Սեպտեմբեր ամսվա կենսաբանության անփոփում

.Ներկայացնել բջջի կառուցվածքը և ինչ ֆունկցիա է կատարում :

(1) Կորիզակ
 (2) Բջջակորիզ 
(3) Ռիբոսոմ 
(4) Ներառուկ 
(5) Հատիկավոր էնդոպլազմային ցանց 
(6) Գոլջիի ապարատ 
(7) Բջջակմախք 
(8) Հարթ էնդոպլազմային ցանց
 (9) Միտոքոնդրիումներ 
(10 ) Վակուոլներ
 (11) Ցիտոպլազմա 
(12) Լիզոսոմ 
(13) Ցետրիոլ


2.Թվարկեք հյուսվածքների տեսաները և առաանձնացնել երկու հյուսվածք և ներկկայացնել
1.Շարակցային
2.Եպիթելային
3.Նյարդային
4.Մկանային
Մկանային են ամբողջ մարմինի մկաները:
Նյարդային են մարմինում գտնվող բոլոր նյարդային շղթաները:
3.ինչ է իրենից ներկայացնում օրագնաիզմը և նրա փաղկապակցված աշխատանքը:
Օրգանիզմ, կենդանի մարմին, որն ունի հատկությունների ամբողջություն ինչով էլ այն տարբերվում է ոչ կենդանի նյութից։
4.ներկայացնել գեղձերի տեսակները և ինչ ֆունկցիա են կատարում
1.արտազատական
2.ներզատական
3. խառը
լինում են ներզատական և արտազատական ֆունկցիաներ:
5.համացանցում կատարել ուսումնասիրություն և դուրս գրել գեղձային հիվանդույուններ:
շաքարախտ
Վահանաձև գեղձի հիվանդություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.