Ինչ է արժեքը: Մարդը որպես արժեք

  • Բացատրել Ի՞նչ եք հասկանում արժեք ասելով:
    Արժեքը իմ համար դա մարդի ինչի է արժանի
  • Թվարկեք մի քանի կարևոր արժեքներ:
    Մարդկային,ընկերական,բարեկամական և այլն :
  • Ձեր կարծիքով այս կամ այն արժեքը  գնահատելու, կարևորելու համար անհրաժեշտ է արդյոք գիտելիքների որոշակի պաշար կամ կենսափորձ:Այո որովհեըև մենք դա պետք իմանանք և ունենաք նոր գնահատենք
  • Թվարկեք արժեքներ, որոնք չեն կորցնի իրենց նշանակությունը:չկան
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.