Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1. Լուծի՛ր հավասարումը.

Գտնել հավասարման արմատը.

1) 4x+5=2x-7
2x=-12
x=-6

2) 5x-7=13
x=4

3) 4(x-1)+5(x+7)=-x-3(1-x)

4x-4+5x+35=-x-3+3x

4x+5x+x-3x=-3+4-35

7x=-34

x=-34/7

4) 3(x-1)(x+1)=4x+3x2

3(x2 -1 )=4x+3x2

3x2 -3=4x+3x2

4x=-3

x=-3/4

x=-0.75

5) 4x+8=4(x+2)
4x+8=4x+8
0

6) x-2=1+4x
-3x=3
x=-1

7) 0,5x+5=1-4,3x
4.8x=-4
x=-0.83

8) y-12(1+y)=0
y-12-12y=0
-11y=12
y=-12/11

9)  8,9y+17,54=5,4y+2,84
3.5y=-14.7
y=-4.2

10) 4,37+6,7z=7,75+9,3z
-2.6z=3.38
z=-1.3

2. Լուծի՛ր խնդիրները հավասարումների միջոցով.

ա. Ծառատունկի համար նախատեսված հաղարջենու 78 տնկիները որոշեցին բաշխել երեք օղակների միջև այնպես, որ առաջին օղակը ստանա 2 անգամ քիչ, քան երկրորդը, իսկ երրորդ օղակը 12 տնկի ավելի ստանա, քան առաջինը: Քանի՞ տունկ պետք է հատկացնեն առաջին օղակին:
1=x
2=2x
3=x+12
x+2x+x+12=78
4x=66
x=16.5

բ. Զամբյուղում կար 2 անգամ ավելի քիչ խնձոր, քան արկղում: Այն բանից հետո, երբ զամբյուղից արկղի մեջ դրեցին 10 խնձոր, արկղում եղավ 5 անգամ ավելի շատ խնձոր, քան զամբյուղում: Քանի՞ խնձոր կար զամբյուղում և քանի խնձոր՝ արկղում:
2

գ. Երկու հոգի 15 000 դրամը պետք է բաժանեին այնպես, որ մեկին մյուսից 4 անգամ շատ հասներ: Քանի՞ դրամ կհասնի յուրաքանչյուրին:
15000:5=3000
3000*4=12000

դ. Կոնֆետի համար վճարել են 3 անգամ ավելի կամ 600 դրամով ավելի, քան թխվածքի համար: Որքա՞ն են վճարել թխվածքի համար:
3x=600
600:3=200
x=200

ե. Գործարանի երեք արտադրամասում աշխատում է 1130 մարդ: Երկրորդ արտադրամասում 70 մարդ ավելի է աշխատում, քան առաջինում, իսկ երրորդում՝ 84 մարդ ավելի, քան երկրորդում: Քանի՞ մարդ է աշխատում երրորդ արտադրամասում:

զ. Զամբյուղում երկու անգամ ավելի քիչ խաղող կար, քան արկղում: Զամբյուղի մեջ 4կգ ավելացնելուց հետո նրա միջի խաղողը 0.5 կգ-ով ավելի դարձավ, քան արկղի խաղողը: Որքա՞ն խաղող կար արկղում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.