Եռանկյուններ։ Եռանկյունների հավասարության առաջին և երկրորդ հայտանիշները

Տեսական մաս

Առաջադրանքներ

0. Ըստ եռանկյունիների հավասարության երկրորդ հայտանիշի հավասար են:
1.
2. Ըստ եռանկյունիների հավասարության երկրորդ հայտանիշի հավասար են:

Դանիել Վարուժան. բանաստեղծություններ

 1.Դանիել Վարուժան`»Ցորյանի ծովեր»

Հովե՜ր կ’անցնին.
Ու ցորյաններս հուշիկ հուշիկ կարթըննան.
Իրենց խորքեն կը հոսի դող մ’անսահման:
Գեղադալար կողերն ի վար բըլուրին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Ա՛յնքան կ’հորդի, կը կատղի դաշտը հուռթի`
Որ պիտի հոն արածող ուլը խեղդի:
Գոգին մեջեն ալետատան հովիտին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Ու ցորյանին պատմուճանները ծըփուն
Մերթ կը պատռին, մերթ կը կարվին փողփողուն:
Ըստվերի մեջ, լույսերու մեջ փրփրագին
Ծովե՜ր կ’ացնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Քիստերուն տակ կ’ալեծփին եղիներ`
Ուր լուսնակն իր սափորին կաթն է հոսեր:
Կալերեն գյուղ, գյուղեն մինչև աղորին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Զըմրուխտներով կը ծփա դաշտը անհուն:
Ծիտը կ’երգե թառած ճյուղի մ’օրորուն`
Մինչ իր տակեն ցորյաններու մոլեգին
Ծովե՜ր կ’անցնին,
Հովե՜ր կ’անցնին:


Առաջադրանքներ`

1.Վարժ կարդալ սովորի՛ր եւ բացատրի’ր հետևյալ բառերը՝ գեղադալար-գեղեցիկ ու կանաչ, դող-վախ, բլուր-փոքր սար,հուռթի-բերրի, ալետատան-ալիքներ շարժող, պատմուճան-լայն վերնազգեստ, փողփողուն-ծածանվող, քիստ-ցորենի վարի մազիկ, եղի-նոր հասնող ցորեն, սափոր-կժի նման , կալ-Հացահատիկը կալսելու տեղ, աղորին-աղաց, մոլեգին-անզուսպ։

2.Ի՞նչ գույն ես տեսնում, երբ կարդում ես բանաստեղծությունը. հատկապես ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են այդ տպավորությունը ստեղծում։
Ոսկեգույն, ցորենով լի դաշտեր

3.Ինքդ վերնագրի՛ր բանաստեղծությունը և մեկնաբանի՛ր:
Աշնանային արտ

Балет

История одного шедевра: балет «Спартак» Арама Хачатуряна – сенсация в мире искусства

Сегодня, 6 июня, исполняется 116 лет со дня рождения выдающегося армянского композитора, дирижера, педагога Арама Хачатуряна.

Имя Арама Хачатуряна хорошо знакомо любителям классической музыки по всему миру. Маэстро писал такие замечательные произведения, что многие из них после премьерного исполнения мгновенно становились популярными. Искрометный «Танец с саблями» из балета «Гаянэ», восхитительный «Вальс» из сюиты к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад», блестящий «Концерт для скрипки с оркестром» – это мизерный перечень произведений, которые покорили сердца слушателей не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Continue reading “Балет”