Двенадцать месяцев

Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? А как их зовут? Месяцы идут один за
другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, что была девочка, которая
видела все двенадцать месяцев сразу.
Вот как это случилось.
В одной маленькой деревушке жила злая женщина с дочкой и падчерицей (ËáñÃ
³Õçϳ Ñ»ï). Дочку она любила, а падчерицу только ругала.
И вот как-то раз зимой злая мачеха (Ëáñà ٳÛñÁ) сказала ей:
– Иди в лес и принеси подснежники для своей сестры. У неё завтра день рождения.
Иди и без цветов не возвращайся!
Заплакала девочка и пошла в лес. Началась метель. Пошёл сильный снег. Подул
холодный ветер. Идёт она, идёт. Всё темнее кругом. Видит – далеко светит огонёк. Пошла
девочка вперёд и увидела большой костёр. А вокруг костра люди сидят. Двенадцать
человек.
Рис. к тексту: одежду
девочки сделать поношенной
4
Это были братья-месяцы. Трое были старые, трое пожилые (տարեց), трое
молодые, а трое ещё совсем юные (պատանի).
Спрашивают её:
– Ты откуда пришла, что тебе нужно?
Объяснила девочка, что пришла в лес за подснежниками. Тут братья-месяцы
спрашивают:
– Что же ты будешь делать, если не найдёшь подснежников? Ведь они раньше
марта не появятся.
Заплакала девочка:
– В лесу останусь. Я не могу домой без подснежников вернуться.
Решили братья-месяцы помочь девочке.
Поднял руку Январь – и кончились морозы. Улыбнулся Февраль – и растаял снег.
Взмахнул Март веткой – и на полянке выросли подснежники. Набрала девочка полную
корзину цветов и побежала домой.
Увидели мачеха с дочкой цветы и спросили, где она их набрала. Девочка им всё
рассказала.
На другой день пошли мать с дочкой в лес за цветами. И не вернулись домой.
А девочка выросла. Около её дома был чудесный сад. Раньше, чем у всех,
расцветали в этом саду цветы, созревали ягоды и яблоки. Летом там было прохладно,
зимой тихо.
– У этой хозяйки все двенадцать месяцев сразу гостят! – говорили люди.
Кто знает – может, так оно и было. По С. Маршаку
без цветов не возвращайся – առանձ ծաղիկների չվերադարնա`ս
гостить – հյուր լինել, հյուր մնալ
б) Как вы думаете, это рассказ, сказка или басня (առակ)?

 1. Ответьте на вопросы.
   Где и с кем жила девочка?
   Куда и зачем послала мачеха падчерицу?
   Кого девочка встретила в лесу?
   Почему братьев было 12?
   Почему одни братья-месяцы были старые, другие – пожилые, третьи –
  молодые, а остальные совсем юные?
   Почему братья решили помочь девочке?
   Зачем мачеха и её дочь пошли в лес?
   Почему они не вернулись домой?
   Как вы думаете, почему братья-месяцы не помогли им?

Տնային աշխատանք

1*Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում նկատվում է
ա) Գույնի փոփոխություն-փայտի վառվելը
բ)լույս է անջատ­վում-լուցկու վառվելուց
գ) հոտ է տարածվում-գազի այրումից:

2*Բերված երեւույթներից ընտրե՛ք քիմիական ռեակցիաները: Ի՞նչ հատկանիշներից ելնելով կարող եք ասել, որ ընտրվածները քիմիական ռեակցիաներ են.
ա) կաղամբի թթվելը որովետև նա փոխում է համը և հոտը,
բ) սառույցի հալվելը,
գ) արևի լուսարձակելը,
դ)եր­կաթե ձողի ժանգոտվելը-որովհետև փոխում է գույնը,
ե) ջրի եռալը

Դասարանական

Ա) Աստղ-իկ
արկղիկ
թիթեռնիկ
թերթիկ
հայր-իկ
մայր-իկ
տատիկ
պապիկ
քաղցրիկ
անուշիկ

Բ) Գետ, նավ, դուռ (ն), թռչուն, որդի:
Գետ-ակ
նավ-ակ
դուռ-նակ
թռցուն-ակ
որդի-ակ
Գ) Խոզ, տաք, գառ(ն), հարս (ն)
Խող-ուկ
տաք-ուկ
գառ-նուկ
հարս-նուկ

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (70; 14);
  բ․  ( 36; 24);
  գ․  (48; 54);
  դ․  (14; 20);
  ե․  (52; 72; 92);
  զ․  (76; 36; 44):

2․ 2սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար անհրաժեշտ է 12 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար։4․  Հինգ հաջորդական թվերի գումարը հավասար է 110-ի։ Գտնել այդ թվերը:

6. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
ա․ (22; 66);
բ․  ( 96; 64);
գ․  (27; 45);
դ․  (15; 9);
ե․  (29; 12; 31):

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ Ամփոփում

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (70; 14)=14;
  70=2*5*7
  14=2*7
  2*7=14
  բ․  ( 36; 24)=12;
  36=2*3*6
  24=2*2*6
  2*6=12
  գ․  (48; 54)=6;
  48=2*2*4*3
  54=2*3*3*3
  2*3=6
  դ․  (14; 20)=2;
  14=2*7
  20=2*2*5
  2

  ե․  (52; 72; 92)=4;
  52=2*2*13
  72=2*2*2*3*3
  92=2*2*23
  2*2=4
  զ․  (76; 36; 44)=4:
  76=4*19
  36=4*9
  44=4*11
  4

2․ 2սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար անհրաժեշտ է 12 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 սմ կողմով խորանարդը ներկելու համար։
9

4․  Հինգ հաջորդական թվերի գումարը հավասար է 110-ի։ Գտնել այդ թվերը:
20+21+22+23+24=110

6. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
ա․ (22; 66)=22;
22=2*11
66=2*3*11
11*2=22
բ․  ( 96; 64)=32;


գ․  (27; 45)=9;
27=3*9
54=5*9
9
դ․  (15; 9)=3;
15=3*5
9=3*3
3
ե․  (29; 12; 31): հնարավոր չէ

Մի դրվագ Կոմիտասի կյանքից … 30.09.2020

Համացանցից որոնի՛ր և գտի՛ր հետաքրքիր տեղեկություններ Կոմիտասի կյանքից։ Նյութը տեղադրի՛ր բլոգումդ։ Պատրաստվի՛ր նաև, որ դասարանում ներկայացնես։

Կոմիտասի՝ արտասահմանից վերադառնալուց անցել էր 6 – 7 ամիս: Այդ ժամանակ արդեն որոշակի համբավ ու հմայք էր ստեղծել իր շուրջը: Սակայն էջմիածնում կային մարդիկ, որ այնքան էլ հաշտ աչքով չէին նայում «յար» և «սեր» երգող վանականին… Մամուլում լույս տեսավ մի հոդված, որտեղ, խոսելով Կոմիտասի մասին, կեղծանունով մի հոդվածագիր եզրակացնում էր. «Երեք տարում կոշկակարություն չի կարելի սովորել, չէ թե երաժշտություն»: Այս հոդվածը լուրջ վիշտ պատճառեց Կոմիտասին, թեև ձևացնում էր, թե իբր հաշվի չի առնում հոդվածագրի խոսքերի թույնը:
Մի անգամ նրա մոտ եկավ Վրթանես Փափազյանը’ կարճահասակ մի գիրուկ մարդու հետ: Կոմիտասը սկսեց նվագել և երգել իր մշակած երգերից: Փափազյանն էլ վերցրեց իր ջութակը ու սկսեց նվագել քրդական «Լուր – դա – լուր» – ը: Կոմիտասը հյուրերից աննկատ վերցրեց մի սպիտակ թուղթ ու, աչքերը հառած Փափազյանին, լսում էր նրա նվագը: Փափազյանը նվագում էր սրտախտիտ, ջերմ զգացումով:
– Ինչպե՞ս է, Կոմիտա՚ս, հավանեցի՞ր, – հարցրեց Փափազյանը՝ ջութակը վերցնելով կրծքից:
– Հիանալի է, հավանեցի ու սիրեցի, այժմ ես նվագեմ, դու լսի՛ր: Այս ասելով՝ Կոմիտասը վերցրեց գրասեղանից թերթը, նստեց դաշնամուրի մոտ ու սկսեց նվագել և երգել «Լուր – դա – լուր» – ը, որ նոր էր ձայնագրել տեղնուտեղը: Եղանակի վերարտադրությունը լիովին ճիշտ էր և հարազատ: Փափազյանը հիացմունքից ուղղակի ապշել, քարացել էր:
– Կոմիտա՚ս, դու այն առաջուց ձայնագրած ունեի՞ր:
– Ո՛չ, ձայնագրեցի, երբ դու նվագում էիր, – ասաց և ցույց տվեց ծուռումուռ տողերով նոր գրի առնված երգը:
Փափազյանը, շեշտակի հայացք նետելով իր հետ եկած ընկերոջ կողմը, ձայնեց.
– Մի՞թե անբարեխիղճ, անամոթ չէ այն մարդը, որ առանց ծանոթանալու Կոմիտասի հետ, առանց գաղափար ունենալու նրա շնորհքի ու ընդունակությունների մասին, հրապարակավ քննադատում է նրան…
– Այդ անամոթ մարդը ես եմ, Կոմիտա՚ս, և ներողություն եմ խնդրում իմ անբարեխղճության համար, – թոթովեց անծանոթը՝ խեցգետնի պես կարմրելով և ձեռները մեկնելով Կոմիտասին:
Հւսնկարծակիի եկած Կոմիտասի դեմքը մթագնեց անհաճո զգացումից, բայց վայրկենական այդ մութ ստվերին հաջորդեց լայն ու պայծառ ժպիտը, և նա մանկական անհիշաչարությամբ ու ներողամտությամբ սեղմեց իրեն պարզած ձեռքը:

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը

 1. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (88; 104)=8;
  88=2*4*11
  104=2*4*13
  2*4=8
  բ․  (85; 102)=17;
  85=5*17
  102=6*17
  17
  գ․  (31; 40);

  դ․  (140; 224)=28;
  140=2*2*5*7
  224=2*2*7*8
  2*2*7=28
  ե․  (45; 48; 81)=3;
  45=3*3*5
  48=2*2*3*4
  81=3*3*3*3
  3
  զ․  (57; 76; 83);
  57=3*19
  76=4*19
  83=
  է․  (260; 325; 455)=65:
  260=4*5*13
  325=5*5*13
  455=5*7*13
  5*13=65
 2. Մարզադպրոցի համար գնել են 258 կարճ թևերով և 215 երկար թևերով մարզաշապիկներ: Մարզաշապիկները բաժանել են փաթեթների, այնպես որ յուրաքանչյուրում լինեն միևնույն թվով մարզաշապիկներ երկու տեսակներից և օգտագործվեն բոլոր մարզաշապիկները: Ամենաշատը քանի՞ մարզիկ կստանա այդ փաթեթից: Քանի՞ մարզաշապիկ կա յուրաքանչյուր  փաթեթում:
  258=2*3*43
  215=5*43
  258:43=6
  215:43=5
  Պատ. 43 մարզիկ,յուր, փաթեթում կա 6 և 5 շապիկ:
 3. Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
  ա․ (72; 96)=24;
  72=2*3*4*3
  96=2*4*4*3 
  2*3*4=24
  բ․  (90; 126)=18;
  90=2*5*9
  126=2*7*9
  2*9=18
  գ․  (108; 198)=18;
  108=2*3*3*6
  198=2*3*3*11
  2*3*3=18
  դ․  (125; 200)=25;
  125=5*5*5
  200=5*5*8
  5*5=25
  ե․  (175; 324);
  175=5*5*7
  զ․  (40; 56; 72)=8;
  40=2*4*5
  56=2*4*7
  72=2*4*9
  2*4=8
  է.  (120; 140; 189);
  ը․  ( 168; 180; 204):

  Լրացուցիչ առաջադրանք
 4. 13 վարպետ տունը 130 օրում կառուցեցին։ Նույն աշխատանքը 26  վարպետը քանի՞ օրում կկատարեն։
  26:13=2
  130:2=65
  Պատ. 65 օրում:
 5. 26 ամանորյա նվերի համար 9620 դրամ վճարեցին։ 14430 դրամով քանի՞ այդպիսի նվեր կարելի է գնել։
  9620:26=370
  14430:370=39
  Պատ. 39
 6. 35 գիրքերը 25 կգ 200 գ են կշռում։ Քանի՞ այդպիսի գիրք 31 կգ  680 գ կկշռեն։
  25200:35=720գ
  31680:720=44
  Պատ. 44 գիրք:

English

B. Which of these sentences are true? Write the correct ones down.

1.Ethel often borrowed things. No, she doesn’t .

 1. Fanny often borrowed things. True
  3.Ethel often lent things to Fanny. False
  4.Fanny often lent things to Ethel. It’s true.
  5.One day Ethel lost her bag. False
  6.One day Fanny lost her bag. True
  7.Fanny liked carrying something in her hand.False
  8.Fanny did not like carrying things.True
  9.There was a shed at the end of Ethel’s garden.No, she doesn’t
  10.There was a shed at the end of Fanny’s garden.True

C. Write this story, but do not put pictures: put words.
Ethel’s house is in a small . It has a small garden
at the back, and there is a hause in it. Ethel keeps her wheelbarrow
there. Ethel is a clever girl . She works in a office .
This is Ethel. She is at the door of her house, and she’s got a bag
in her left hand? Because she is going to the shops.

Ձեռքերի խնամք

Սովորում ենք ճիշտ լվացվել

hand washing

https://www.youtube.com/watch?v=rZ8tVgFyY84&feature=emb_title
Քանի որ մեր ձեռքերը մեր մարմնի ամենաօգտագործվող մասն են, դրանք հարկավոր է հաճախակի լվանալ:

Լվացվելու համար օգտագործում ենք ջուր և օճառ: Օճառը լինում է պինդ և հեղուկ : Ցանկալի է օգտագործել հեղուկ օճառ, քանի որ այն գտնվում է փակ ամանում և ձեռքից ձեռք չի անցնում:

Լվացվելը պարտադիր է ուտելուց , սնունդ պատրաստելուց առաջ, պետքարանից հետո, դրսից տուն գալուց, կենդանիների հետ շփվելուց, հողի հետ խաղալուց հետո և այլն:

Լվացվելիս պետք է ուշադրություն դարձնել եղունգների տակին, մատների միջև տարածություններին:

Ձեռքերը պետք է լավ չորացնել անձնական սրբիչով կամ թղթե անձեռոցիկով:

29.09.20

15.      Տրված բառերը երեք խմբի բաժանի՛ր և այդ խմբերի տարբերությունը  բացատրի՛ր:

Բայ -վազել,թրթռալ,թիավարել ,ջրել, գնալ,լողալ,վազվզել,սողալ,իջնել,՜բացվել, չխկչխկալ,գոռգոռալ, բարձրանալ, պահել, Ոսկեզօծել,
Գոյական- ծաղիկ, ժամացույց,ջուր, սար,մարդ,երեխա,նավաստի ,օձ, Ինքնաթիո, առվակ,գարուն, թիթեռ, պահակ, նավակ,հատիկ,
Ածական-ջինջ,բուրավետ,մեծ,ջրոտ,ուրախ,ծաղ­կավետ,Հրաշալի,մաքուր,ճկուն,Սև,պայծառ,սպիտակ,Գաղտնի,երկաթյա


Ծաղիկ. ջինջ. վազել. բուրավետ. մեծ. ժամացույց. թրթռալ. թիավարել, ջուր. ջրոտ. ուրախ. ջրել. սար. մարդ. գնալ, ծաղ­կավետ. Հրաշալի. երեխա. լողալ. վազվզել. մաքուր. նավաստի. օձ, ճկուն. սողալ, իջնել,՜բացվել, չխկչխկալ, Սև. Ինքնաթիո, առվակ. պայծառ, գոռգոռալ, գարուն, բարձրանալ, սպիտակ, թիթեռ, պահակ, նավակ. Գաղտնի, պահել, հատիկ, ոսկեզօծ, Ոսկեզօծել, երկաթյա:

16. Հականիշները (հակաոակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ-զույգ գրի’ր:

Միշտ-երբեք. անարատ-արատավոր, ոչնչացնել-ստեղծել , բացահայտ-գաղտնի. թույլ-ամուր. վերջին-առաջին. Համաձայնել-հրաժարվել-Մերժել. հանգստանալ-աշխատել. գտնել-կորցնել. Հավաքել-վատնել, աջ-ձախ. արթուն-քնած :

19. Բառակապակցությունների իմաստները մեկական բառով արտահայտի՛ր:

Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող-բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ, խիղճ չունեցող-անխիղճ, բարձր ձայնով-բարձրաձայն, միշտ ժպտուն-ժպտերես, գանձը պահելու տեղ-գանձապահարան, կապույտ աչքերով-կապտաչյա, արքայի որդի-արկայազն, հույների երկիր-Հոնաստան,  փոքր էշ-իշուկ, ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ:

կիսատ

Սեպտեմբերի 28- ից հոկտեմբերի 2

Տնային առաջադրանք 1*

1*Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ, որոնց դեպքում նկատվում է
ա) Գույնի փոփոխություն բ)լույս է անջատ­վում, գ) հոտ է տարածվում:

2*Բերված երեւույթներից ընտրե՛ք քիմիական ռեակցիաները: Ի՞նչ հատկանիշներից ելնելով կարող եք ասել, որ ընտրվածները քիմիական ռեակցիաներ են.
ա) կաղամբի թթվելը, բ) սառույցի հալվելը, գ) արևի լուսարձակելը, դ)

եր­կաթե ձողի ժանգոտվելը, ե) ջրի եռալը

3* Պատրաստվե՛ք բանավոր քննարկման.

Դասարանական աշխատանք.1

1Ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները.փորձանոթն ընկնում ու կոտրվում էփորձանոթի խառնուրդից գազ է անջատվումշաքարը լուծվում է ջրումշաքարի այրվում է:շաքարը լուծվում է ջրում շաքարի այրվում է

2.Երևույթների ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները.ջուրը տաքացավ մոմի բոցիցփորձանոթն ընկավ ու կոտրվեցշաքարի հալույթի մնացորդը սևացավփորձանոթի հեղուկի գույնը փոխվեց:Բոցիցփորձանոթն ընկավդտխ ու կոտրվեց շաքարի հալույթի մնացորդը սևացավ փորձանոթի հեղուկի գույնը փոխվեց:

3. Երևույթների ցանկում ցու՛յց տուր քիմիական երևույթները.փորձանոթն ընկավ ու կոտրվեցջուրը մոմի բոցից տաքացավփայտի այրումից ծուխ դուրս եկավշաքարի հալույթը սևացավ

4. Երևույթների ցանկում նշի՛ր քիմիական երևույթները.պղնձե իրի մակերևույթի կանաչավուն փառը մշակում են կրակովշաքարը լուծում են ջրումառաջանում է տհաճ հոտջուրը գոլորշանում է փորձանոթից

Նոր թեմա