Անասնապահություն

  1. Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:
    Շատ մեծ դեր ունի բուսաբուծությունը և կլիման :
  2. Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:
    Անասնապահությունը թեթև արդյունաբերությանը տալիս է կաշի,մորթի և բուրդ , բնական մետաքսահումք: Սննդի արդյունաբերությանը տալիս է միս ,կաթ, յուղ,ձու, մեղր,մեղրամոմ, :
    3. Թվարկել և ուրվագծային քարտեզի վրա նշել այն երկները, որոնք առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերով՝ ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, խոշոր եղջերավոր անանսապահություն, ձիաբուծություն, ձկնորսություն: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.