Տն.աշխատանք

Առաջադրանք 1՝

Սովորիր ստրև նշված երգերը, տեսագրիր միայնակ կամընտանիքիդ անդամների հետ:

Քաղհան- Ջավախքի շրջան

Քաղհան կանեմ նուբարով
Յար նանայ նանայ նայ
Տոլմա կեփեմ բիբարով
Յար նանայ, նանայ նայ։ 2 անգամ

Նանոր ըսելու եկա
Խնձոր տանելու եկա
Հոմ խնձորի դարդը չեմ
Յարիս տեսնելու եկա։

Քաղհան կանեմ նուբարով
Յար նանայ նանայ նայ
Տոլմա կեփեմ բիբարով
Յար նանայ, նանայ նայ։ 2 անգամ

Continue reading “Տն.աշխատանք”