31.10.22

Վարժություններ

Վարժություն 1։ Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ մակբայը։

  1. արագորեն, դեպի, փայտե, անշուշտ
  2. ապա, մասին, լիովին, անշուշտ
  3. եթե, որտեղ, ամենուր, այստեղ
  4. մյուս, բոլոր, ուր, հապճեպ
  5. ոչինչ, գրեթե, ինչ-որ, այսպես
  6. երբ, բայց, նախօրոք, յուրաքանչյուր
  7. միաձայն, ձայնավոր, հնչյուն, շառաչ
  8. ինչ-ինչ, փոքրինչ, ինչ, որտեղ
  9. սա, բոլոր, մասամբ, յուրաքանչյուր
  10. ողջ, ամբողջ, ամբողջովին, ոչ մի

Վարժություն 2։ Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով տրված մակբայները։
Հերոսաբար, մասամբ, փոքր-ինչ, ամենուրեք, լիովին։
Տղաները հերոսաբար մարտնչեցին թշնամու դեմ:
Այսօր ես մասամբ վերջացրեցի աշխատանքս:
Երեկոյան փոքր-ինչ ցրտեց:
Ամենուրեք տոնական տրամադրություն էր տիրում:
Մեր գումարը լիովին բավականացրեց ճանփորդության ընթացքում :

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.