Գործնական աշխատանք 22.02.2023

127.․Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Նախօրոք, շնորհք, մեհյան, ներողություն, խոչընդոտող, նրբանկատ:

Այնքան շատ են խոչընդոտողները ու խանգարողները, որ էլ ոչինչ չեմ ուզում անել:

Դե՛, ցո՛ւյց տուր շնորհք, թող տեսնեն, թե ինչեր ես անում:

Նախօրոք ամեն ինչ պատրաստել էր, որ հետո իրար չխառնվեր։

Ներողություն խնդրեց ու հանգիստ դուրս եկավ. կարծես ոչինչ չէր եղել:

Հեթանոսական մեհյան տեղում է կառուցվել այս տաճարը:

Շատ նրբանկատ մարդ է. երբեք ընկերներիս մոտ ինձ դիտողություն չի անում:

128․Շարքերում գտիր ուղղագրական սխալները:

 • արփշիռ, փաղչել-փախչել, հորձանուտ, տարրալուծել
 • արհամարել-արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, բոխկ-բողկ
 • քսուք-քսուկ, ժայտքել-ժայթքել, ճմռթել, գախտագողի-գաղտագողի
 • պարքևպարգև, պանդուղտ-պանդուխտ, սայթակել-սայթաքել, դշխուհի

129․Տրված կապակցություններում ընդգծված բառերով փոխաբերական իմաստով բառակապակցություն կազմիր:
Օրինակ՝ մաքուր սրբիչ-մաքուր հոգի
լուսավոր սենյակ-լուսավոր միտք
բարձր սար-բարձր ինքնասիրություն
սև գրիչ-սև սիրտ
տափակ տանիք-տափակ միտք
սուր դանակ-սուր միտք
ծանր իր-ծանր բնավորություն
խոր ձոր-խոր հոգի

130․Բառաշարքում առանձնացրու հոմանիշ բայերի 6 զույգ: 
Սփրթնել, ծաղրել, սարսափել, աղաչել, գունատվել, սաստկանալ, հեգնել, ուժեղանալ, իշխել, ահաբեկվել, աղերսել, տիրել:

Սփրթնել – գունատվել
Ծաղրել – հեգնել
Սարսափել – ահաբեկվել
Աղաչել – աղերսել
Սաստկանալ – ուժեղանալ
Իշխել – տիրել

131․ Կետերի փոխարեն գրիր ածանցներ:
Օրինակ՝ վազ.- վազք, վազորդ
արմավենի
ուժային
հարսնացու
տենչանք
գործարար
մետաղե
խռովյալ
փայլուն
վերջավոր
հոտային
հրե
խնձորենի

Հետաքրքրաշարժ մայրենի

1.Դասավորիր տառերն այնպես, որ բառ ստացվի:

նաշու, նղասե, մաիտան, նագուր, կոփիթոր, թոռա, լագդ;
Անուշ,սեղան,մատանի, գարուն ,փոթորիկ աթոռ,գդալ

2․Ախոյան, աղմուկ, հարկատու, սուլոց, ելակետային, անեզր, բոլորովին, անհավանական, հաղարջենի, դեղձի բառերի մեջ ի՞նչ կենդանիներ ես տեսնում:

 3. Ո՞ր թվականը ունի հականիշ, որը, սակայն, թվական չէ: 

առաջին վերջին

4․Կարապետ բառին նայելով  քանի՞ գոյական ես տեսնում:կարապ,պետ,կար,

5. Գրի ՛ր գոյականներ, որոնց առաջին կամ վերջին տառը փոխելով կստանաք թվականներ:

6. Գտի ՛ր` ինչն է մեկի մեջ մեկ, կրկինի մեջ` երկու, երեքի մեջ` ոչ մեկ:կ

7. Ո՞ր երաժշտական գործիքի անվանումն է կազմված դերանվան կրկնությամբ և «կ» տառի հավելումով:դուդուկ

 8. Գտի ՛ր «վերամբարձ» բառում թաքնված բառերը` առանց խախտելու տառերի հաջորդականությունը:բարձ,

9.Ժխտական ի՞նչ նախածանց միացնենք «տակ» բառին, որ ստանանք «հարված»:

10. Ո՞ր բառն է «գին» մատնացույց անում և հոմանիշ է «մեծ», «վիթխարի» բառերին:

11. Ի՞նչ կստացվի, եթե «աղ»-ն ու «մուկ»-ը խառնենք իրար:աղմուկ

12. Ի՞նչ կստացվի, եթե «արկ»-ից առաջ «աչք» դնենք:

13. Հետևյալ բառերի տառերի վերադասավորումով ստանալ նոր բառեր՝ մշակ, ափսե, ժանր, վիճակ, գավառ, վտակ, մկրատ, պարկ, վկա:մաշկ,փեսա,նժար,կավիճ,տակավ,մտրակ,կարպ,կավ

14. Կազմել նախադասություն 3 և ավելի բառերով, որոնք լինեն միավանկ:

15. Գրել ա-ով սկսվող բառեր այնպես, որ յուրաքանչյուր հաջորդի հնչյունների թիվը նախորդից մեկով ավելի լինի:

16. Կազմել այնպիսի նախադասություններ, որ բոլոր բառերը սկսվեն նույն տառով:

17.Գրել տասական բառ.

 • որոնց հնչյունները ու տառերը հավասար են,մետաղ,
 • որոնց հնչյունները ավելի շատ են, քան տառերը
 • գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվում են
 • զույգեր, որոնք իրարից տարբերվում են մեկ հնչյունով

18. Շարունակեք նախադասությունն այնպես, որ գայլը մեղավոր չլինի.
Գայլը կերել էր փոքրիկ նապաստակին, որովհետև հիվանդ էր:

19. Բնանկարչություն բառից ստացեք ի՞նչ և ի՞նչպիսի հարցերին պատասխանող 10 բառ:Բնական,նկարիչ,նկար,կար,

20. Գրեք եռավանկ 10 բառ

21. Գրեք այնպիսի հարց, որի պատասխանը կլինի՝ — Ես վաղուց մոռացել էի այդ մասին:Դու կարդում ե՞ս գիրք: Դու հիշում ե՞ս քո սովորած անգիրը :

22. Կազմիր այնպիսի նախադասություններ, որ բոլոր բառերը սկսվեն նույն տառով:
Արևը այսoր անհավատալի ակտիվ է:
Արամը արդեն արթնացել է :
Պապիկը պատրաստվում էր Պարսկական պատերազմին:

Հարց-կատակներ

Պատասխանները պետք է լինեն միայն գոյականներ:

 • Ի՞նչն է քոնը, բայց դու սովորաբար չես օգտագործում:շողքը
 • Բոլոր մարդիկ ի՞նչ ունեն:մարմին
 • Գտիր անունը. ա) անունս կազմված է մորս և ծննդավայրիս անուններից, երկուսն էլ սկսվում են ա-ով. բ) մեր գյուղը փոքրիկ արև է նշանակում:
 • Ի՞նչ կարելի է տեսնել քնած ժամանակ:երազ
 • Էն ինչն է ինչն է՝ ուր գնում ես հետևում է քեզ:ստվերը
 • Ի՞նչն է, որ ինչքան վերցնում ես, այնքան մեծանում է:
 • Ո՞ր ամիսն է ամենակարճը:փետրվար

Գործնական աշխատանք. 09.0

105.Ընդգծել 3 բաշխական թվական:
ա. մեկ-մեկ, բազմակի, երկուական, ինը տասներորդ, հինգական, իններորդ:
բ. մեկումեջ, հինգ-հինգ, քսանական, չորսհինգերորդ, յոթական, երիցս:
գ. երկրորդական, տասնհինգ-տասնհինգ, յոթ ութերորդ, մեկական, բաշխական, տասական:

106.Թվականները գրել բառերով:
1960 թվին Հայաստանում գործում էին 27 թատրոններ, 25 թանգարաններ, 1187 գրադարաններ, 694 կինոսարքավորումներ, իսկ 1940 թ.՝ 13 թատրոններ, 11 թանգարաններ, 908 գրադարաններ, 168 կինոսարքավորումներ:
Հայաստանի Հանրապետության՝ ամենաբարձր լեռնագագաթներն են Արագածը՝ 4090մ, Կապուտջուղը՝ 3906մ, Մեծ Իշխանասարը՝ 3549մ, Վարդենիսը՝ 3523մ:
Հայաստանի Հանրապետության ամենաերկար գետերն են Ախուրյանը, որի երկարությունը 186կմ է, Աղստևը՝ 133կմ:

107.Ընդգծել 3 կոտորակային թվական:
ա.մասնական, երկու երրորդ, տասներորդական, մեկ երկրորդ, չորս հինգերորդ, սակավաթիվ:
բ. մեկ երրորդ, հարյուրապատիկ, երկու ամբողջ վեց տասնորդական, ամբողջական, երկու յոթերորդ, հնգանիստ:
գ. երկրորդային, մեկ քառորդ, վեցական, հինգ վեցերորդ, կոտորակ, երեք ամբողջ տասնյոթ հարյուրերորդական:

108.Հետևյալ բառակապակցություններից կազմիր գոյականներ:
Տասն օր- տասնօրյակ
հինգ տարի-
մեկ ամիս-
ութ ոտք ունեցող-
հարյուր տարի-
ութ հոգուց բաղկացած-
հազար տարի-
չորս հոգուց բաղկացած-
երեք ամիս-
երեք հոգուց բաղկացած-
երեք ոտք ունեցող-

109.Ընդգծիր 3 դասական թվական:
ա. քսանմեկերորդ, մեկ չորրորդ, հազարավոր, երեսուներկուերորդ, առաջին, տասնմեկ:
բ. հնգյակ, հինգերորդ, երրորդական, մեկ հարյուրերորդ, ութերորդ, չորրորդ:
գ. երեք քառորդ, տասնիններորդ, երկրորդական, հիսունհինգերորդ, երկրորդ, երրորդություն:

110.Ընդգծիր յուրաքանչյուր շարքում 5 թվական:
ա. քառապատիկ, զրո, վաթսունմեկերորդ, եռակի, տասներկու-տասներկու, յոթական, ութնյակ, չորսբոլորը, երկու հինգերորդ:
բ. թվային, տրիլիոն, երկակի, հինգ-հինգ, մեկմեկու, երեսունհինգ, երեք յոթերորդ, չորրորդ, տասնավոր
գ. վաթսուն, տասնմեկերորդ, հնգամյա, հարյուր-հարյուր, հնգանիստ, եռագույն, չորս քառորդ, հազար:

111..Ընդգծիր 3 քանակական թվական;
ա. երրորդություն, թվական, հարյուր մեկ, քառասուն, եռապատիկ, միլիոն:
բ. քանակական, հինգ հարյուր, յոթնապատիկ, երկու հարյուր, տասը, յոթերորդ:
գ. տասնինը, քառյակ, մեկական, ութսուն, եռանիստ, հազար երկու հարյուր, միավոր:

Գործնական քերականություն 31.01.2023

87.Կապակցության իմաստն արտահայտիր ածականով.
ճահիճներով պատված-ճահճապատ
մանրէներ ծնող-մանրէածին
միայնակ ապրող-միայնակյաց
մեգով պատված-մեգապատ
անուշ բուրող-անուշաբույր
թախծոտ դեմքով-թախծադեմ
միրգ տվող-մրգատու
նոր տնկած-նորատունկ
շահույթ բերող-շահույթաբեր
շեկ մազերով-շիկահեր
շատ շնորհներ ունեցող-բազմաշնորհ
ոսկուց ձուլված-ոսկեձուլ

88. Առանձնացրու անձնանիշ և իրանիշ  գոյականները:
Գունդ-իրանիշ  , գնդապետ, գնդացիր-իրանիշ  , Եգիպտոս-իրանիշ  , եգիպտացի, եգիպտացորեն-իրանիշ  , թիզ-իրանիշ  , թզուկ, ձիակառք, կառապան, վաճառատուն-իրանիշ  , վաճառական, ուղեվարձ-իրանիշ  , ուղևոր, վերելք-իրանիշ  , վիրաբույժ, հնդկացի, հնդկացորեն-իրանիշ  , հայ, Հայաստան-իրանիշ  , դերբայ-իրանիշ  , դերասան, հացաբույս-իրանիշ  , հացթուխ, խոհարար-, խոհանոց-իրանիշ  , լրագիր-իրանիշ  , լրտես, հետախույզ, հետևանք-իրանիշ  :

89. Առանձնացրու թանձրացական և վերացական գոյականները:
Երամ-թանձրացական, հույս-վերացական, կասկած-վերացական, պատիվ-վերացական, վերարկու-թանձրացական, ճաշակ-վերացական, ճաշ-թանձրացական, կարոտ-վերացական, ծխախոտ-թանձրացական, գութ-վերացական, նախանձ-վերացական, երաժիշտ-թանձրացական, բնավորություն-վերացական, քար-թանձրացական, արձագանք-վերացական, ծառ-թանձրացական, հուշ-վերացական, հուշարձան-թանձրացական, վախ-վերացական, նկար-թանձրացական, բողոք-վերացական, դասագիրք-թանձրացական:

Հերման Հեսսե | Դժվար ճանապարհը

 • 1.Պատմվածքն ինչո՞ւ էր վերնագրված «Դժվար ճանապարհ»։
  պատմվածը վերնագրված է դժվար ճանապարհ որովհետև
  Որովհետև այդ ճանապարը իրաեն շատ դժվար էր:
  2.Առանձնացրո’ւ պատմվածքի ամենից ազդեցիկ հատվածը եւ հիմնավորի’ր։
  3.Պատմվածքից դուրս գրի’ր համեմատություններ, փոխաբերությունները։
  Այնտեղ լավ էր, այնտեղ էր ջերմությունն ու սիրելի հանգստությունը, այնտեղ էր հոգին խորն ու հագեցած մի երգ մրմնջում կիսաձայն, ինչպես մազմզոտ բզեզը լիառատ օդի ու լույսի մեջ։ Եվ հավանաբար ես խելագար էի, որ ամեն ինչ թողել ու ցանկանում էի լեռները բարձրանալ։

 • 4.Պատմվածքի գլխավոր հերոսին`
 • բնութագրի՛ր՝ ասելիքդ հաստատելով ստեղծագործությունից դուրս գրված հատվածներով
 • մեղադրի՛ր՝ ասելիքդ հաստատելով ստեղծագործությունից դուրս գրված հատվածներով
 • արդարացրո՛ւ՝ ասելիքդ հաստատելով ստեղծագործությունից դուրս գրված հատվածներով
  Նա հեշտ մտածող մի մարդ էր որը,չեր սիրում իր գորը ավարտին հասցնել բայց նա իր ուժերը հավագեց և հասավ սարի գագաթին:Նա առանց իմանալու առաջնորդին մասին մտածում էր որ նա վատն է որովհեև նա չթողնեց նրան Գեղեցիկ դաշտում առվակի հետ մնալ:

12.12.2022

55․ Տրված թվականներով բառեր կազմի՛ր`  դրանք բաղադրելով Բ խմբում տրվսւծ արմատների և  ածանցների հետ:

Ա Երկու-գլխանի, երեք-ամ, չորս (քառ)-յակ, յոթ-պատիկ, ինը, տասը, քառասուն, առաջին, երրորդ-:
Բ. ճյուղ, , ամ, ակի, անի, յա, յակ, պատիկ:

56. Տեքստի թվականները բառերով գրի՛ր:

ա․Մարդն իր կյանքի 70 տարվա ընթացքում միջին հաշվով 50 000 000 քայլ է անում:  Քաղաքային տրանսպորտով երթևեկող մարդն օրական 2 000 քայլ է անում:
Մարդն իր կյանքի 70 տարիներից 13-ը ծախսում է խոսակցությունների, 6 տարի` ուտելու վրա: Այդ ընթացքում 100 տոննա ուտելզիք է օգտագործում:
Կյանքի 1/3-ը քնած  է անցկացնում:

բԿալիֆոռնիացի քառամյա մի մարդ (Պիտեր Նիկեյրսը) Միացյալ Նահանգները` Խաղաղ օվկիանոսից մինչև Ատլանտյան, ոտքով անցավ իննսուն օր տասերեք ժամ տասերեք րոպեում, վեց ժամով ավելի արագ, քան նույն տարածությունն անցած հայրենակիցը:  Ճանապարհի երկարությունը չորսհազար ինհարյուչորս կիլոմետր էր: Մեկ օրում անցնում էր միջին հաշվով հիսուն կիլոմետր: 

58․Տեքստն ավարտի՛ր նրան հաջորդող հետևություններից նրանցով, որոնք տեքստից են բխում:
Ագռավին աղավնու շորորուն քայլքը շատ դուր եկավ: «Աստված վկա,- ասաց ինքն իրեն,- ես էլ պիտի այդպես շորորամ»: Փորձեց-փորձեց, տեսավ՝ չի ստացվում, ինքն աղավնու պես քայլել չի կարողանում: «Է՛հ,- ասաց,- ի՛նչ հիմարություն, ավելի լավ է՝ նորից պապերիս նման քայլեմ»: Փորձեց, տեսավ, որ պապերի քայլքն էլ է մոռացել: Այդ օրվանից ագռավը ո՛չ շորորալ է կարողանում, ո՛չ էլ ուղղակի քայլել, ցատկոտում է:
Հետևություն
ա) Մարդ թող չփորձի ուրիշների նման ապրել ու իր բնույթից չբխող բաներ անել, թե չէ անհարմար վիճակի մեջ կընկնի:
բ) Մարդը, որ ինչ-որ բան շատ ու սրտանց ցանկանա, անպայման ուզածին կհասնի:
գ)Ավելի լավը դառնալու համար մարդ պիտի անընդհատ շուրջը նայի, ուսումնասիրի ու սովորի:
դ) Եթե մեկն անընդհատ փորձի ուրիշներին ընդօրինակել, սեփական ոչինչ չի ունենա:
ե) Բնությունն իր շնորհները հավասար չի բաժանում մարդկանց, իսկ մարդիկ դժվար են հաշտվում այդ անարդարության հետ և անընդհատ փորձում են ինչ-որ բան ուղղել:
զ) Մարդուն միշտ ուրիշի ունեցածն է ավելի լավը թվում: Փոխանակ իրեն ու իր մեջ նայի. մարդը աչքն անընդհատ ուրիշի ունեցածին է գցում: 

Գործնական քերականություն 06.12.2022

44. Առաջին և երկրորդ շարքերից համապատասխան արմատները միացնելով ստացիր անձնանուններ:
ա. ոսկի-ոսկեհատ, խաչ-Խաչատուր, ալ-Ալվարդ, վարդ-Վարդանուշ, շող-շողշողան, ժիր-Ժիրայր
բ. տուր-, վարդ, հատ, կաթ, այր, անուշ:

45.Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր համապատասխան հոլովով դրված գոյականներով:

Ո՞վ, ի՞նչը եկավ: Մարդը,մուկը
Ո՞ւմ, ինչի՞  պայուսակը: Իմ, համակարգչի
Մոտենալ ո՞ւմ, ինչի՞ն : Նրան,սեղանին
Հեռանալ ումի՞ց, ինչի՞ց : ընկերուհոց, տնից
Հիանալ ումո՞վինչո՞վ: Մարզիկով, տեսարանով

46. Կազմիր տրված գոյականների սեռական հոլովը և նշիր, թե որ հոլովմանն է պատկանում:

Սենյակ, տուն, քաղաք, այգի, օր, գեղեցկություն, լեռ, քույր, դուռ, փողոց, բեռ, գիրք, ամիս, լուսամուտ, ձյուն, ընկեր, ուսում, աշուն, գրիչ, շուն, ձուկ, բարդի, խաղող, զարգացում, դիմում, խնձորենի, րոպե, շաբաթ, ապակի, սար, պապ,  մասրենի, մորեղբայր, գդալ, սյուն, ձի, երեկ,  երեկո,  խաղաղություն:

Օրինակ`  սենյակ-սենյակի, ի հոլովման 

47.Տեքստից դուրս գրիր գոյականները և նշիր հոլովն ու հոլովման տեսակը:

Մեր կապիկը մի աֆրիկացուց էինք ձեռք բերել, որը վառ անհատականությամբ ու յուրահատուկ հումորով օժտված մի էակ էր: Ամեն օր նրան դուրս էինք տանում ու կապում ծառին: Առաջին երկու օրը խելոք նստում էր տան մուտքի մոտ, ու նրա կողքով չընդհատվող հոանքով անցնում էին որսորդները, մեզ սննդամթերք բերող պառավ կանայք, խումբ-խումբ վազում էին խխունջներ ու միջատներ բերող փոքրիկ տղաներ: Մենք ենթադրում էինք, որ այդ անդադար շարժումը կզվարճացնի ու կհետաքրքրի կապիկին: Այդպես էլ եղավ: Նա շատ շուտ գլխի ընկավ, որ պարանի երկարությունն իրեն թույլ է տալիս թաքնվել բակի դռնակի մոտ, և օգտվեց դրանից: Հենց որ ոչինչ չկասկածող մի աֆրիկացի բակ էր մտնում, կապիկն իսկույն դուրս էր ցատկում դարանից ու բռնում խեղճի ոտքը: Հետն էլ այնքան սոսկալի ճղճղոց էր գցում, որին նույնիսկ ամենապինդ նյարդերն ունեցող մարդը չէր դիմանում:

Օրինակ՝ կապիկը- ուղղական հոլով. ի հոլովում 

48.Նախադասությունների մեջ տրված բառերը գործածի՛ր մի դեպքում որպես գոյական, մյուս դեպքում որպես ածական: Ապստամբ, խավար, դպրոցական, հարուստ, դավաճան, կենդանի:

49. Տրված զույգ բառերից կազմի՛ր ածականներ:
Առյուծ և սիրտ, տերև և փուշ, երանգ և երփն, ձայն և վիշապ, թույր և ձյուն, սուր և ծայր, դատարկ և գլուխ, շեկ և հեր, գունդ և ձև, փրփուր և բաշ, միշտ և ժպիտ, ձյուն և փրփուր:
Առյուծասիրտ,փշատերև,երփներանգ,վիշապաձայն,ձյունաթույր,սրածայր,դատարկագլուխ,շիկահեր,գնդաձև, փրփրաբաշ,մշտաժպիտ, ձյունափրփուր

Գործնական քերականություն 03.12.2022

34.Տրված կապակցություններում ընդգծված բառերով փոխաբերական իմաստով բառակապակցություն կազմիր:
Օրինակ՝ մաքուր սրբիչ-մաքուր հոգի
լուսավոր սենյակ-լուսավոր մարդ
բարձր սար- բարձր մտքեր
սև գրիչ-սև հոգի
տափակ տանիք-տափակ միտք
սուր դանակ-մտածելակերպ
ծանր իր-ծանր հանցանք
խոր ձոր-խոր մտքեր

35. Կետերի փոխարեն գրիր ածանցներ:
Օրինակ՝ վազ.- վազք, վազորդ
արմավ.+ենի
ուժ.+ային
հարսն.+ացու
տենչ.+անք
գործ.+ատու
մետաղ.+ային
խռով.+յալ
փայլ.+ուն
վերջ.+ավոր
հոտ.+ային
հուր.+ածո
խնձոր.+ենի

36.Լրացրու ա հոդակապ ունեցող բառերի՝
ա. առաջին բաղադրիչները՝ հուշանվեր,մարդաբնակ, վարդածաղիկ, թղթախաղ, գրչատուն, :
բ.  երկրորդ բաղադրիչները՝ մարդահամար, հացադուլ, զարդանախշ, հողատարածք, օդապարիկ, նավահանգիստ:

37.Կետերի փոխարեն գրիր համապատասխան տառը կամ երկհնչյունը:

1.Մի անգամ դեպի հարավ չվելիս ծիծեռնակները փորձանքի մեջ ընկան: Այդ տարի Շվեյցարիայում ուժեղ ցրտից բոլոր միջատները սատկել էին; Դե, էլ ի՛նչ պիտի ուտեին ծիծեռնակները. չէ՞ որ շատ թռչունների նման նրանք էլ են միջատներով սնվում: Խեղճ ծիծեռնակները սովից ուժասպառ եղան ու վայր ընկան: Բայց Շվեյցարիայի բնակիչներն անօգնական չթողեցին նրանց, հավաքեցին, դրեցին տուփերի մեջ ու տարան երկաթուղային կայարան: Այդտեղից էլ հատուկ գնացքով արագ ու ապահով ուղարկեցին հարավ:

38.Տիեզերենավի բոլոր ուղևորներն արդեն տեղերում էին, շարժասանդուղքը հեռացել, դուռն ամուր փակվել էր, և ուղեկցորդուհին թռիչքի մասին էր հայտարարում: Բայց դեռ վախենում էի, որ հանկարծ կզղջան մեզ այդ վտանգավոր թռիչքին թողնելու համար, կիջեցնեն, և մեր բոլոր ջանքերն ապարդյուն կանցնեն: Բայց հանկարծ մի ահավոր աղմուկ սկսվեց, նավը ցն.վեց ու թափով պո.վեց տեղից:
Մխրճվում ենք երկնքի մեջ, սլանում ենք դեպի աստղերը:

39. Տրված բառերի մեջ յ կիսաձայնն ավելացնելով՝ ստացիր նոր բառեր: Փորձիր ինքդ գտնել նման բառեր:
Հայտ, այլ, բայց, հույն, հյուր, սայր, վայր, պայտ, այգի, բույն, հայց:
40. Բառաշարքում առանձնացրու հոմանիշ բառերի հինգ եռյակ:
Ազնիվ-արդար-ուղղամիտ, անվախ-աներկյուղ-կտրիճ, գեղեցիկ-գեղանի-չքնաղ, ագահ-անկուշտ-աչքածակ, դաժան-անգութ-վայրագ :

Գործնական աշխատանք27.11.2022

31.Տրված նախածանցներով կազմել 3-ական ածանցավոր բառ:
Ան-անգույն,անմարդկային,անտուն
ապ-ապաշնորհ,ապարդյուն,ապիկար
բաց-բացահայտ,բացեբաց,
գեր-գերբնական,գերհզոր,գերակա
դժ-դժվար,դժգոհ,դժբախտ
համ-համամիտ,համահունջ,համընդհանուր
հակ-հակադիր,հակընթաց,հակասական
ստոր-ստորադաս,ստորգետնյա
չ-չտես,չբեր,
տ-տգետ,տգեղ,տհաս
դեր-դերանուն,դերասան,դերբայ
արտ-արտասահման,արտահանել,
փոխ-փոխկապակցված,փոխադարձ
ենթ-ենթակա,ենթադրյալ
անդր-անդրկովկաս,անդրշիրիմյան,

32.Տրված վերջածանցներով կազմել 3-ական ածանցավոր բառ;
ալի- շնորհալի,տագնապալի,հուսալի
-գին- թանկագին,
-անի-շերտանի,
-ավուն-դառնավուն
-յալ-հավելյալ,
-ուն-հասուն,եռանդուն
-ելի-հարգելի,անհատուցելի
-ան-վիպասան,փական,կայան,նոյ
-անակ-դագանակ
-անոց-գազանանոց,հարդանոց,խոզանոց
-ոց-դարբնոց,զնգոց,դմփոց
-ուստ-գալուստ,փախուստ,հագուստ
-եստ-պահեստ,գովեստ,ուտեստ
-իչ-կտրիչ,սրիչ,դակիչ
-յուն-հնչյուն,ոստյուն,դղրդյուն
-ստան-Հայաստան,Պարսկաստան,Վրաստան
-վածք-գործվածք,մանվածք,
-ույց-կառույց,
-ք-շենք

33. Բառաշարքում գտնել վերջածանցավոր բառերը և ընդգծել ածանցները:

Վայրի, խոհուն, մրգատու, մականուն, փութկոտ, մուրացկան, առհավետ, արգելակ, գունեղ, ոսկեգույն, նվազագույն, բանակ, խորք, միածին, զայրույթ, դռնակ, միաբան, իշխան, հարսնացու:

Վերաբերականը որպես խոսքի մաս

Վարժություններ
Վարժություն 1։ Վերաբերականները խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։
Բարեբախտաբար, արդարև, անշուշտ, միայն, ահավասիկ, ի դեպ,
անպատճառ, ահա,անպայման, իսկապես, իրոք, հիրավի, ո՛չ, չէ՛, գուցե, երևի,
իմիջիայլոց, թերևս, կարծեմ, կարծես, միգուցե, այնուամենայնիվ, մի՞թե, արդյոք,
երանի, ցավոք, նույնիսկ

, մանավանդ, մինչև իսկ, գեթ, լոկ, գոնե, կարծես թե,
սոսկ, միայն թե, անկասկած, հապա, մի, համենայն դեպս, այսուհանդերձ։
հաստատական-անշուշտ,անպայման,իրոք,անկասկած,անպայման,իսկապեսըւ
Ժխտական-ոչ,չէ,
Երկբայական-գուցե, երևի, թերևս, կարծեմ, կարծես, կարծես թե, միգուցե, մի՞թե, արդյոք
Զգացական-բարեբախտաբար, դժբախտաբար, երանի, ցավոք
սաստկական-նույնիսկ, մանավանդ, մինչև իսկ
Սահմանախակման-գեթ, լոկ, գոնե, միայն, սոսկ, միայն թե

2. Կազմել նախադասություններ` գործածելով անկասկած, նույնիսկ, այնուամենայնիվ, կարծես թե, ցավոք, իրոք, մանավանդ, միմիայն վերաբերականները:

3.Բառաշարքում գտնել իմաստով իրար մոտ վերաբերականները:

Իհարկե-անկասկած, ասես, լոկ-միայն, դժբախտաբար-, իրավամբ, հիրավի, տարաբախտաբար, անշուշտ, անտարակույս, կարծես: