Թվային բազմություններ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ինչպե՞ս են նշանակում.

ա) բնական թվերի բազմությունը` N

բ) ամբողջ թվերի բազմությունը Z

գ) ռացիոնալ թվերի բազմությունը Q

դ) իռացիոնալ թվերի բազմությունը I

ե) իրական թվերի բազմությունը R

2) Ճի՞շտ են, արդյոք, հետևյալ գրառումները.


  1. No
  2. yes
  3. no
  4. yes
  5. no
  6. yes

3) Գրառե՛ք

ա) 10-ից մեծ և 50-ից փոքր պարզ թվերի բազմությունը:A= {11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47}

բ) 40-ից փոքր և 6-ի հետ փոխադարձ պարզ թվերի բազմությունը: A= {}

գ) այն երկնիշ թվերի բազմությունը, որոնք 11-ի բաժանելիս տալիս են 7 մնացորդ: A= {18,29,40,51,62,73,84,95}

դ) 100-ից փոքր այն զույգ թվերի բազմությունը, որոնք 3-ի բազմապատիկ են: A= {6,12,18,24,…}

4) Գտեք x թիվը, եթե


5) A բազմությունն ունի 5 տարր, AUB բազմությունը՝ 12 տարր, իսկ AՈB բազմությունը՝ 2 տարր: Քանի՞ տարր ունի B բազմությունը:
7
6) Եղբայրը և քույրը միասին լրացրին ամբողջ խաչբառը, որը պարունակում էր 60 հարց: Եղբայրը գտավ պատասխաններից 38-ը, իսկ երկուսով միասին գտան 12 պատասխան:

ա) Քանի՞ պատասխան գտավ քույրը: 22

բ) Քանի՞ պատասխան գտավ միայն քույրը: 10

գ) Քանի՞ պատասխան գտավ միայն եղբայրը: 38

Առաջադրանքներ (տանը)

7) Նշված բազմություններից ո՞րին է պատկանում 2x+5=4-x հավասարման արմատը.

Զ)

8) Դիցուք, A-ն 12-ից փոքր և 5-ի վրա չբաժանվող բնական թվերի բազմությունն է, իսկ B-ն՝ 15-ից փոքր և 3-ի վրա բաժանվող բնական թվերի բազմությունը: Գտեք՝

ա) A բազմության տարրերի թիվը: A= {11,9,8,7,6,4,3,2,1} 9

բ) B բազմության տարրերի թիվը: B= {12,9,6,3} 4

գ) Գրառեք AՈB բազմությունը և հաշվեք նրա տարրերի թիվը: A= {11,8,7,4,2,1} 6

դ) Հաշվեք AUB բազմության տարրերի թիվը: 3

9) Գտեք x-ը և y-ը, եթե

10) Դասարանի բոլոր 24 աշակերտները ցուցակագրվեցին լողի և շախմատի խմբակներում: Ընդ որում՝ նրանցից 18-ի ազգանունները կան լողի խմբակի ցուցակում, իսկ 15-ի ազգանունները՝ շախմատի խմբակի ցուցակում:

ա) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց և լողի, և շախմատի խմբակներում: 9

բ) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց միայն լողի խմբակում: 9

գ) Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց միայն շախմատի խմբակում: 6

Լրացուցիչ առաջադրանք

11) Դասարանի 31 աշակերտից 21-ը ցանկություն է հայտնել սովորել անգլերեն, 18-ը՝ գերմաներեն:

ա) Քանի՞ աշակերտ է ցանկություն հայտնել սովորել և անգլերեն, և գերմաներեն:

բ) Քանի՞ աշակերտ է ցանկանում սովորել միայն գերմաներեն:

գ) Քանի՞ աշակերտ է ցանկանում սովորել միայն անգլերեն:

12) Կոնֆերանսին մասնակցում է 200 գիտնական: Նրանց 85%-ը տիրապետում է անգլերենին, 80%-ը՝ ֆրանսերենին, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր մասնակից այդ լեզուներից գոնե մեկին տիրապետում է: Մասնակիցներից քանի՞սն է միաժամանակ տիրապետում երկու լեզուներին:

13) Դասարանի աշակերտներից 20-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, 10-ը՝ գերմաներեն, իսկ 3-ը՝ միայն ֆրանսերեն: Միաժամանակ անգլերեն և գերմաներեն սովորելու ցանկություն հայտնեցին 6-ը:

ա) Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում:

բ) Քանի՞սը գիտի միայն անգլերեն:

գ) Քանի՞սը գիտի միայն գերմաներեն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.