Շրջանագծի և ուղղի փոխադարձ դասավորությունը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Դիցուք՝ d-ն r շառավղով շրջանագծի կենտրոնի հեռավորությունն է p ուղղից: Ինչպե՞ս են միմյանց նկատմամբ դասավորված շրջանագիծը և p ուղիղը, եթե՝

ա) r=16սմ, d=12սմ, r>d հատող ուղիղ

բ) r=5սմ, d=4,2 սմ, r>d հատող ուղիղ

գ) r=7,2 սմ, d=3,7դմ, r<d ընդ. կետ չունեն

դ) r=8սմ,d=1,2դմ, r<d ընդ. կետ չունեն

ե) r=5սմ, d=50մմ r=d ունեն ընդ. կետ

Լրացուցիչ(տանը)

2) A կետի և շրջանագծի կենտրոնի հեռավորությունը փոքր է շրջանագծի շառավիղից: Ապացուցեք, որ A կետով անցնող յուրաքնաչյուր ուղիղ այդ շրջանագծի հատող է:
Եթե A կետի և շրջանագծի կենտրոնի հեռավորությունը մեծ լիներ շառավղից,ապա դուրս կգար շրջանագծից, իսկ փոքրի դեպքում դրանով անցնող ուղիղը հատում է շրջանագիծը:

3) ABC եռանկյան մեջ AB=10սմ, <C=900<B=300: Պահանջվում է տանել A կենտրոնով շրջանագիծ: Ինչպիսին պետք է լինի այդ շրջանագծի շառավիղը, որպեսզի BC ուղիղը՝

ա) շոշափի շրջանագիծը,

բ) շրջանագծի հետ չունենա ընդհանուր կետ,

գ) շրջանագծի հետ ունենա ընդհանուր կետեր:

Հավելյալ խնդիրներ

4) AB հատվածի երկարությունը հավասար է 37 սմ-ի: C և D կետերը գտնվում են այդ հատվածի վրա, ընդ որում D կետը գտնվում է C և B կետերի միջև: Գտեք CD հատվածի երկարությունը, եթե AD = 27 սմ, BC = 19 սմ:
27-19=6

5) Ուղղանկյան կողմերից մեկը 16 սմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է: Գտեք ուղղանկյան պարագիծը:
(16+16*3)*2=128
P=128 sm

6) B կետը գտնվում է A և C կետերի միջև, իսկ D կետը` A և B կետերի միջև: Գտեք DC հատվածի երկարությունը, եթե DA հատվածի երկարությունը հավասար է 45 սմ-ի, AB հատվածի երկարությունը 3սմ-ով մեծ է DA հատվածի երկարությունից, իսկ BC հատվածի երկարությունը 17 սմ-ով փոքր է AB հատվածի երկարությունից:
45+3=48
48-17=31
31+48=79sm

7)  M և N կետերն ընկած են AB հատվածի վրա, ընդ որում N կետը զետեղված է M և B կետերի միջև: Գտեք AB հատվածի երկարությունը, եթե AN = 42 սմ, MB = 24 սմ, MN = 8 սմ:
24-8=16
42+16=58sm

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.