Գործնական քերականություն 223, 232-238

234.Տրված բայերը պատճառակա՛ն դարձրու տալ  բայի օգնությամբ:
Օրինակ

զանգել- զանգել տալ:

Հանձնել-հանձնել տալ, պատժել-պատժել տալ, ասել-ասել տալ, աղմկել-աղմկել տալ, պատասխանել-պատասխանել տալ, զրուցել-զրուցել տալ, հայտնել-հայտնել տալ, աղալ-աղալ տալ, բանալ-բանալ տալ, տանել-տանել տալ:

235.Տրված բայերը  հնարավոր ձևերով պատճառակա՛ն դարձրու:

 Օրինակ

լսել- լսեցնել , լսել տալ:

Իմանալ-իմաց տալ, բարկանալ-բարկացնել, տեսնել-տեսնելու տալ, զգալ-զգացնել տալ:
236.Ընդգծված պատճառական բայաձևերը փոխարինի՛ր հոմանիշներով:
Իմաց տվեց, որ ինքն այլևս չի հավատում նրա խոսքին:
Հրեշին միայն իր հաստատակամությամբ ու համառությամբ գնալ թողեց, այդ կողմերից:
Տեղյակ պահեց,  որ շուտով գալու է:
Զգացվեց, որ այլևս չի ուզում խոսել:
Վտանգի մասին բոլորին տեղյակ պահեց ,  որ քաղաքից հեռու չգնան:

  1. Սխալ կազմած պատճառական ձևերը դո՛ւրս գրիր և ուղղի՛ր:

Վախեցնել տալ-վախեցնել, խոսել տալ-խոսեցնել, բարկանալ տալ-բարկացնել, համոզեցնել, ապրեցնել տալ-ապրեցնել, ներեցնել-ներել տալ, փրկեցնել-փրկել, նախանձել տալ-նախանձեցնել, թվացնել-թվացնել տալ, փայլեցնել-, բանեցնել տալ-, հայտարարել տալ-, անել տալ-, ցավեցնել տալ-ցավեցնել, ափսոսել տալ-ափոսեցնել, սիրել տալ-, մտածեցնել-մտածել տալ, ճանաչեցնել-ճանաչել տալ, պայթեցնել տալ-, խնդրել տալ:

  1. Սխալ կազմած պատճառական ձևերը դո՛ւրս գրիր և ուղղի՛ր:Առավոտից իրիկուն, հետո էլ նորից մինչև առավոտ աշխատեցնել է տալիս, մինչև որ մաշկն էլ չի դիմանում: Զգացնել տվեց, որ ինքը բնավ էլ համաձայն չէ մեր որոշմանը:
    Մեզ այնքան սպասեցնել տվեց, ինքն իր համար ման է տալիս:
    — Հասկացնել կտամ, թե ես ով եմ,- զայրացած գոռգոռում էր նա:
    Երբ բոլոր ընդիմախոսներին լռել տվեց ու համոզեց, սկսեց ուրիշ բանի մասին խոսել:Բայի եղանակները ցույց են տալիս խոսողի վերաբերմունքը գործողության կատարման նկատմամբ: Խոսողի գործողությունը կարող է ներկայացնել, իբրև ցանկալի, անհրաժեշտ ,պայմանով կատ0արելի և այլն: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.