Ինքնաստուգում

 1. Մթն․ ճնշում = է 750մմ սնդիկի սյուն։
  Որքա՞ն է սնդիկի սյան բարձրությունը Տորիչելի խողովակում։
  հ=750/1
 2. Գրիր ճնշումը սահմանող բանաձևեր։
  P=f/s
 3. Գրիր Արքիմեդյան ուժի բանաձևը։
  FԱ=ρhV 
 4. Ո՞ր դեպքում է մարմինն ամբողջությամբ խորասուզվում հեղուկի մեջ։
  Մարմինը խորասուզվում է նյութի մեջ միայն այն ժամանակ, երբ մարմնի խտությունը ավելի մեծ է նյութի խտությունից:
 5. Որքա՞ն է ջրածնով լցված 20մ3 ծավալով օդապարիկի վերամբարձ ուժը գետնից 10 կմ բարձրության վրա։
  Օդի խտությունը  = 0,414 կգ/մ3:
  20*0.414=8.28 կգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.