Այրում

Պատրաստվել բանավոր քննարկման

Պատասխանել հարցերին

1.Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն:
Այրումը դա քիմիական ռեակցիա է,որի դեպքում անջատվում է լույս և ջերմություն :

2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։
բարձր ջերմությունը

3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։
Ավազով հանգցնել ,ջրով,կրակմարիչով:

4. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։

Չենք միացնում ոչ մի լույս ,բացում ենք պատուհանները,անջատում ենք գազի փականները և կանչում ենք օգնություն

Դասարանական

Թվարկել հատկանիշներ, որոնք բնորոշ են և՛երկաթին և՛կերակրի աղին

1․գույն, 2.Աղը աղի համ ունի, բայց երկաթի համը անհայտ է ,աղի գույնը սպիտակ է ,իսկ երկաթի գույնը արծաթագույն:

3.Ագրեգատային վիճակ ես երկաթը տեսնում եմ պինդ , աղը պինդ վիճակում է

4. Լուծելիություն-կերակրի աղը լուծվում է համարյա բոլոր նյութերի մեջ:Երկաթը չի լուծվում:

Բնաագիտություն

Տնային առաջադրանք 1

1* Բերվածներից որո՞նք են միացման ,որո՞նք  քայքայման ռեակցիաներ.
ա) Fe+S=FeS  քայքայման ռեակցիաներ

բ) CaCO3=CaO+CO2 միացման

գ)2 Fe+О2= 2 FeO քայքայման ռեակցիաներ

դ) 2 H2O2 = 2 H2O+O2 միացման

ե)Ba0+CO2=BaCO3 քայքայման ռեակցիաներ

զ)Al(OH)3=Al2O3 +H2O միացման

2* Սովորի՛ր տարրի քիմիական նշանը և անվանումը

Na— նատրիում

Ca— կալցիում

Mg— մագնեզիում

Fe — երկաթ

C— ածխածին

O— թթվածին

H— ջրածին

S — ծծումբ

3* Պատրաստվի՛ր բանավոր քննարկման.

Գործնական աշխատանք

Վերցրու շաքարի մեկ-երկու կտոր, մանրացրեք, լուծեք ջրում, փորձեք ստացված լուծույթի համը: Ապա, զգուշորեն գոլորշացնելով ջուրը, նորից ստացեք շաքարի բյուրեղներ: Պատմի՛ր ,թե ի՞նչ երևույթներ տեսար այդ ընթացքում:

Այդ ժամանակ ջուրը քաղցրանում է, դառնում է շաքարաջուր : Իսկ երբ եռացնում ենք ջուրը տաքանալուց ցնդում է և մնում է շաքարի մասնիկները :

Դասարանական 1

1.Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները կոչվում են բնական երեւույթներ: Երեւույթները կարող են լինել քիմիական և ֆիզիկական:

2.Այն երեւույթները, որոնց ընթացքում նյութերը (մարմինները) փոխում են վիճակը, ձեւը, չափերը, կոչվում են ֆիզիկական երևութներ:

3.Այն երեւույթները, որոնց ընթացքում նյութերը փոխարկվում են մեկը մյուսի, այսինքն՝ այլ բաղադրությամբ եւ հատկություններով նոր նյութեր են առաջանում, կոչվում են քիմիական:

4.Քիմիական ռեակցիան իրականացնելու համար առաջին հերթին պետք է փոխազդող նյութերը միանան:

5.

Ֆիզիկական
1)Ապակու կոտրվելը
2)Մոմի հալելը
Քիմիական
1)Փայտի վառվելը
2)Շաքարի վառվելը

Տնային

Տնային 2

Փորձի՛ր պատմել նկարը:

Ի՞նչ երևույթներ ես տեսնում նկարում:

Առաջին նկարում մոլեկուլը նոր տաքանում է :Երկրորդ նկարում մոլեկուլի վրա ջուր են լցնում և նա հալվում է:Իսկ երորդում մոլեկուլները տաքացումից փոքրանում են և փոշի է դառնում, իսկ վերջինում ջուրը վերցրեցին և նա սկսեց կրակի տաքացումից մեծանալ և գույնը փոխել:

Տնային աշխատանք

1*Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում նկատվում է
ա) Գույնի փոփոխություն-փայտի վառվելը
բ)լույս է անջատ­վում-լուցկու վառվելուց
գ) հոտ է տարածվում-գազի այրումից:

2*Բերված երեւույթներից ընտրե՛ք քիմիական ռեակցիաները: Ի՞նչ հատկանիշներից ելնելով կարող եք ասել, որ ընտրվածները քիմիական ռեակցիաներ են.
ա) կաղամբի թթվելը որովետև նա փոխում է համը և հոտը,
բ) սառույցի հալվելը,
գ) արևի լուսարձակելը,
դ)եր­կաթե ձողի ժանգոտվելը-որովհետև փոխում է գույնը,
ե) ջրի եռալը

կիսատ

Սեպտեմբերի 28- ից հոկտեմբերի 2

Տնային առաջադրանք 1*

1*Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում նկատվում է
ա) Գույնի փոփոխություն բ)լույս է անջատ­վում, գ) հոտ է տարածվում:

2*Բերված երեւույթներից ընտրե՛ք քիմիական ռեակցիաները: Ի՞նչ հատկանիշներից ելնելով կարող եք ասել, որ ընտրվածները քիմիական ռեակցիաներ են.
ա) կաղամբի թթվելը, բ) սառույցի հալվելը, գ) արևի լուսարձակելը, դ)

եր­կաթե ձողի ժանգոտվելը, ե) ջրի եռալը

3* Պատրաստվե՛ք բանավոր քննարկման.

Դասարանական աշխատանք.1

1Ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները.փորձանոթն ընկնում ու կոտրվում էփորձանոթի խառնուրդից գազ է անջատվումշաքարը լուծվում է ջրումշաքարի այրվում է:շաքարը լուծվում է ջրում շաքարի այրվում է

2.Երևույթների ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները.ջուրը տաքացավ մոմի բոցիցփորձանոթն ընկավ ու կոտրվեցշաքարի հալույթի մնացորդը սևացավփորձանոթի հեղուկի գույնը փոխվեց:Բոցիցփորձանոթն ընկավդտխ ու կոտրվեց շաքարի հալույթի մնացորդը սևացավ փորձանոթի հեղուկի գույնը փոխվեց:

3. Երևույթների ցանկում ցու՛յց տուր քիմիական երևույթները.փորձանոթն ընկավ ու կոտրվեցջուրը մոմի բոցից տաքացավփայտի այրումից ծուխ դուրս եկավշաքարի հալույթը սևացավ

4. Երևույթների ցանկում նշի՛ր քիմիական երևույթները.պղնձե իրի մակերևույթի կանաչավուն փառը մշակում են կրակովշաքարը լուծում են ջրումառաջանում է տհաճ հոտջուրը գոլորշանում է փորձանոթից

Նոր թեմա

Սեպտեմբերի 21-25

Տնային առաջադրանք.1

Կատարի՛ր բնագիտական մի որևէ փորձ, որի ընթացքում պատմի՛ր, թե ինչ է տեղի ունենում և տեղի ունեցածը ֆիզիկակա՞ն, թե՞ քիմիական երևույթ է, և ինչու՞։


2.Ի՞նչ երևույթ է պատկերված .

քիմիական երևույթ
ֆիզիկական երևույթ
քիմիական

Դասարանական աշխատանք.

1.Թվարկվածներից ո՞րը քիմիական երեւույթ չէ.

1) լուցկու այրվելը
2) կաթի թթվելը
3) օդի հեղուկանալը Սա
4) դինամիտի պայթելը


2.Ի՞նչ փոփոխության են ենթարկվում մոլեկուլները ֆիզիկական երեւույթների ընթացքում.
1) պահպանվում են
2) քայքայվում են
3) կիսվում են
4) միանում են


3.Գրի՛ր քո տանը և բնության մեջ հանդիպող ֆիզիկական և քիմիական երևույթի հինգական օրինակ:
ֆիզիկական-սառույցի հալել, ձյուն է գալիս,կայծակն է որոտում,ապակու կոտրվելը, մոմի հալելը
քիմիական-շաքարի այրել, երկաթի ժանգոտվել, բենզինի վառվել, փայտի վառվել

4.Նշված երևույթներից որո՞նք են
ֆիզիկական երևույթներ-ջրի սառչում, ալումինի հալումը:

Քիմիական երևույթեր-երկաթի ժանգոտում,բենզինի այրումը,

Նոր թեմա

Տնային 2

Պատրաստվել բանավոր քննարկման

Դասարանական 2

1Ծծումբը սովորական պայմաններում թթվածնի հետ չի փոխազդում։ Ի՞նչ պայմաններում կարելի է իրականացնել այդ փոխազդեցությունը։
Ծծումբը սկսում են տաքացնել, հետո այն հալչում է և սկսվում է այրվել,այդ ժամանակ նրան իջեցնում են թթվածնով հարուստ ամանի մեջ,այն սկսում է լավ վառվել:
2…Քիմիական ռեակցիաներն ուղեկցվում են հոտով,գույնի փոփոխությամբ, նստվածքով և այլն: