2*12=64
ω(Ca)=40/64=62.5%
ω(C)=24/64=37.5%
դ)CO
Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28
ω(C)=12/28=42.8%
ω(O)16/28=57.14%

4.Պղնձի օքսիդի բանաձևն է CuO, փորձնական ճանապարհով պարզվել է, որ օմեգա (Cu)=80%, օմեգա (O)=20%:Այս տվյալների հիման վրա հաշվեք պղնձի հարաբերական ատոմային զանգվածը, եթե թթվածնի հարաբերական ատոմային զանգվածը 16 է:
20/100=0.2
0.2*16=80(Mr)
80/100=0.8
0.8*80=64 Ar(Cu)

5.Պղնձի և ծծմբի առաջացրած միացության մեջ ծծմբի զանգվածային բաժինը 50% է: Որոշեք միացության բանաձևը:

Լաբարատոր փորձ

Մագնեզիումի և ծծմբի փոշիների զանգվածային խիստ որոշակի հարաբերությամբ : Խառնուրդը կույտի տեսքով լցնենք ասբեստե ցանցի կամ երկաթե թիթեղի վրա ու խառնուրդին վառվող մարխ մոտեցնենք: Տեղի կունենա բռնկեում և կստացվի նոր նյութ ՝ մագնեզիումի սուլֆիդ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.