Դաս 26.  (11.04 – 15.04)

1.Ինչ նմանություն կա սեղմված հեղուկի (կամ գազի) և սեղմված զսպանակի միջև: 
Երկուսի դեպքում էլ առաջանում են առանձգականության ուժեր :

2.Իսկ ինչով են դրանք տարբերվում:                
Սեղմված հեղուկը ազդում է անոթի մխոցի,հատակի և պատերի վրա, իսկ սեղմված զսպանակը միայն մխոցի և անոթի հատակի վրա:                            

3.Նկարագրել և բացատրել Պասկալի փորձը:
Պասկալը փայտե տակառն ամբողջությամբ լցրել է ջրով։ Տակառի կափարիչի վրա արված անցքով նա տակառին ուղղաձիգ դիրքով ամրացրել է երկար խողովակ։ Խողովակի մեջ ջուր է լցրել՝ հետզհետե ավելացնելով վերջինիս քանակը։ Երբ խողովակում ջրի մակարդակը հասել է որոշակի բարձրության, տակառի կողմնային պատերը ճեղքվել են, և ջուրը դուրս է ցայտել բացված ճեղքերից։ Խողովակի մեջ լցված ջուրը  տակառի ներսում ստեղծում է հավելյալ ճնշում։ Համաձայն ճնշման սահմանման՝ p=F/S, որտեղ S-ը խողովակի լայնական հատույթի մակերեսն է, իսկ F-ն խողովակում լցված ջրի կշիռը։ Այդ հավելյալ ճնշումն առաջացնում է տակառի ջրի լրացուցիչ սեղմում։ Դրա հետևանքով տակառի ներսի բոլոր մասերում ջրի ճնշումն ավելանում է հավելյալ ճնշման չափով։

4.Ձևակերպել Պասկալի օրենքը:
Հեղուկի կամ գազի վրա գործադրված ճնշումը հեղուկով կամ գազով հաղորդվում է բոլոր ուղղություններով առանց փոփոխության:

5.Ինչ է հիդրոստատիկ ճնշումը:
Հեղուկն իր կշռով ստեղծում է հիդրոստատիկ ճնշում:

6.Կախված է արդյոք անոթի հատակին հեղուկի ճնշումն անոթի ձևից:

7.Գրեք բաց անոթի հատակին  անշարժ հեղուկի ճնշման բանաձևը:
p=Pgh

8.Գրեք հեղուկի ազատ մակերևույթից հ խորությամբ կետում անոթի պատի վրա հիդրոստատիկ ճնշման բանաձևը:
p=p0+Pgh

9.Ծովում ինչ խորությամբ սուզվելիս ճնշումը կլինի 1 ՄՊա:

100 մետր

10.Ինչ է սկաֆանդրը, որքան կարելի է խորասուզվել սկաֆանդրով:
Դա ջրասուզորդների հագուստն է,այն հերմետիկ հանդերձանք է,կազմված է պատյանից,սաղավարտից,ձեռնոցներից և ճտքակոշիկներից:

11.Ինչ է աքվալանգը, բաթիսֆերան, բաթիսկաֆը:
Աքվալանգի շնորհիվ կարելի է 40 մետր ընկղմվել ջրի մեջ և մնալ 1 ժամ:Դա ջրի տակ շնչելու մեխանիկական սարք է, կազմված է օդով լի բալոնից , դիմակից և դրանք միացնող խողովակից:
Բաթիսֆերան գնդաձև խցիկ է,պատերը ամուր պողպատից են , դիմանում է ջրի բարձր ճնշումներին: Այն նախատեսված է ծովային մեծ խորությունները ուսումնասիրելու համար: Նավից ջուր է իջեցվում պողպատե ճոպաններով:
Բաթիսկաֆը ինքնագնաց սարք է , նախատեսված է ծովերի և օվկիանոսների հատակը ուսումնասիրելու համար: Կազմված է բաթիսֆերայից, որը ամրացված է մեծ պողպատե ցիստեռնի հատակին:Ցիստեռնը լիքն է բենզինով, քանի որ բենզինը թեթև է օդից, ապա բաթիսկաֆը կարծես օդապարիկ լինի ջրում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.