Դարձվածք. գործնական աշխատանք

 1. Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
  Իրար սրտից ջուր խմել –Իրար հասկանալ
  Հազար մաղով անցկացրած –աներես
  Հիվանդի համար ջուր բերող –Դանդաղաշարժ
  Գլխին կրակ թափել –զայրանալ
  Կանաչ-կարմիրը կապել –ամուսացնել
  Կոպեկի համար մեռած –ժլատ
  Ուրիշի բնում ձու ածել –օգնել ուրիշին
  Ոտքի կոխան դարձնել –ո
  Փուշը մատից հանել – օգնել
  Գրքի մի երեսը կարդալ — մի կողմին լսել

2. Որ դարձվածքների  իմաստն է սխալ բացատրված:

 1. ժամավաճառ լինել – իզուր ժամանակ վատնել
  2.երեսից կախվել – թախանձել
  3.արյունը ջուր դառնալ – սահմռկել
  4.աչքերը փակել – ժպտալ
  5. աչքը ջուր կտրել – կարոտով, անհամբերությամբ սպասել
  6. անձյուն ձմեռ – անճարակ մարդ
  7. գլխարկը գետնովը տալ – նորաձև հագնվել
  8. գլխին տալ — ուրախանալ:

  3.Հետևյալ դարձվածքներով մեկական նախադասություն կազմել:
 2. Լեղին ճաքել
 3. արյունը գլխին խփել
 4. հոգին ավանդել
 5. անարգանքի սյունին գամել
 6. ճամփա պահել
 7. ականջի հետև գցել:

4. Հետևյալ բառերի համար գտնել հոմանիշ դարձվածքներ
ծաղրել
հիվանդանալ
օգնել
հասկանալ
մեռնել
անտեսել
ծուլանալ
ուրախանալ
ճարպիկ
թանկ
սպառնալ
գունատվել
էժան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.