Նոյեմբերի 10

1.Դո՛ւրս գրել հոդակապ ունեցող բառերը։
Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձ, օձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ,
փորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղաց,
հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ,
քարածուխ, գառնարած, մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, ծաղկաման,
սալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհ,
դրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմ,
հիշարժան, շաքարաման, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, քարանձավ,
ջրագռավ, լուսամուտ, զբոսավայր, հացաթխում։
 2. Կազմե՛լ արև, լույս, հող, ջուր, նկար արմատներով
բաղադրված 5-ական բարդություն:
արևամուտ , լուսաշող , հողակտոր , ջրաման, մանրանկար
 3. Դո՛ւրս գրել երկու արմատից և մեկ ածանցից կազմված
բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։
Մտավորականություն, առաջնորդ, ապառիկ, բացահայտ, գնողունակություն,
գրանցում, շաբաթօրյակ, դասական, երկընտրանք, եկամտաբերություն,
ընկերություն, երկկողմանի, տանտիրուհի, պարտավորություն, գծագրական, խտրականություն, կենսագործունեություն, կանխավճար, մրցակցություն,
ֆիրմային, ողնաշարավոր, ձեռնարկատիրություն, սահմանափակություն,
շուկայական, ճանապարհաշինական վերավաճառք, աշխատաժամանակ,
տնտեսագիտություն, տնտեսություն, կանխակալ:
 4.Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել հնչյունափոխված
բաղադրիչ ունեցող և չունեցող կրկնավոր բարդությունները։ Կազմե՛լ 6
նախադասություն՝ երեքում գործածելով հնչյունափոխված, իսկ մյուս երեքում՝
չհնչյունափոխված բաղադրիչով բարդություն։
Բարակ-մարակ, հեռու-հեռու, արագ-արագ, աման-չաման, պարապ-սարապ,
քուլա-քուլա, առոք-փառոք, տեղ-տեղ, մանր-մունր, զույգ-զույգ, փոքր-մոքր, այլուն-փայլուն, խումբ-խումբ, մարդմուրդ։
5. Կազմե՛լ տրված կաղապարներին համապատասխան
բարդություններ։
Արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց-ջրացատկային, նախածանց-արմատ-վերջածանց – անմարդկային,
արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց –ճանապարհաշինություն, արմատ-արմատ – շաքարաման, արմատ-վերջածանց-վերջածանց – գրականություն, նախածանց-հոդակապ-արմատ –ապաշնորհ, արմատ-հոդակապ-արմատ – դեղատուն։
 6. Տպագիր կամ էլեկտրոնային մամուլից դո՛ւրս գրել առնվազն 20 հապավում, դասակարգե՛լ ըստ տեսակների (տառային, բառամասային, խառը) և գրե՛լ ամբողջական:

տառային
ՀՀ- Հայաստանի Հանրապետություն , ԱՀ-Արցախի Հանրապետություն, ԱՄՆ, ԵՊՀ,ԵՄ,բուհ
բառամասային
տնտեսվար-տնտեսություն վարող
ուսղեկ – ուսումնական ղեկավար
զինկոմ-զինվորական կոմիտե
խառը
ուսխորհուրդ,ժողկոմիտե,շինհրապարակ

Աշնանային առցանց աշխատանքների փաթեթ 2021 թ., 01.10.21 — 07.11.21 թ.

Առցանց աշխատանքի առաջին փուլ

Ներկայացնել հայոց պետականության կառավարման համակարգի բաղադրիչները: Նշել պաշտոններից մի քանիսը՝ մանրամասնելով դրանք:

Continue reading “Աշնանային առցանց աշխատանքների փաթեթ 2021 թ., 01.10.21 — 07.11.21 թ.”

Նման անդամներ։ Բազմանդամներ

1. Կատարեք նման անդամների միացում․

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1)7a 12)9x-y-10-4z
2)2b 13)y2
3)4x 14)6a5+4a3
4)6y 15)-3ab-2b2
5)2a-8b 16)2x3y2-3x2y3
6) 2x2-3x 17)-3ab5+6a3-8b3
7)2x-3y+2 18)5m5n4+5n3-3m2
8)8ab+.4a+4b 19)3a3-3a2
9)2a-2b-2c 20)3c2-3-c
10)-5m-5+2n 21)-6xn-x5-7
11)5-a-2ab-6b 22)2am-1 -2am+1

2. Ընտրությունների ժամանակ քաղաքի շրջաններից մեկում 54000 ընտրողներից ընտրական տեղամաս են գնացել 32700-ը, իսկ մյուս շրջանում 65000 ընտրողներից գնացել են 41500-ը։ Այդ շրջաններից որո՞ւմ են ընտրողներն ավելի պար­տաճանաչ եղել։ 1,65 1,56
առաջին մասում

3. Սեղանին դրված է ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին եւ երկրորդ փաթեթներում կա 52 ընկույզ, երկրորդում եւ երրորդում՝ 43, երրորդում եւ չորրորդում՝ 34, չորրորդում եւ հինգերորդում՝ 30։ Քանի՞ ընկույզ կա փաթեթներից ամեն մեկում։
52+30=82
100-82=18(III)
52+34=86
100-86=14(V)
43-18=25(II)
52-25=27(I)
34-18=16(IV)

4. Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 3/4-ը։ Որ­քա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից։900 կգ

5) Ծառուղու երկու կողմերում տնկեցին 25­ական սոսի, իսկ նրանցից յուրաքանչյուր երկուսի միջև` հասմիկի 2 թուփ: Հասմիկի քանի՞ թուփ տնկեցին: 48 թուփ