Թվաբանական քառակուսի արմատ 

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտեք քառակուսու կողմը, եթե նրա մակերեսը հավասար է՝

ա) 25սմ2=5սմ2

բ) 1մ2,-1

գ) 400մմ2-0մմ2 ,

դ) 49 դմ2,

ե) 16 կմ2,55

զ) 1հա-(100մ)2

2) Գտեք տված թվերի քառակուսի արմատները՝

ա) 10 000-100;
բ) 3600-60;
գ) 640 000-80;
դ) 1 000 000-1000;
ե) 16-4,
զ) 25-5;
է) 3025-55;
ը) 49-7:

3) Պատասխանի՛ր հարցերին՝ հիմնավորելով:

ա) Կարո՞ղ է արդյոք իրական թվի քառակուսին լինել բացասական թիվ:ոչ

բ) Ի՞նչն են անվանում քառակուսի արմատ տված թվից:

գ) Քանի՞ քառակուսի արմատ ունի դրական թիվը, զրոն-1:

դ) Գոյություն ունե՞ն արդյոք իրական թվեր, որոնք բացասական թվի քառակուսի արմատ են-այո:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

4) Գտեք թիվ, որի քառակուսին հավասար է՝

ա) 4-2; բ) 100-10; գ) −6; դ) 81-9;

ե) −0,25; զ) 0-0; է) 0,09-0.3; ը) 1,21.:

5) Ապացուցեք, որ

ա) 11-ը 121-ի քառակուսի արմատ է,այո

բ) -13-ը 169-ի քառակուսի արմատ է,ոչ

գ) 1,7-ը 2,39-ի քառակուսի արմատ չէ,այո

դ) -0,7-ը -0,49-ի քառակուսի արմատ չէ:

Հավելյան առաջադրանքներ կրկնողության համարշ

6) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե a0`

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.