մաթեմատիկա

Խնդիրներ

 1. Վանդակում փասիաններ և ճագարներ կան։ Նրանք բոլորը միասին ունեն 35 գլուխ և 94 ոտք։ Վանդակում քանի՞ փասիան կա։
  լուծում
  35-12=23, 23*2=46, 12*4=48 48+46=94
  12 ճագարներ 23փասիան

<<Կիու-Չանգ>> (Թվաբանության ինը բաժինները) գրքից, Չինաստան, Ք․ա․ 17-րդ դար

2. Լոտոսի ծաղիկների փնջից վերցրել են մեկ երրորդ, մեկ հինգերորդ և մեկ վեցերորդ մասերը, որոնք նվիրաբերվել են աստվածներին՝ Շիվայինմ Վիշնուին, և Արևին» Մեկ քառորդը բաժին է ընկել Բավանիին։ Մնացած վեց լոտոսները տրվել են գերապատիվ ուսուցչին։ Հաշվիր բոլոր ծաղիկների քանակը։1/3+1/5+1/6+1/4=

Բհասքարա Աչարյայի <<Աստղագիտական ահամակարգի պսակ>> գրքից, Հնդկաստան, 12-րդ դար

3. Ես եկեղեցի էի կառուցում։ Վարձեցի մի որմնադիր, որը օրական 140 քար էր շարում։ Աշխատանքն սկսելուց 39 օր հետո վարձեցի մեկ ուրիշ որմնադիր, որը օրական 218 քար էր շարում։ Երբ երկրորդ որմնադիրի շարած քարերի թիվը հավասարվեց առաջինին, եկեղեցու կառուցումը ավարտվեց։ Արդ՝ իմացիր, թե քանի օրում հավասարվեց։

Անանիա Շիրակաց, <<Խնդրագիրք>>, Հայաստան, 7-րդ դար։

Առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

 1.  56*4 թվի *-ի փոխարեն  գրիր ամենամեծ թվանշանն այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի`
  ա. 3-ի;         բ. 4-ի;       գ. 8-ի;      դ. 9-ի:
  Ա)5694:3=1898
  Բ)5684:4=1421
  Գ)5664:8=708
  Դ)5634:9=626
 2. 2031172; 2657784; 76518420 և 29583675 թվերից որոնք են բաժանվում
  ա. 2; 2031172; 2657784; 76518420
      բ. 3; 76518420 , 29583675  
     գ. 4;2031172; 2657784; 76518420
         դ. 5; 76518420 , 29583675  
    ե. 6; 2657784;76518420
    զ.8;2657784;
  է. 9;29583675
      ը. 10:76518420
 3. *-ի փոխարեն  գրիր թվանշաններ այնպես, որ
  ա. 52*4 թիվը բաժանվի 12-ի; 5244    
  բ. 56*2  թիվը բաժանվի 36-ի :5652
 4. Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.
  ա. 70=2*5*7;    բ. 55=5*11;    գ.98=2*7*7;     դ. 108=2*6*9
 5. Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների.
  ա. 21=3*7   բ.  2000 =4*5*5*5*4
 6. *-ի փոխարեն  գրիր թվանշաններ այնպես, որ
  ա. 6*2* թիվը բաժանվի 45-ի;     6120
  բ. *57*  թիվը բաժանվի 72-ի  :

  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 7.  Եթե մտապահված թիվը 5 անգամ մեծացնեմ, արդյունքին ավելացնեմ 125, և ստացվածը 6-ի բաժանեմ, ապա կստացվի 115: Ինչ թիվ եմ մտապահել:
  115*6=690 ,690-125=565,565:5=115
 8. Ուսանողը 300 էջանոց գիրքը մուտքագրեց 4 օրում: Նույն արագությամբ աշխատելու դեպքում 750 էջանոց գիրքը քանի օրում կմուտքագրի:
  300:4=75 ,750:75=10

Տնային 23.092020

2. Մի բառով qրի՛ր:

ա) Ո՞վ է այն մարդը. որը կենդանիներին հետապնդելով և որսալով է զբաղվում:
Որսորդ

բ) Ի՞նչն է  այն առարկան. որ ստանում են մեծ՝ երկար ու լայն կտորից: Վերից վար կախվելով՝ ծածկում, փակում է որևէ բան: Դա նաև բեմն է բաժանում հանդիսասրահից:
Վարագույր

գ)Ի՞նչն է այն փոքրիկ միջատը, որ երկու թև ունի բարալիկ կնճիթ, որով սնվում է: Իսկ սնվում է արյունով:
Մոծակ

դ) Ո՞վ է այն արհեստավորը, որն զբաղվում է երեսը սափրելու, մազերը խուզելու, կտրելու, հարդարելու գործով
Վարսավիր

ե) Ի՛նչն է այն պղնձյա առարկան, որի մեջ մետաղյա լեզվակ է կախված: Բարակ կամ հաստ պարանով լեզվակը պատերին են խփում՝ հնչեցնելու համար:
Զանգ

3.            Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:
դարպաս,եղինջ,թակարդ,կաթսա,պատշգամբ,շյուղ,սրճեփ

5. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմությո՛ւն հորինիր:

Թանկ, թմբուկ, հերթ, հիշել, բերդ, գիրք, թիթեռ, թմրած,ընծա, կեռաս:
Մեր տանը մի թանկ թմբուկ կար :Ես հիշում եմ, որ այն հերթ կանգնելով եմ գնել:Նաև այդ օրը այնքան էի կանգնել ,որ ոտքերս թմրած էին : Այդ նույն խանութում մի հրաշալի գիրք էին վաճառում թիթեռների մասին: Այդ գիրքն ու թմբուկը վերցրեցի և բարձրացա մոտակա բերդ-ամրոցը զբոսնելու: Ճանապարհին շատ կեռասի ծառեր կային: Բերդում պայմանաորվել էի ընկերոջս հետ ,այսօր նրա տարեդարձն է և ես որոշել եմ այդ գիրքը որպես ընծա նվիրել իրեն :

7.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրիր և տեքտը վերականգնի՛ր:


Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ:Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա: 
Որոշ մարդիկ էլ այդպիսին են: