Առաջադրանքներ

Սահմանել «Հայկական լեռնաշխարհ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:
1.Տարածքը մոտ 450-586 հազար քառակուսի կիլոմետր է:
2.Այն վաղ երկրաբանական անցյալում եղել է Թետիս օվկիանոսի հատակում։
3.Լեռնաշխարհի միջին բարձրությունը 1850 մետր է։
4.Տեղադրված է Փոքրասիական բարձրավանդակի և Իրանական լեռնաշխարհի միջև։ 
5.Հայկական լեռնաշխարհը գտնվում է Ալպ-Հիմալայան երկրաշարժաակտիվ գոտում։ 
6.Ուժգնությունը կարող է հասնել 11 բալի։
7.Ջրային ցանցը պատկանում է Սև և Միջերկրական ծովերի, Կասպից լճի  և Պարսից ծոցի ավազաններին։ 
8.Որպես լեռնային երկիր հարուստ է ստորերկրյա ջրերով:
9. Հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր կետը Մեծ Մասիսն է (Արարատ, 5 165 մ)։
10.Ծայրամասային լեռնաշղթաները հանդիսանում են բնական պատնեշ օդային զանգվածների ներթափանցման ճանապարհին։

Հայկական լեռները շատ հին է :

22.09.2020

1.Պատմել սովորիր Վ․ Սարոյանի «Հինգ հասուն տանձերը» պատմվածքը։

2. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր հետևյալ բառերը՝ մոգոնել-հորինել, մտրակ-կոթի վրա ամրացված կաշվե կտոր, հույժ-շատ, պատսպարել-պաշտպանել,խանդավառվել-ոգևորվել, մերձավոր-մոտիկ, փափագ-բուռն ցանկություն, անուշահամ-քաղցրահամ, թխլիկ-թխագույն ու գիրուկ, ավիշ-անգույն հեղուկ, որ լցնում է միջհյուսվածքային տարածությունները և լվանում բոլոր հյուսվածքներն ու բջիջները մարդու, դյուրին-հեշտ, հրաշափառ-հրաշալի, տխմար-հիմար, հասուն-հասած,մեծ, ողջամիտ-խելամիտ, ըմբռնել-հասկանալ։

3. Եթե հեղինակը դու լինեիր, ի՞նչ ավարտ կհորինեիր այս պատմության համար։
Ես կուզենայի,որ նրանք հանդիպեին և քննարկեին այդ օրվա դեպքը:

Подарок


Наступила осень. И мы стали говорить о том, что зима длинная, лето короткое, а
осень пролетает, как птица за окном. Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня.
Ване было лет пятнадцать. Однажды он принёс с собой маленькую берёзу с корнем.
– Это вам, – сказал он. – Посади́те берёзу в горшок и поставьте в тёплое место. Она
всю зиму будет зелёная.
– Зачем ты её выкопал?
– Чтобы и зимой было лето, – ответил Ваня.
Мы принесли из сарая ящик, насыпали туда земли и посадили берёзку. Ящик
поставили в тёплом углу у окна. Через день берёзка ожила, повеселела. Ночью ударил
мороз.Тепло комнаты не спасло берёзку. Скоро все листья на ней облетели.
– Это закон, – сказал нам лесник, – закон природы. Деревья должны сбросить на
зиму листья, потому что снег на листьях тяжёлый. И ещё потому, что осенью в листьях
бывает много вредных для дерева веществ .
Берёзу мы высадили в сад. Мы поняли, что лето невозможно сохранить зимой.


Вопросы к тексту:

Continue reading “Подарок”

18.09.20

Կարդա՛  Վ․ Սարոյանի «Հինգ հասուն տանձերը» պատմվածքը։

Առաջադրանքներ՝

1.Բլոգումդ պատմի՛ր, թե ի՞նչ զգացողություն ունեցար, երբ կարդացիր պատմվածքը։
Շատ զվարճալի էր և ես շատ ծիծաղեցի , երբ տղան հերթով ուտում էր տանձերը : Նաև տխուր պահեր կար, երբ մտրակում էին նրան :

2. Բնութագրի՛ր  պատմվածքի գլխավոր հերոսին:
Նա շատ խելացի և բարի մի տղա է : Նաև նա ազնիվ է :Միամիտ լինելով պատմում է ճշմարտությունը , սակայն նրան չեն հասկանում և պատժում են :

Սեպտեմբերի 14-18

Հարցեր.

1.Ի՞նչ է ուսումնասիրում բնագիտությունը։
բնություն,կենդանիներ,տիեզերք,

2.Ի՞նչ հատկություններով են օժտված պինդ մարմինները:
չի սահում

3. Ի՞նչ հատկություններով են օժտված հեղուկները։
սահում են

4. Ի՞նչ է հատակագիծը: ՏԵղանքի գծապատկերն է:

5.Ի՞նչ է Համաշխարհային օվկիանոսը։
բոլոր օվկիանոսների ջրերն են

6.Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկանիշները։
շնչել , ուտել, աճել,բազմանալ,մեծանալ,շարժվել,

Արտադրյալ: Քանորդ

 1. Ինչպես կփոխվի արտադրյալը, եթե՝
  ա.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 3  անգամ,
  կմեծանա 3 անգամ
  բ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 3  անգամ, մյուսը՝  2 անգամ,
  կմեծանա 6 անգամ
  գ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 2 անգամ, մյուսը փոքրացնենք 2 անգամ,
  չի ազդում
  դ.  արտադրիչերից մեկը փոքրացնենք 3 անգամ,
  կփոքրանա 3 անգամ
  ե.  արտադրիչերից յուրաքանչյուրը փոքրացնենք  3 անգամ,
  կփոքրանա 9 անգամ
  զ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք, մյուսը նույն չափով փոքրացնենք
  չի ազդում

2. Ինչպես կփոխվի քանորդը, եթե՝
ա. բաժանելին  մեծացնենք 3  անգամ,
բ. բաժանելին և բաժանարարը մեծացնենք  2 անգամ,
գ.  բաժանելին մեծացնենք 3 անգամ, մյուսը` փոքրացնենք 2 անգամ,
դ.  բաժանելին և բաժանարարը փոքրացնենք 3 անգամ,
ե. բաժանարարը յուրաքանչյուրը փոքրացնենք  2 անգամ,
զ.  բաժանելին և բաժանարարը մեծացնենք նույնքան անգամ:

3.Եռանիշ թվի գրության մեջ ջնջեցին հարյուրավորը: Ստացված երկնիշ թիվը բազմապատկեցին 7-ով և ստացան սկզբնական եռանիշ թիվը: Գտեք այդ թիվը:

4. Գտեք 20 հայտարարով կոտորակ, որը մեծ լինի 4/13-ից և փոքր լինի 5/13-ից:

Գումար: Տարբերություն: Քանորդ: Արտադրյալ

 1. Գտի՛ր անհայտ
  ա.  գումարելին, եթե գումարելիներից մեկը 43 է, իսկ գումարը՝ 83;
  83-43=40
  բ.   հանելին, եթե նվազելին 53 է, տարբերությունը՝ 42;
  53-42=11
  գ.   նվազելին, եթե տարբերությունը 15 է, իսկ հանելին՝ 14;
  15+14=29
  դ.   արտադրիչը, եթե հայտնի արտադրիչը 8 է, արտադրյալը՝ 56;
  56:8=7
  ե.   բաժանարարը, եթե բաժանելին 35 է, քանորդը՝ 7;
  35:7=5
  զ.   բաժանելին, եթե բաժանարարը 5 է,իսկ քանորդը՝ 10:
  5*10=50
 2.  Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե
  ա. գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով;
  կմեծանա 6-ով
  բ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը՝ 4-ով;
  կմեծանա 11-ով
  գ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7- ով, մյուսը փոքրացնենք 4-ով:
  կմեծանա 3-ով
 3. Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե
  ա. նվազելին և հանելին մեծացնենք 6-ով;
  չի ազդում
  բ. նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին՝ 3-ով;
  կմեծանա 2-ով
  գ. նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին փոքրացնենք 2-ով:
  կմեծանա 3-ով
 4. Հաշվի՛ր հարմար եղանակով.
  ա. 841+478+159=1478
  բ. 583+269+331=1183
  գ. 967+289-467=789
  դ. 25x7x11x4 =7700
 5. Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե
  ա. նվազելին փոքրացնենք 2-ով, հանելին՝ 3-ով;
  կմեծանա 1-ով
  բ. նվազելին փոքրացնենք 4-ով, հանելին մեծացնենք 1-ով;
  կփոքրանա 5-ով
  գ. նվազելին և հանելին մեծացնենք նույն չափով:
  չի ազդում
 6.  Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե
  ա. գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով;
  կփոքրանա 5-ով
  բ.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, մյուսը՝ 3-ով;
  կփոքրանա 8-ով
  գ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք, և նույնքանով էլ փոքրացնենք մյուսը
  չի ազդում

Բնական թվեր: Հատկություններ և գործողություններ

Առաջադրանքներ

 1. Աստղանիշը թվով փոխարինելով՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:
  ա) * +67=88;
  88-67=21
  բ)  * x 14 = 518;
  518:14=37
  գ) 451- * = 182;
  151-182=269
  դ) 798 : * = 42:
  798:42=19
 2. Քանի՞ թվանշան է պետք 1-ից մինչև 30-ը գրելու համար:
  9*1=9
  21*2=42
  9+42=51
 3. Գործողությունները չկատարելով՝ համեմատեք արտահայտության արժեքները.
  ա) 98765+479  >  98765 + 478;
  բ) 98765 -478  >  98765 — 479;
  գ) 12345 x 987   >   12345 x 986;
  դ)  989799:31   <  989799:29:
 4. Համեմատի՛ր
  ա) Արագած լեռան և Մասիսի բարձրությունները;
  4090<5165
  բ)  Լույսի և ձայնի արագությունները;
  299 792 458 > 330
  գ)  Մարս մոլորակի և Լուսնի հեռավորությունը երկրից;
  55 760 000 > 384 399
  դ)  Միլիարդ և Գուգլ թվերը;
  1 000 000 000 < 1+100 զրո
  ե)  Ագռավ    և  բու թռչունների կյանքի տևողությունը;
  40 = 40
  զ)  Հայաստանում ծիրանի և բանանի ծառերի քանակը:
  500 000 > 5
 5. Աստղանիշը թվով փոխարինելով՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:
  ա) 73+ *=99;
  99-73=26
  բ)  57 x * = 969;
  969:57=17
  գ) *- 176 = 176;
  176+176=352
  դ) * : 35 = 137
  35×137=4795
  ե) (18+*)+30=62;
  18+30=48 62-48=14
  զ) 13x (10+*)=221:
  221:13=17 17-10=7
 6. Գործողությունները չկատարելով՝ համեմատիր արտահայտության արժեքները.
  ա) 56789+289 < 56789+299;
  բ) 56789-299  <  56789-289;
  գ) 12346 x 987   >    12345 x 986;
  դ)  899868:31   <   899899:29:
 7. Քանի՞ թվանշան է պետք 1-ից մինչև 450-ը գրելու համար:
  1*9=9
  90*2=180
  351*3=1053
  9+180+1053=1242

  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 8. Քանի՞ թվանշան է գրվում փողոցի 165 տունը համարակալելիս:
  1*9=9
  90*2=180
  66*3=198
  9+180+198=387
 9. Գտի՛ր ամենափոքր բնական թիվը, որի թվանշանների արտադրյալը հավասար է.
  ա) 21; =37   բ) 216 =389   գ) 42;  =67   դ)36:=49
 10.  6 ձկնորսը 6 օրում կերան 6 ձուկ: Քանի՞ օրում 10 ձկնորսը կուտեն 10 ձուկ:

10 օրում ;