English28.02.202


A.
While I was walking down the street yesterday. I saw a friend of mine He looked in a shop window. I started to cross the road to say hello to him. While I crossed the road, I heard a noise. A bus came in my direction! The bus stopped very close to me, I was lucky it didn’t hit me!

1. I’m good player but Steve is better than me and jane is the best player in the school.
2.Question 1 was easy Question 4 was easier than question 1, and question 6 was the easiest wuestion of al.
3..Last night’s match was exciting, but Saturday’s match was more exciting, but Saturday’s match was the most exciting
4.Yesterday was a bad day for me, but Thursday was worse than yesterday. and Friday was the worst.


1.They ran home quickly
2. She smiled happily
3.My brother speaks French fluently
4.The hairdresser cut my hair very badly
5.I answered all the questions easily
6.Our team played very goodly

Ինչ է արդարություն: Արդարության իրավական և բարոյական կողմերը նախագիծը ներկայացնում են 8-րդ դասարանի սովորողները

 • Բացատրել ի՞նչ եք հասկանում արդարություն ասելով:
 • Ի՞նչ եք հասկանում արդարության իրավական կողմ և արդարության բարոյական կողմ ասելով:
  Բարոյականություննը  առնչվում է այն կանոններին, որոնցով կարգավորվում է մարդու վարքագիծը
 • Բերեք օրինակներ ձեր առօրյաից:Առանց իմ Թույլտվության ընկերս վերցրել էր իմ Համակարգիչը և դրանից հետո ես իրեն չեմ վստահում իմ վեշերը:

Չարենցյան բանաստեղծություններ

1.Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում — բոլորը քեզ

Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում — բոլորը քեզ.
Ինչքան կրակ ու վառ խնդում — բոլորը քեզ.—
Բոլո՜րը տամ ու նվիրեմ, ինձ ո՛չ մի հուր թող չմնա՝
Դո՜ւ չմրսես ձմռան ցրտում.— բոլո՜րը քեզ…

2.Հայաստանին

Հազար ու մի վերք ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես,
Հազար խալխի ձեռք ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես։

Աշնան քաղած արտի նման՝ Հազար զոհերի
Չհավաքված բերք ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես։

Գլուխդ չոր քամուն տված պանդուխտի նման,
Հազար տարվա հեք ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես։

Նարեկացի, Շնորհալի, Նաղաշ Հովնաթան,
Ինչքա՜ն հանճար, խելք ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես։

Քո Չարենցին լեզու տվող երկիր Հայաստան,
Հազար ու մի երգ ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես։

6.Կյանքը — երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն


Կյանքը — երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն, —
Կյանքը — կորած աստղերի՜ պես հազարանուն:
Կյանքը — կրակ ճահիճներում՝ կա ու չկա, —
Կյանքը — ճամփորդ, սպասված հյուր, որ պետք է գա:
Կյանքը — երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն, —
Կյանքը — կորած աստղերի՜ պես հազարանուն …

§40. Ջերմաքանակ.

§41. Ջերմահաղորդականություն.

 1. Ինչով են տարբերվում ջերմահաղորդման պրոցեսը և աշխատանքի կատարումը:
  Ջերմահաղորդման պրոցեսը և աշխատանքի կատարումը տարբերվում են նրանով, որ ջերմահաղորդման պրոցեսի ժամանակ օգտագործվում է ներքին էներգիան։
 2. Ինչ է ջերմանաքանակը: 
 3. Ինչ միավորով է արտահայտվում ջերմաքանակը միավորների ՄՀ-ում:1Ջ(Ջոուլ), 1ԿՋ(Կիլաջոուլ), 1ՄՋ(Մեգաջոուլ)
  • Որ դեպքում է ավելի շատ ջերմաքանակ պահանջվում՝ նույն զանգվածի գոլ, թե եռման ջուր ստանալու համար:
  • 1լ և 2լ տարողությամբ անոթները լիքը լցված են եռման ջրով: Մինչև սենյակային ջերմատիճանը սառչելիս որ անոթի ջուրն ավելի շատ ջերմաքանակ կկորցնի:
  • Նկարագրեք ջերմահաղորդականության երևույթը ցուցադրող փորձը:
  • Թվարկեք մի քանի լավ ջերմահաղորդիչ մի քանի վատ ջերմահաղորդիչ նյութեր:
   Վատ ջերմահաղորդիչներ են համարվում`
  • Հեղուկները, գազերը
  • Ինչու է օդը վատ ջերմահաղորդիչ:
   Ընդհանուր գազերը շատ վատ ջերմահաղորդիչ են:
  • Ինչ կիրառություն ունեն ջերմամեկուսիչ նյութերը:
  • Ինչ եք կարծում հնարավոր է ջերմահաղորդականությն երևույթը վակուումում:

Անփոփում

1․ Ինչո՞վ է բացատրվում Ռուսաստանի բնակչության անհամաչափ բաշխումը։
Քլիմայի պայմանի առանժնահատկությունների պաճառով:

2․ Որոնք են Ռուսատանի տնտեսական զարգացման նախադրյալները։
էներգիա,օգտակար հանածոններ

3․ Որոնք են Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը։
արդյունաբերություն,գյուղտնտեսություն

4․ Որոնք են հարավ-արևմտյան Ասիայի տնտեսական զարգացման խոչընդոտներն ու խթանիչները։
Ջրային ավազանների պակաս և կլիմայական պայմաններ:

5․ Ո՞ր լճերն են Թուրքիայի տարածքում.
1) Ուրմիան և Արալյանը 3) Կասպիցը և Լադոգան
2) Վանան և Թուզը 4) Օնեգան և Արալյանը

6․ Թուրքիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Իսքենդերունը սև մետաղաձուլության խոշորագույն կենտրոնն է:
2) Երկրի քիմիական արդյունաբերությունն արտադրում է դեղագործական
ապրանքների համաշխարհային արտադրանքի գերակշիռ մասը:
3) Էլեկտրաէներգիայի գերակշիռ մասն արտադրվում է ջէկերում:
4) Թեթև արդյունաբերությունը երկրի արդյունաբերության ավանդական զարգացած ճյուղերից է:

7․ Թուրքիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Տարածքի մեծությամբ առաջինն է Հարավարևմտյան Ասիա տարածաշրջանում:
2) Ափերը ողողում են Սև և Կասպից ծովերի ջրերը:
3) Հյուսիս–արևմուտքում սահմանակցում է Հունաստանին և Բուլղարիային:
4) Տիգրիս գետի վրա կառուցվել է Թուրքիայի ամենախոշոր՝ Քեբանի ջրամբարը:

8․ Իրանին սահմանակից երկրներ չեն.
1) Աֆղանստանը և Հայաստանը
2) Ռուսաստանը և Տաջիկստանը
3) Թուրքմենստանը և Թուրքիան
4) Իրաքը և Պակիստանը

9․ Իրանի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Պարսկերենը պատկանում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին:
2) Իրանի բնակչության մեծ մասը դավանում է իսլամի շիա ուղղությունը:
3) Իրանի սև մետաղաձուլության խոշոր կենտրոնը Սպահանն է:
4
) Նավթավերամշակման խոշոր կենտրոն Աբադան քաղաքը Կասպից ծովի
ափին է:

10․ Իրանի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Երկիրը հարուստ է ջրային և անտառային ռեսուրսներով:
2) Հարավկասպիական դաշտավայրը երկրի ամենաչորային շրջանն է:
3) Երկրի կենտրոնական շրջաններում գյուղատնտեսության հիմքը ոռոգովի
երկրագործությունն է:
4) Կասպից ծովի ափամերձ շրջաններում գլխավոր մշակաբույսը փյունիկյան
արմավենին է:

11․ Ընտրել Հարավային Ասիայի պետությունների և դրանց մայրաքաղաքների
համապատասխանությունների ճիշտ շարքը.

 1. Նեպալ ա. Դաքքա
 2. Բանգլադեշ բ. Կատմանդու
 3. Հնդկաստան գ. Իսլամաբադ
 4. Պակիստան դ. Դելի
  1) 1–ա, 2–բ, 3–գ, 4–դ
  2) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–բ
  3) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ
  4) 1–գ, 2–բ, 3–դ, 4–ա

12․ Ո՞ր կրոնն է ծագել Հարավային Ասիա տարածաշրջանում.
1) քրիստոնեությունը
2) բուդդայականությունը
3) մահմեդականությունը
4) հուդայականությունը

13․ Բնութագրումով որոշել տարածաշրջանը.
Այս տարածաշրջանն աչքի է ընկնում բնակչության բարձր խտությամբ: Բնակչության մեծ մասը խոսում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանող լեզուներով: Այստեղ գերակշռում են տնտեսապես թույլ, ագրարային տնտեսություն ունեցող երկրները: Տարածաշրջանը միջազգային շուկա է արտահանում ջութ և
ջութե ապրանքներ, թեյ և համեմունք: Ո՞ր տարածաշրջանն է.

1) Հարավային Ասիան 3) Հարավարևմտյան Ասիան
2) Արևելյան Ասիան 4) Կենտրոնական Ասիան

14․Բնութագրեք Թուրքիայի աշխարհագրական դիրքը:
Եվրոպայի հարավ արևմտյան մասում:Սարային երկիր

15․ Որո՞նք են Իրանի զարգացման նախադրյալները:

էներգիա

Իրան

 1. Նկարագրեք Իրանի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները։
  Երկիրը գտնվում է Արևելյան Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի երկրներից դեպի Հնդկական օվկիանոս և Հարավային Ասիայից դեպի Միջին Արևելքի երկրներ ձգվող ցամաքային ու օդային ճանապարհների խաչմերուկում:
 2. Քարտեզի վրա նշել Իրանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:
 3. Ի՞նչ դեր ունի Իրանը հվ-արմ Ասիայում:
  նա մեծ դեր ունի քանի որ նրա տարածքում կա շատ նավթ գազ որը չունի հարավային Ասյան:
 4. Որո՞նք են Իրանի զարգացման նախադրյալները:
 5. Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ ուղղություններով կարող են զարգանալ հայ-իրանական հարաբերությունները։
  Իմ կարծիքով եթե Հայաստանը և Իրանը միանան կարող են մուտք գործել երվրոպա շատ մեծ դիրքով:

Ներգծյալ շրջանագիծ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ներգծյալ շրջանագծի շոշափման կետում հավասարասրուն եռանկյան սրունքը տրոհվում է 3 սմ և 4 սմ երկարությամբ հատվածների՝ հաշված հիմքից: Գտեք այդ եռանկյան պարագիծը:

3+4=7սմ
7+7+7=21սմ2

2) Գտեք 6 սմ և 8 սմ էջերով և 10սմ ներքնաձիգով ուղղանկյուն եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը:

(a+b-c)*1/2=r
(6+8-10)*1/2=2

3) Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը 13սմ է, իսկ էջերի գումարը՝ 17սմ: Գտեք եռանկյան ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը:

(a+b-c)*1/2=r
(17-13)*1/2=2

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը 15 սմ է, իսկ պարագիծը՝ 36սմ: Գտեք այդ եռանկյան ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը:
36-15=21
(21-15)*1/2=3սմ

5)O-ն ABC եռանկյան ներգծյալ շրջանագծի կենտրոնն է: Գտեք <AOC-ն, եթե <ABC=800:

ab=ac
a=c=b

Գործնական աշխատանք 22.02.2023

127.․Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Նախօրոք, շնորհք, մեհյան, ներողություն, խոչընդոտող, նրբանկատ:

Այնքան շատ են խոչընդոտողները ու խանգարողները, որ էլ ոչինչ չեմ ուզում անել:

Դե՛, ցո՛ւյց տուր շնորհք, թող տեսնեն, թե ինչեր ես անում:

Նախօրոք ամեն ինչ պատրաստել էր, որ հետո իրար չխառնվեր։

Ներողություն խնդրեց ու հանգիստ դուրս եկավ. կարծես ոչինչ չէր եղել:

Հեթանոսական մեհյան տեղում է կառուցվել այս տաճարը:

Շատ նրբանկատ մարդ է. երբեք ընկերներիս մոտ ինձ դիտողություն չի անում:

128․Շարքերում գտիր ուղղագրական սխալները:

 • արփշիռ, փաղչել-փախչել, հորձանուտ, տարրալուծել
 • արհամարել-արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, բոխկ-բողկ
 • քսուք-քսուկ, ժայտքել-ժայթքել, ճմռթել, գախտագողի-գաղտագողի
 • պարքևպարգև, պանդուղտ-պանդուխտ, սայթակել-սայթաքել, դշխուհի

129․Տրված կապակցություններում ընդգծված բառերով փոխաբերական իմաստով բառակապակցություն կազմիր:
Օրինակ՝ մաքուր սրբիչ-մաքուր հոգի
լուսավոր սենյակ-լուսավոր միտք
բարձր սար-բարձր ինքնասիրություն
սև գրիչ-սև սիրտ
տափակ տանիք-տափակ միտք
սուր դանակ-սուր միտք
ծանր իր-ծանր բնավորություն
խոր ձոր-խոր հոգի

130․Բառաշարքում առանձնացրու հոմանիշ բայերի 6 զույգ: 
Սփրթնել, ծաղրել, սարսափել, աղաչել, գունատվել, սաստկանալ, հեգնել, ուժեղանալ, իշխել, ահաբեկվել, աղերսել, տիրել:

Սփրթնել – գունատվել
Ծաղրել – հեգնել
Սարսափել – ահաբեկվել
Աղաչել – աղերսել
Սաստկանալ – ուժեղանալ
Իշխել – տիրել

131․ Կետերի փոխարեն գրիր ածանցներ:
Օրինակ՝ վազ.- վազք, վազորդ
արմավենի
ուժային
հարսնացու
տենչանք
գործարար
մետաղե
խռովյալ
փայլուն
վերջավոր
հոտային
հրե
խնձորենի

 Ներքին էներգիա

1. Մեխանիկական էներգիայի ինչ տեսակներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:

Ջերմային էներգիա, էլեկտրական էներգիա, միջուկային էներգիա, քիմիական էներգիա, 

2.Ձևակերպեք էներգիայի պահպանման օրենքը: 
էներգիան չի ստեղծվում և չի ոչնչանում, այլ մի տեսակից փոխակերպվում է մեկ այլ տեսակի:

3.Ինչպես է փոխվում որոշ բարձրությունից ընկնող գնդիկի էներգիան հենարանին (օրինակ գետնին) հարվածելուց հետո: Խախտվում է արդյոք էներգիայի պահպանման օրենքն այդ ժամանակ: Ինչու՞:

4.Ինչու է ընկնող գնդիկի հարվածից կապարե թիթեղի ջերմաստիճանը բարձրանում:

5.Ինչ է մարմնի ներքին էներգիան: Ինչից է կախված այն:

6.Նկարագրեք մի քանի փորձ՝ ապացուցելու համար մարմնի ներքին էներգիայի գոյությունը:

7.Բերեք օրինակներ, որոնք համոզում են, որ շփման կամ դիմադրության ուժերի առկայությամբ շարժվելիս փոխվում է մարմնի ֆիզիկական վիճակը:

Երբ շարժվող մարմնի վրա ազդում են շփման կամ դիմադրության ուժերը, ապա դրանք հաղթահարելիս վատնված մեխանիկական էներգիան փոխակերպվում է մարմնի և շրջապատի  ներքին էներգիայի: Օրինակ ՝ երկնաքարերը, հսկայական արագությամբ /վայրկյանում մի քանի տասնյակ միլոմետր/ թափանցելով Երկրի մթնոլորտ, սաստիկ տաքանում են: 

8.Ինչն է բնութագրում մեխանիկական էներգիայի փոփոխությունը:

9.Նկարագրեք փորձ, որտեղ ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց մեծանում է մարմնի ներքին էներգիան:

10.Օրինակներով կամ փորձի նկարագրությամբ հաստատել, որ աշխատանք կատարելով կարելի է փոխել մարմնի ներքին էներգիան:

11.Ինչ է ջերմահաղորդումը: Կարելի է ջերմահաղորդումը համարել էներգիայի փոխակերպում: Ինչու՞:
Երբ ջերմադինամիկական համակարգն աշխատանք է կատարում, այդ պրոցեսում փոխվում է նրա վիճակը, հետևաբար՝ նաև համակարգի ներքին էներգիան։

12.Մարմնի ներքին էներգիան մեծացել է 10 Ջ-ով: Ինչ եք կարծում ջերմահաղորդմամբ, թե աշխատանք կատարելու միջոցով է տեղի ունեցել  ներքին էներգիայի այդ աճը:

13.Տաք ջուրը խառնել են սառը ջրին: Ինչու է խառնուրդի ջերմաստիճանը բարձր սառը ջրի ջերմաստիճանից, բայց ցածր՝ տաք ջրի ջերմաստիճանից: Բացատրեք՝ հիմնվելով մոլեկուլային-կինետիկ տեսության դրույթների վրա:

14.Հնարավոր է արդյոք ջերմափոխանակում սառույցի և ջրի միջև, եթե երկու նյութերի ջերմաստիճանն էլ 0C: Բացատրեք ինչու:

Թվաբանական քառակուսի արմատ: Կրկնողություն

1. Գտի՛ր քառակուսի արմատի արժեքը.

3
4
5
7
9
11
15
17
19
24
26
22
27
31
2.
1/2
2/3
4/5
1/6
4/3
3/2
7/5
7/4
11/7
11/6
25/8
29/9
32/11
3.0.1
0.03
0.04
0.06
1.2
0.17
19/5
1.6
0.09
2.7


2. Առանց հաշվիչի օգնության առանձնացրո՛ւ լրիվ քառակուսի, արմատ հանի՛ր.

28
29
35
37
43
49
53
56
68

3. Քառակուսային արմատ հանի՛ր հետևյալ թվերից.

7/9
5/8
5/3
9/4
4/53
37/45

4. Գտի՛ր արմատի արժեքը.

5. Արտադրիչը հանի՛ր արմատանշանի տակից.