Իրան

 1. Նկարագրեք Իրանի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները։
  Երկիրը գտնվում է Արևելյան Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի երկրներից դեպի Հնդկական օվկիանոս և Հարավային Ասիայից դեպի Միջին Արևելքի երկրներ ձգվող ցամաքային ու օդային ճանապարհների խաչմերուկում:
 2. Քարտեզի վրա նշել Իրանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:
 3. Ի՞նչ դեր ունի Իրանը հվ-արմ Ասիայում:
  նա մեծ դեր ունի քանի որ նրա տարածքում կա շատ նավթ գազ որը չունի հարավային Ասյան:
 4. Որո՞նք են Իրանի զարգացման նախադրյալները:
 5. Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ ուղղություններով կարող են զարգանալ հայ-իրանական հարաբերությունները։
  Իմ կարծիքով եթե Հայաստանը և Իրանը միանան կարող են մուտք գործել երվրոպա շատ մեծ դիրքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.