Բազմանդամների գումարում և հանում

Դասը վերհիշի՛ր՝ կարդալով նախորդ նյութը։

1․ Երկու մարդ թեյ են խմում։ Առաջինը 3 գդալ շաքարավազ է լցրել լիքը բաժակի մեջ, իսկ երկրորդը 2 գդալ՝ 34-ով լի բաժակի մեջ։ Նրանցից որի՞ թեյն է ավելի քաղցր։Երկրորդի մոտ

1.5a-(2a+3b)=3a-3b 2. 7x-(4x-2y)=3x+2y
3.4y-(y-3)=3y+3 4. 9m+(6n-7m)=2m+6n
5. (3a2-5a)-(a2-4a)=2a2-a 6. 5b+(-3b-2c)+(b+4c)=3b+2c
7. (3k-6n)+(-2k+6n)=k 8. (4x+3)+(7-2x)=2x+10
9. (10x3-4x2)-(2x2-5x3)=15x3-6x2 10.5a3b2-9b4-(3a3b2-4b4)=2a3b2-13b4
11.4x2y-(3xy2+5x2y)+12xy2= 9x2y+9xy2 12.-7a5-(3b3-a5)-(5b3-11a5)=3а5-8b3
13.(13x-9y+7z)-(10x+4y-3z)+x+5y-(2z-3y)-8z=4x-11y
14. 4m2-(3m2-4mn+2n2)-2mn+(-7m2+5mn)+3n2+15m=9m2+7mn+n2
15.2xn+(3yn-xn-5)+2yn-(4xn-5yn+3)+(-6yn+7xn-2)=6xn-2yn
16.(8an-5an+1+4b3-2)-3an-(an+1+3b3-2an-6)+7-4an-an+1=3an-7n+1+b3+11
17.a+[b-(c-d)] =a+b-c+d 18.a-[b+(c-d)] =a-b+c-d
19.a-[(b-c)-d]=a-b-c-d 20.[(b-c)+d]=b-c+d
21. 3x-[5x-(2x-3)]=-4x+3

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

3. Ի՞նչ թվանշան է գրված հետևյալ արտահայտության արժեքի միավորների կարգում՝ 347 + 543 + 212 ։

Ամփոփում կեսաբանությունից հոկտեմբեր

1.Գրել բորբոսասնկերի օգտակար և վնասակար տեսակները
Օգտակար բորբոսասնկերը հանդիպում են կաթնամթերքի մեջ,գինու մեջ ,իսկ վնասակարը հանդիպում է մրգեղենի,կերակուրների նեխման ժամանակ և խոնավ մակերևույթների վրա:
2.Նկարագրել ջրիմուռների ընդհանուր կառուցվածքը

Ջրիմուռները լինում են միաբջիջ ,գաղութային,բազմաբջիջ :Նրանք ունեն քլորոֆիլ,որը գտնվում է քրոմատոֆորներում :
3.Ինչպես են բազմանում ջրիմուռները

Ջրիմուռները կարող են բազմանալ և՛ անսեռ, և՛ սեռական ճանապարհով: Եթե պայմանները բարենպաստ է ,ապա նրանք բազմանում են անսեռ եղանակով, իսկ անբարենպաստի ժամանակ՝ սեռական:

Անսեռ բազմացման ժամանակ միաբջիջ ջրիմուռները կիսվում են , գաղութայինների մոտ՝ մասնատվում են, բազմաբջիջ ջրիմուռների մոտ տեղի է ունենում թափոմի կտրոններով:
Սեռական բազմացումը տեղի է ունենում 2 սեռական բջիջների միաձուլման շնորհիվ:Այդտեղ ստեղծվում է զիգոտը ,իրա ծլումից էլ առաջանում է թալոմը:

4.Նկարագրել մամուռներ ընդհանուր կառուցվածքը
Մամուռները ֆոտոսինթեզ կատարող ոչ մեծ բույսեր են, որոնք ունեն վեգետատիվ օրգաններ` ցողուն և տերև, իսկ ձևավորված արմատներ չունեն, դրանց փոխարինում են ռիզոիդները:
5.Ինչպես են մամուռները բազմանում

Անձրևաջրի կաթիլի միջոցով շարժուն սպերմատոզոիդները արական բույսից լողում են դեպի իգական բույսի գամետները: Կատարվում է բեղմնավորում: Բեղմնավորումից ձևավորվում է զիգոտ, որից հաջորդ տարում նույն իգական բույսի գագաթին զարգանում է երկար շագանակագույն, ցողունանման ոտիկը և սպորներով լցված տուփիկը: Տուփիկում գտնվում է սպորներով լցված սպորանգիումը: Չոր եղանակին սպորները թափվում են տուփիկից և քամու միջոցով տարածվում: Ընկնելով խոնավ հողի վրա՝ դրանք ծլում են և առաջացնում նուրբ, կանաչ, ճյուղավորված թելիկներ:

Բազմանդամների գումարը և տարբերությունը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) 

1.0.5+(1.7+1.2)=3.4
2.17-(7+5)=5
3.4+(8.3+2.7)=15
4. 17-(7-5)=15
5.(1.6+1.7)-2=1.3
6. (2.8-1.1)+2.2=3.9
7. (20.5-10.7)-5.7=4.1

2) 

 1. (a+3c)+(5ab-2b)=a+3c+5ab-2b
  2. (a+3c)-(5ab-2ab)=a+3c-3ab
  3.4a+c+2ab+3b-4m+n=
  4.4a+c-2ab+3b-4m+n
  5.4a+c-2ab+3b+4m-n
  6.4a+c-2ab+3b-4m+n

3) Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը․

ա) (x2-y2)-(2x-1)=x2-y2-2x+1

բ) -(a2-3a2)+(4-a)=-a2+3a2+2=

գ) (9y2-1)-(x2-6y)=9y2-1-x2+6y

դ) (-x+y)+(x2-y2 ): =-x+y+x2-y2

Առաջադրանքներ (տանը)

4) Բացեք փակագծերը և պարզեցրեք.

ա) (5a+3)-(a-4)=4a+7

բ) (x-5y)+(3x-4y)= x-5y+3x-4y=4x-9y

գ) -(x-y)-(3x+y)=-x+y-3x-y=3

դ) -(9-3v)+(12-v)=-9+3v+12-v=-3+2v

5) Ձևափոխենք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի.

ա) (7a-3b)-(5a+3b)-(a-5b)=7a-3b-5a-3b-a+5b=a-b

բ)  (8x-5)+(3x-7)-(9x-1)=-2x-11

գ) 43x-19y-(15x-34y)+(9x-7y)=37x+8y

դ) 5-7a-(8-6a)+(5+a)=2

ե) (x2+4x)+(x2-x+1)-(x2-x)=x2+4x

զ) (abc+1)+(-1-abc)=0

6) Պարզեցրեք արտահայտությունը.

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7) Պարզեցրեք