Նոյեմբերի 30

Կարդա’ Վիլյամ Սարոյանի » Բան ունեմ ասելու » պիեսը։

Առաջադրանք`

5-7 նախադասությամբ գրի’ր պիեսի ասելիքը։

Սուրբ Ծննդյան երեկո է, հաղորդավարը հավաքել է աղքատ երեխաներին ,որոնք պետք է հանդիպեն Ձմեռ Պապիկին : Սկզբից երեխաները երգում են և սպասում Ձմեռ Պապիկին : Այդ ընթացքում այդտեղ է գալիս մի երիտասարդ : Սկզբից պահակը նրան խնդրում է,որ դուրս գնա : Հետո երիտասարդը տեսնում է աղքատ երեխաներին և ուզում է տեսնել նրանց հանդեսը , հետո գումար է տալիս,որ փոխանցեն ու նստում է,որ նայի : Այդ ժամանակ գալիս է Ձմեռ Պապիկը և հերթով երեխաներին հարցեր է տալիս: Երբ երեխաները իրենց ուզած նվերն են ուզում, ապա նա ուրիշ նվեր է տալիս ու ընդունում հաջորդ երեխային : Սա տեսնում է տղան և բարկանում: Նրան է մոտենում ոստիկանը և ուզում է տանել ոստիկանություն : Ճանապարհին նա բացատրում է ,որ ուզում է գոնե մի երեխայի ցանկությունը կատարել,որ այդպես խաբել չի կարելի:Նրան բաց են թողնում և նա հետ է վերադառնում ստուդիա: Սկսում է խոսել երեխաների և Ձմեռ Պապիկի հետ: Նա ասում է Ձմեռ Պապիկին, որ նա պետք է երեխաներին սովորեցնի նվեր տալ, իսկ երեխաները պետք է ուրախանան մանրուքներով և ուրիշ բաներով :

Առաջին պարապպմունք՝ Վահանանց պատերազմ․ 481-484 թթ․

Իրադրությունը Հայաստանում Վարդանանց պատերազմից հետո: Հայերի նորապստամբության նախադրյալները, ապստամբության սկիզբը: Ակոռիի հաղթանակը

Զրադաշտականություն ընդունած նախարարները հարուստ կալվածքներ էին ստանում, պատվի և պարգևների արժանանում: Սեպուհների որոշ մասն էլ ընդունում էր զրադաշտականություն և բարձր դիրքի հասնում: Հայ նախարարությունը խիստ դժգոհ էր, որ պարսիկները պաշտոնները տալիս էին ուրացող նախարարներին: Նախարարների միջավայրում աճում էր փոխադարձ թշնամանքը: Հայաստանը կառավարող պարսիկ պաշտոնյաներն ամեն տեսակի ապօրինություններ էին գործում: Հարկերը նորից ծանրացան: 

Continue reading “Առաջին պարապպմունք՝ Վահանանց պատերազմ․ 481-484 թթ․”

Նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 2

Տնային

Դիտել տեսանյութը. https://youtu.be/Q98_5AdWvLU

Սովորել էջ 52-57

1 . Գրե՛ք այն տարրերի հայերեն անվանումները եւ քիմիական նշանները, որոնք արտասանվում են՝ ցե, էն, էս, պէ, կուպրում, ֆեռում, արգենտում:
C-ածխածին
N-ազոտ
S-ծծումբ
P-ֆոսֆոր
Cu-պղինձ
Fe-երկաթ
Ar-արծաթ

Continue reading “Նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 2”

Բազմանդամների արտադրյալը

Առաջադրանքներ

1) Կատարել բազմապատկում.

1)  (x+2)(x-3)=x(x-3)+2(x-3)=x2-3x+2x-6=x2-x-6

2) (5x+1)(2x+4)=5x(2x+4)+1(2x+4)=5x2x+5×4+2x+4=10x2+20x+2x+4=10x2+22x+4

3) (3b+2)(4-b)=3b(4-b)+2(4-b)=12b-3b2+8-2b=-3b2+10b+8

4) (2y-5)(4y-3)=2y(4y-3)-5(4y-3)=8y226y+15

5) (3a+4)(2a-3)=3a(2a-3)+4(2a-3)=6a2-a-12

6) (7z-3)(5z-2)=7z(5z-2)-3(5z-2)=35z2-29z+6

7) (2-4x)(1-3x)=2(1-3x)-4x(1-3x)=2-10x+12x2

8)(3-2x)(5x+1)=3(5x+1)-2x(5x+1)=13x+3-10x2

9)(4b-5c)(3b+4c)=4b(3b+4c)-5c(3b+4c)=12b2+cb-20c2

10) (2x-5y)(3x-2y)=2x(3x-2y)-5y(3x-2y)=6x2-19yx+10y2

2) Գրեք արտադրյալը.

 1. x2(x+y)=x3+x2y
  2. 2a(a-5)=2a2-10a
  3. (a+b)*7=7a+7b
  4.(3-x)b/2=3b/2-xb/2
  5.a2(x+y)*2=2a2x+2a2y
  6.2a2(5-b)=10a2-2a2b
  7.((a-b)(a+b))*2=2a2-4ba-2b2

3) Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

2(x+y)
3(2a-1)
3.a(x-b)
4.2a(1+3b)
5.a(a+1)
6.x(3x2-y2)
7.x(a+b+c)
8.5a(a2+2a+3)

4) Կատարեք բազապատկում.

1)(4a2+5b2)(3a2-4b2)=4a2(3a2-4b2)+5b2(3a2-4b2)=12a4-b2a2-20b4

2) (-7a3-8b3)(-a3+2b3)=-7a3(-a3+2b3)-8b3(-a3+2b3)=7a6-6b3a3-16b6

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

5) Տասը լիտր աղաջուր պատրաստելու համար անհրաժեշտ է կես կիլոգրամ աղ։ Սովորողները Թթուդրիկին որքա՞ն աղ պետք է օգտագործեն՝ ութ ու կես լիտր աղաջուր պատրաստելու համար։
500:10=50
8.5*50=425

6) Գտնելով օրինաչափությունը՝ լրացրո՛ւ բաց թողնված թիվը՝ 8, 18, 38, 78,___, 318:
158

7) Գտի՛ր շրջանով ծածկված թիվը:

Подпись отсутствует

18

8) Կ, Ո, Դ տառերից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է 0-ից 9 թվանշաններից որևէ մեկը: Բացի՛ր կողպեքը՝ օգտվելով հետևյալ հուշումներից․ 682 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված և իր տեղում է (ճիշտ կարգում է), 614 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված, սակայն իր տեղում չէ (ճիշտ կարգում չէ), 260 թվի մեջ թվանշաններից երկուսը ճիշտ են գրված, սակայն իրենց տեղերում չեն (ճիշտ կարգերում չեն), 738 թվի մեջ ճիշտ թվանշաններ գրված չեն, 438 թվի մեջ թվանշաններից մեկը ճիշտ է գրված և իր տեղում է (ճիշտ կարգում է):

Подпись отсутствует

462

ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. Խոսքի մասեր

Վարժություններ

Վարժություն 1։ Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում գրաբարյան ն վերջնա-
հնչյունը հոգնակիի կազմության ժամանակ չի վերականգնվում, բայց վերա-
կանգնվում է բառակազմության ժամանակ։
Կողմ, բեռ, գառ, դուռ, մաս, թոռ, լեռ, ծունկ, ծոռ, հարս, սերմ, ձուկ, մուկ,
նուռ։

Վարժություն 2։ Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել եզակի և հոգնակի
գոյականները։ Երեք եզակի և երեք հոգնակի գոյականներով կազմել նախա-
դասություններ։
Ես նայում եմ սեգ Արագած սարին,
Դարերի ձյուն կա նրա կատարին,
Ժայռեր կան այնտեղ շանթերից կիսված,
Հողմերից ծեծված, արևից կիզված,
Եվ
անդունդներ կան գագաթներն ի վար
Վշտի պես խորունկ,
ցավի պես խավար…
Սակայն
լանջերին արև՜ է, գարո՜ւն,
Աղբյուրն է խոսում, խայտում է առուն,
Բուրմունքը թևին՝ զեփյուռն է խաղում,
Բոսոր կակաչն է հովից ծիծաղում,
Ծաղիկն է բուսնում ժայռին ու քարին,
Թեկուզ դարերի ձյուն կա կատարին,
Թեկուզ հողմածեծ գագաթներն ի վար
Անդունդներ կան մութ, վշտի պես խավար։ Վահագն Դավթյան

Վարժություն 3։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերի հոգնակին է կազմ-
վում –եր վերջավորությամբ։
1. բեռնարկղ, բառատետր, բնագիր, պատմագիր
2. գլխաշոր, դեղատոմս, ձկնորսանավ, ամսագիր
3. ածխակույտ, ակնաբիբ, բաժնետեր, դասաժամ

4. եզրաշերտ, թաղամաս, լաստանավ, զարդասյուն
5. մեղրամոմ, յուղաբիծ, նավթահոր, շնագայլ
6. ջրաբույս, սառցադաշտ, որմնանկար, վարելահող
7. անվաճաղ, արքայատոհմ, բնակվարձ, գետաձի
8. գիտափորձ, զոդաձող, երկաթալար, էլեկտրասարք
9. թոնրատուն, ճամփեզր, մատենացանկ, թիթեղագործ
10. մեկնակետ, մարզաձև, ջրաշիթ, ուրվագիծ

Վարժություն 4։ Գտնե՛լ, թե որ շարքերի բոլոր բառերի հոգնակին է
կազմվում –ներ վերջավորությամբ։
1. գորգագործ, որմնադիր, մեղվաբույծ, էքսկավատորավար
2. ածխահատ, գյուղատնտես, այգեգործ, երգիծաբան

3. հանդիսատես, հատապտուղ, էլեկտրամուրճ, հեքիա+թագիր
4. հրուշակագործ, ձիթաբլիթ, հերթապահ, մանկաբույժ
5. պատգամ, պատճեն, ջրատար, սննդամթերք

6. տիեզերագնաց, ուղղաթիռ, փականագործ, քարայր
7. քարհատ, առակագիր, ատամնաբույժ, արգելացանց
8. բնանկար, գաջագործ, դեղասրվակ, խճանկար
9. ծաղկաբույծ, համազգեստ, հատապտուղ, մեդալակիր

10. նորաբնակ, շերամապահ, սերնդակից, վաճառատեղ

§12.Մարմինների փոխազդեցությունը: 

Թեման՝  

§12.Մարմինների փոխազդեցությունը: 

§13.Մարմնի զանգված

1.Հնարավոր է արդյոք շրջապատից մեկուսացված մարմինը փոխի իր արագությունը:ոչ

2.Բերեք մարմինների փոխազդեցության օրինակներ:Հարվածել գնդակին

3.Հրացանի կրակոցի ժամանակ որ մարմիններն են փոխազդում: Ինչպես է այն արտահայտվում:

4.Մարմնի որ հատկությունն է կոչվում իներտություն: Բերել այդ հատկությունը լուսաբանող օրինակներ:
Եթե մարմինը շարժվում է և նա չի փոխվում շարժման ժամանակ դա կոչվում է իներտ:
Օրինակ, երբ մեքենայի արագությունը բարձրանում է:

5.Որ մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված:                               

6.Ինչպես կարելի է չափել մարմնի զանգվածը:
կշեռքով

7.Ինչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը:
կգ,գր,տոննա,ցենտ

8.Լրացնել՝

  1կգ=1000գ;        1գ =0.001 կգ;      1մգ =0.001գ:

9.Ինչն է զանգվածի չափանմուշը ՄՀ-ում:Կգ և գ

10.Մարդը նավակից ցատկում է ափ: Որ դեպքում են նավակի և մարդու ձեռք բերած արագությունները իրար հավասար:
Եթե նավակը կանգնած էր:

Գործնական աշխատանք

 1. Բառերից որո՞նք են գոյական.
  անբեկանելի, ունելի, կիսադեմ, տխրադեմ, արդուզարդ, նկարազարդ, շարական, ընտանեկան, խորագին, գլխագին։
 2. Նշիր անհոգնական գոյականները.
  Ֆիլիպիններ, մաթեմատիկա, քննություն, կաթ, գաղտնիքգինի, աշակերտություն, մարմար, բարկօղի, հանրահաշիվ, բեռ, հոգևորականություն, քիմիա, մթություն, դարվինիզմ, բնապաշտպանություն։
 3. Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակին.մարզատոն-մարզատներ, հավատարմագիր-հավատարմագրեր, ուղեցույց, հիվանդայց, մենապար, մեկնակետ, գիսաստղ, ճամփեզր, հաղորդալար, զորացույց, նավթամուղ, ծիսակարգ, հետնախորշ, կամարասյու, մաքսանենգ, ջրէջք։
 4. Նշի՛ր այն գոյականները, որ ներգոյական չունեն .
  դուստր, ժամանակ, գիրք, շուն, մանուկ, հորեղբայր, տանտեր, համալսարան, խմբագրություն, աղջիկ։
 5. Ընդգծի՛ր  գոյականները։
 • Մայրը քնքշորեն շոյեց երեխայի գանգուրները:
 • Ձին ճանաչում էր այդ հովտի բոլոր բույրերն ու հոտերը։
 • Ձորակներում հիմա էլ կա Մանասի տնկած այգին՝ սպիտակ ու կարմիր վարդերի թփերով։
 • Անին չէր մոռացել ո՛չ նրա սև վերարկուն, ո՛չ գունատ դեմքը։

Նախադասության մեջ ընդգծված բառերը դարձրո´ւ հոգնակի և փորձի´ր բացատրել, թե ի´նչ է փոխվում:

Կաթը տա՛ր  խոհանոց:
Կաթի ամբողջ սերը քաշել ու հյուրասիրում էր քաղաքից եկածներին:
Ալյուրը սեղանին էր դրել ու պատրաստվում էր խմոր շաղախելու:
Լողափի ավազն ասես մաղած լիներ:
Ցորենն ամբարում են պահել:
Երեխայի չարությունն  արդեն բարկացնում էր մորը:

Եռանկյուններ։ Եռանկյունների հավասարության առաջին և երկրորդ հայտանիշները

Տեսական մաս

Առաջադրանքներ

0. Ըստ եռանկյունիների հավասարության երկրորդ հայտանիշի հավասար են:
1.
2. Ըստ եռանկյունիների հավասարության երկրորդ հայտանիշի հավասար են:

Դանիել Վարուժան. բանաստեղծություններ

 1.Դանիել Վարուժան`»Ցորյանի ծովեր»

Հովե՜ր կ’անցնին.
Ու ցորյաններս հուշիկ հուշիկ կարթըննան.
Իրենց խորքեն կը հոսի դող մ’անսահման:
Գեղադալար կողերն ի վար բըլուրին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Ա՛յնքան կ’հորդի, կը կատղի դաշտը հուռթի`
Որ պիտի հոն արածող ուլը խեղդի:
Գոգին մեջեն ալետատան հովիտին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Ու ցորյանին պատմուճանները ծըփուն
Մերթ կը պատռին, մերթ կը կարվին փողփողուն:
Ըստվերի մեջ, լույսերու մեջ փրփրագին
Ծովե՜ր կ’ացնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Քիստերուն տակ կ’ալեծփին եղիներ`
Ուր լուսնակն իր սափորին կաթն է հոսեր:
Կալերեն գյուղ, գյուղեն մինչև աղորին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Զըմրուխտներով կը ծփա դաշտը անհուն:
Ծիտը կ’երգե թառած ճյուղի մ’օրորուն`
Մինչ իր տակեն ցորյաններու մոլեգին
Ծովե՜ր կ’անցնին,
Հովե՜ր կ’անցնին:


Առաջադրանքներ`

1.Վարժ կարդալ սովորի՛ր եւ բացատրի’ր հետևյալ բառերը՝ գեղադալար-գեղեցիկ ու կանաչ, դող-վախ, բլուր-փոքր սար,հուռթի-բերրի, ալետատան-ալիքներ շարժող, պատմուճան-լայն վերնազգեստ, փողփողուն-ծածանվող, քիստ-ցորենի վարի մազիկ, եղի-նոր հասնող ցորեն, սափոր-կժի նման , կալ-Հացահատիկը կալսելու տեղ, աղորին-աղաց, մոլեգին-անզուսպ։

2.Ի՞նչ գույն ես տեսնում, երբ կարդում ես բանաստեղծությունը. հատկապես ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են այդ տպավորությունը ստեղծում։
Ոսկեգույն, ցորենով լի դաշտեր

3.Ինքդ վերնագրի՛ր բանաստեղծությունը և մեկնաբանի՛ր:
Աշնանային արտ