Սեպտեմբերի 14-18

Հարցեր.

1.Ի՞նչ է ուսումնասիրում բնագիտությունը։
բնություն,կենդանիներ,տիեզերք,

2.Ի՞նչ հատկություններով են օժտված պինդ մարմինները:
չի սահում

3. Ի՞նչ հատկություններով են օժտված հեղուկները։
սահում են

4. Ի՞նչ է հատակագիծը: ՏԵղանքի գծապատկերն է:

5.Ի՞նչ է Համաշխարհային օվկիանոսը։
բոլոր օվկիանոսների ջրերն են

6.Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկանիշները։
շնչել , ուտել, աճել,բազմանալ,մեծանալ,շարժվել,