Եռանկյուն 11.11.2021

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)ABC եռանկյան կողմը հավասար է 17սմ, AC կողմը կրկնակի մեծ է AB կողմից, իսկ BC կողմը 10սմ-ով փոքր է AC կողմից: Գտեք ABC եռանկյան պարագիծը:  
AB=17
AC=2*17=34
BC=34-10=24
P=17+34+24=75 սմ:    

                                                                        

2)Եռանկյան պարագիծը 48սմ է, իսկ կողմերից մեկը՝ 18սմ: Գտեք մյուս երկու կողմերը, եթե նրանց տարբերությունը 4,6սմ է:       
P=48
48-18=30
30-4.6=25.4
25.4:2=12.7
12.7+4.6=17.3

3) ABC եռանկյան պարագիծը 15 սմ է: BC կողմը AB կողմից մեծ է 2սմ-ով, իսկ AB կողմը AC կողմից փոքր է 1սմ-ով: Գտեք եռանկյան կողմերը:
P=15
x+x-1+(x-1)+2=15
3x=15
x=5
5-1=4
4+2=6

Լրացուցիչ(տանը)

4) Եռանկյան կողմերի երկարությունները հարաբերում են ինչպես 5:12:13, իսկ փոքր կողմը 10 սմ է: Գտնել եռանկյան պարագիծը:
10:5=2
2*12=24
2*13=26
24+26+10=60սմ

5) Եռանկյան մի կողմը 10 սմ է,մյուսը` երկու անգամ մեծ այդ կողմից, երրորդը՝ 5սմ-ով փոքր է երկրորդ կողմից: Գտնել եռանկյան պարագիծը:
2*10=20
20-5=15
15+10+20=45
P=45սմ

6) Եռանկյան մի կողմը հավասար է 12 սմ, մյուս երկու կողմերի տարբերությունը 4սմ է, իսկ պարագիծը՝ 32սմ է: Գտնել եռանկյան կողմերը:
p=32սմ
32-12 =20
20-4=16
16:2=8
8+4=12

Թռչող սարքեր

Իսկ լեգենդներից իրականությանը վերադառնալով նշենք, որ պարզագույն թռչող սարքերից է օդապարուկը: Համարվում է, որ այն հնարվել է Չինաստանում, 5-րդ դարում: Առաջին օդապարուկները պատրաստվում էին այսպես՝ բամբուկից շեղանկյուն կմախքի վրա փակցնում էին մետաքսե գույնզգույն կտոր: Օդում նույնիսկ փոքր քամու առկայության դեպքում այն թռչում է, սակայն անհրաժեշտ է, որ քամին չփոխի իր ուղղությունը, այլապես օդապարուկը գալարվելով կընկնի գետնին:

Բազում գծագրեր ունի նաև Լեոնարդո Դա Վինչին, սկսած պարզագույն թռչնի թևերով մարդուց մինչև իսկ ուղղաթիռի առաջին նկարագրությունը: Այդ գծագրերը թեև իրենց ժամանակին իրագործելի չեն եղել, սակայն տեխնիկայի զարգացման զուգընթաց դարձան մարդու համար հասանելի: Այսպես, օրինակ 15-րդ դարում գծագրի սկզբունքով աշխատող ուղղաթիռը առաջին անգամ 20-րդ դարում երկինք բարձրացավ:


 Օդապարիկը
 կառուցված է ճիշտ թղթե փուչիկի սկզբունքով,  սակայն ավելի կիրառական դարձավ, երբ ոչ թե այրման  շնորհիվ ստանում էին ավելի թեթև օդ (տաք օդ), այլ փակ  փուչիկի մեջ էին լցնում օդից թեթև գազ, ինչպես օրինակ  հելիումն է: Երևի նկատած կլինեք, թե ինչպես ջրի մեջ  փայտի կտորը ոչ թե սուզվում , այլ լողում է մակերևույթին:  Այս դեպքում էլ, ավելի թեթև գազը ձգտում է բարձրանալ  վերև, բարձրացնելով օդապարիկը:

Русский язык 11.11.2021

Упражнение 1

а) Положить на полку, удобно расположиться, предполагать ответ, сложить книги, располагать запасами, предлагать помощь, кратко изложить содержание, проложить путь.

б) Город Ростов, устье заросло, морские водоросли, дети подросли, вырастить в саду, произрастать в пустыне, богатая растительность, выращенные лимоны, мир растений, переходный возраст, заросли камыша, сберечь поросль, подростковый врач, растущие на берегу, зеленый росток, отрасль хозяйст

Упражнение 2

Спишите, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм в корне.

а) Излагать содержание, хорошо изложить; знать признаки прилагательного; написать изложение; оба слагаемых; расположиться на ночлег; располагать свободным временем.

б) Гул нарастает, роскошные растения, заросли камышом, выросли подснежники; зеленые водоросли, Ростислав; растущий ребенок.

в) Предположения не подтвердились; капельки росы; тропа зарастает; растительное масло; изменить положение; лепестки растений; слагать стихи; желуди проросли; сберечь растения от мороза; просека зарастает; предложить помощь.

Упражнение 3.

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните те словосочетания, в состав которых входят слова с чередующимися гласными в корне. Графически объясните написание выбранной гласной. Простое предложение, горная растительность, обильная роса; сотрясать воздух, возлагать надежды, роскошные цветы, увядать без воды, расположиться у костра; поросло травой, дождь оросил травы.

Упражнение 4.

Спишите, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм в корне. а) Излагать содержание, хорошо изложить; знать признаки прилагательного; написать изложение; оба слагаемых; расположиться на ночлег; располагать свободным временем. б) Гул нарастает, роскошные растения, заросли камышом, выросли подснежники; зеленые водоросли, Ростислав; растущий ребенок.