Fulfilling a Promise

Ever since the beginning The girl’s family member disagree her relationship with the boy. Saying that because of family background, if she insist of being together with the boy, she’ll suffer for her whole lifetime.

Because of the pressure applied by family members, she frequently quarrel with him. The girl does love the boy, she used to ask him, “How much do you love me?” Because the boy is not good with words, he used to make her angry. With additional comment from her parents, her mood get even worse. The boy, has become her “anger releasing target”. And the boy, just silently allowed her to continuously release her anger on him.

Later, the boy graduated from University. He plan to further study overseas but before he left. He proposed to the girl… ” I, don’t know how to say nice words but I do know that, I love you. If you agree, I am willing to take care of you, the whole life. About your family members, I will work hard to convince them and agree on us.”

“Marry me, will you?”, the girl agreed.

And her parents, looking at the effort shown by the boy, agreed with them. Finally, before the boy go oversea, they are engaged. The girl stay back in the hometown, step into the working society where as the boy continuing his study oversea. They maintained their relationship through telephone and letters. Although time is difficult to get through with, but both of them never give up.

One day, the girl left home for work as usual on her way to the bus stop, a car lose control and knock her down. As she awake from unconsciousness, she saw her parents and realize how seriously she got hurt and how fortunate of her, not to get killed.

Looking at her parents, with their faced got all wet by their tears, she tried to comfort them. But then, she found out that She can’t even spell out a word, she tried her best to make some voice but all she managed, was to breath without any voice. She’s mute. According to the doctor, the injury affected her brain, and that cause her to be mute for the rest of her life. Listening to her parents persuade, but can’t even reply with a single word, the girl collapsed. Throughout the days, others than crying silently, still it is crying.

Later, the girl discharged from hospital. Returning to her home, everything is still like before. Except that the phone ring, has turned into the worst nightmare of hers. Ring after ring, continuously stimulate her, stimulating her pain But she can’t tell the boy. She don’t want to be a burden to him, and wrote him a letter telling him that she no longer want to wait, the relationship between them ended, and even returned him the engagement ring. Facing the letters and telephone from the boy, all she can do, is to allow tears falling from her eyes.

Her father decided to move, after seeing the pain she is suffering. Hoping that she could forget everything and be happier into a new environment, the girl started to learn, slowly picking up sign language and start over again. Also telling herself to forget the boy.

One day, her best friend tell her that the boy’s back. He’s searching all around for her, she asked her best friend not to tell him about her and asked her to tell him to forget her. After that for more than a year there was no news of boy. One day her best friend tells her, that the boy is getting married soon, and passed the Wedding Card to her. She open the card sadly, but she found her name on the card.

The moment she want to ask her best friend, the boy appear in front of her. With an unfamiliar sign language, he told her ”I spent more than a year’s time, to force myself to learn sign language, in order to tell you, I have not forgot our promise, give me an opportunity, let me be your voice. I love you.”

Looking at the slow sign language by the boy, and the engagement ring she gave back to him, She finally smiled.

Moral: Do not be a coward and run away whenever there is a problem, remember that every problem has a solution, never ever break someone’s heart, you may not know when it will happen to you.

Իսկզբանե աղջկա ընտանիքի անդամը համաձայն չէ նրա և տղայի հարաբերությունների հետ: Ասելով, որ ընտանեկան ծագման պատճառով, եթե նա պնդի տղայի հետ միասին լինել, նա կտուժի ամբողջ կյանքի ընթացքում: Ընտանիքի անդամների ճնշումների պատճառով նա հաճախակի վիճում էր նրա հետ։ Աղջիկը սիրում է տղային, նա նրան հարցնում էր. «Ինչքա՞ն ես սիրում ինձ»: Որովհետև տղան բառերով լավ չի, նա նրան բարկացնում էր։ Ծնողների կողմից հավելյալ մեկնաբանությամբ նրա տրամադրությունն էլ ավելի է վատանում: Տղան դարձել է նրա «զայրույթը թոթափող թիրախը»։ Իսկ տղան, պարզապես լուռ թույլ տվեց, որ նա շարունակաբար ազատի իր զայրույթը իր վրա: Ավելի ուշ տղան ավարտեց համալսարանը։ Նա նախատեսում է շարունակել սովորել արտասահմանում, բայց նախքան մեկնելը: Նա աղջկան առաջարկություն արեց… «Ես, չգիտեմ, թե ինչպես լավ խոսքեր ասել, բայց ես գիտեմ, որ ես սիրում եմ քեզ: Եթե ​​համաձայն ես, ես պատրաստ եմ հոգ տանել քո մասին, ամբողջ կյանքը։ Ձեր ընտանիքի անդամների մասին, ես շատ կաշխատեմ նրանց համոզելու և մեզ հետ համաձայնեցնելու համար»։

Կամուսնանա՞ս ինձ հետ,- համաձայնեց աղջիկը: Իսկ նրա ծնողները, նայելով տղայի ցուցաբերած ջանքերին, համաձայնեցին նրանց հետ։ Վերջապես, մինչ տղան արտասահման գնալը, նրանք նշանվում են։
Աղջիկը մնում է հայրենի քաղաքում, մտնում է աշխատող հասարակություն, որտեղ տղան շարունակում է իր ուսումը արտասահմանում: Նրանք իրենց հարաբերությունները պահպանել են հեռախոսով և նամակներով։ Թեև ժամանակը դժվար է հաղթահարել, բայց երկուսն էլ երբեք չեն հանձնվում։
Մի օր աղջիկը կանգառ գնալիս սովորականի պես տնից դուրս եկավ աշխատանքի, մեքենան կորցրեց կառավարումը և տապալեց նրան։ Երբ նա արթնացավ ուշագնացությունից, նա տեսավ իր ծնողներին և հասկացավ, թե որքան լուրջ է վիրավորվել և որքան բախտ է վիճակվել չսպանվել: Նայելով ծնողներին, արցունքներից բոլորովին թրջված դեմքով, նա փորձում էր մխիթարել նրանց։ Բայց հետո նա պարզեց, որ նա նույնիսկ ոչ մի բառ չի կարողանում արտասանել, նա ամեն կերպ փորձում էր ձայն հանել, բայց այն ամենը, ինչ նրան հաջողվեց, շնչելն էր առանց ձայնի: Նա համր է:
Բժշկի խոսքով՝ վնասվածքն ազդել է նրա ուղեղի վրա, և դա պատճառ է դարձել, որ նա ամբողջ կյանքում լուռ է։ Լսելով, թե ինչպես են ծնողները համոզում, բայց չկարողանալով նույնիսկ մեկ բառով պատասխանել, աղջիկը ընկավ: Ողջ օրերը, բացի լուռ լացից, դեռ լաց է լինում:
Նա չի ցանկանում բեռ լինել նրա համար, և նրան նամակ է գրել՝ ասելով, որ այլևս չի ցանկանում սպասել, նրանց միջև հարաբերություններն ավարտվել են, և նույնիսկ նրան վերադարձրել է նշանադրության մատանին: Տղայի նամակներին ու հեռախոսին առերեսվելով՝ միայն նա կարող է թույլ տալ, որ արցունքներ թափվեն իր աչքերից: Հայրը որոշել է տեղափոխվել՝ տեսնելով իր կրած ցավը։ Հույս ունենալով, որ նա կարող է մոռանալ ամեն ինչ և ավելի երջանիկ լինել նոր միջավայրում՝ աղջիկը սկսեց սովորել՝ կամաց-կամաց ժեստերի լեզուն վերցնելով և նորից սկսել: Նաև ինքն իրեն ասում է, որ մոռանա տղային։ Մի օր նրա լավագույն ընկերն ասում է նրան, որ տղան վերադարձել է: Նա փնտրում է նրան շուրջբոլորը, նա խնդրեց իր լավագույն ընկերոջը չպատմել իր մասին և խնդրեց ասել, որ մոռանա իրեն: Դրանից հետո մեկ տարուց ավելի տղայից լուր չկար։ Մի օր նրա լավագույն ընկերն ասում է նրան, որ տղան շուտով ամուսնանալու է, և նրան փոխանցել է հարսանեկան բացիկը: Նա տխուր բացեց բացիկը, բայց քարտի վրա գտավ իր անունը:
Այն պահին, երբ նա ցանկանում է հարցնել իր լավագույն ընկերոջը, տղան հայտնվում է նրա դիմաց. Անծանոթ ժեստերի լեզվով նա նրան ասաց. «Մեկ տարուց ավելի ժամանակ եմ ծախսել, որպեսզի ինքս ինձ ստիպեմ սովորել ժեստերի լեզուն, որպեսզի ասեմ՝ ես չեմ մոռացել մեր խոստումը, ինձ հնարավորություն տուր, թույլ տուր, որ ես քո ձայնը լինեմ։
Ես քեզ սիրում եմ.” Նայելով տղայի դանդաղ ժեստերի լեզվին և նշանադրության մատանին, որը նա վերադարձրեց նրան, նա վերջապես ժպտաց։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.