Ինքնաստուգում

1․ Ո՞ր պետությունն է գտնվում երկու աշխարհամասում.
1) Թուրքիան
 2) Իրաքը 3) Սիրիան 4) Լիբանանը

2․ Միջերկրական ծով ելք չունեցող պետություն է.
1) Կիպրոսը 2) Սիրիան 3) Լիբանանը 4) Իրաքը

3․Ընտրել «պետություն — մայրաքաղաք» համապատասխանությունների ճիշտ
շարքը.

1․Իրաք ա. Բեյրութ

2․ Իրան բ. Թեհրան

3․ Լիբանան գ. Էր–Ռիադ

4․ Սաուդյան Արաբիա դ. Բաղդադ
1) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ 3) 1–դ, 2–բ, 3–ա, 4–գ
2) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ա 4) 1–ա, 2–գ, 3–բ, 4–դ

4․ Ո՞ր շարքի երկրները Հարավարևմտյան Ասիայում չեն.
1) Հայաստան, Վրաստան, Լիբանան
2) Թուրքիա, Ադրբեջան, Քուվեյթ
3) Ուզբեկստան, Տաջիկստան,Թուրքմենստան

4) Սաուդյան Արաբիա, Կիպրոս, Եմեն

5․ Ո՞ր զույգի գետերն են հոսում Հարավարևմտյան Ասիայի տարածքով.
1) Ամուդարյա և Սիրդարյա 3) Ուրալ և Պեչորա
2) Տիգրիս և Եփրատ 4) Գանգես և Բրահմապուտրա

6․ Հարավարևմտյան Ասիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Այստեղ է կենտրոնացված ածխի համաշխարհային պաշարների 2/3–ը:

2) Ծայր հարավային մասն աչքի է ընկնում լեռնային ռելիեֆով:
3) Տարածաշրջանն աշխարհում առաջինն է փյունիկյան արմավի մշակությամբ:
4) Տարածաշրջանի տնտեսապես ամենազարգացած պետությունը Թուրքիան է:

7․ Հարավարևմտյան Ասիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.

1) Լիբանանում զարգացման բարձր մակարդակի է հասել ֆինանսավարկային
համակարգը:

2) Տարածաշրջանի տնտեսապես ամենազարգացած պետությունը Իսրայելն է:
3) Թուրքիայի տնտեսության առաջատար ճյուղը նավթարդյունաբերությունն է:
4) Իրանը և Իրաքը փյունիկյան արմավի մշակությամբ աշխարհի առաջատար
երկրներն են:

8․ Հարավարևմտյան Ասիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Այստեղ է առաջացել բուդդայականությունը:

2) Երկրների մեծ մասի բնակչության կազմում գերակշռում են տղամարդիկ:
3) Երկրների մեծ մասի արդյունաբերության կառուցվածքում առաջատար դերն
արդյունահանող ճյուղերինն է:
4) Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղը բուսաբուծությունն է։

9․ Վրաստանի քաղաքներ են.

1) Ռուսթավին և Կասպին 3) Սումգաիթը և Բաթումը
2) Իզմիրը և Փոթին 4) Թել Ավիվը

10․ Ընտրել «հանքավայր — հանքային ռեսուրս» համապատասխանությունների
ճիշտ շարքը.

 1. Տղիբուլի ա. մանգան
 2. Մառնեուլ բ. պղինձ
 3. Ճիաթուրա գ. հանքային ջուր
 4. Բորժոմ դ. քարածուխ
  1) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ
  2) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ա

11․ Ո՞ր գետն է հոսում Թուրքիայի տարածքով.
1) Եփրատը 3) Կուրը
2) Սիրդարյան 4) Ճորոխը

12․ Ո՞ր լճերն են Թուրքիայի տարածքում.
1) Ուրմիան և Արալյանը 3) Կասպիցը և Լադոգան
2) Վանան և Թուզը 4) Օնեգան և Արալյանը

13․ Թուրքիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Իսքենդերունը սև մետաղաձուլության խոշորագույն կենտրոնն է:
2) Երկրի քիմիական արդյունաբերությունն արտադրում է դեղագործական
ապրանքների համաշխարհային արտադրանքի գերակշիռ մասը:
3) Էլեկտրաէներգիայի գերակշիռ մասն արտադրվում է ջէկերում:
4) Թեթև արդյունաբերությունը երկրի արդյունաբերության ավանդական զարգացած ճյուղերից է:

14․ Թուրքիայի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Տարածքի մեծությամբ առաջինն է Հարավարևմտյան Ասիա տարածաշրջանում:

2) Ափերը ողողում են Սև և Կասպից ծովերի ջրերը:
3) Հյուսիս–արևմուտքում սահմանակցում է Հունաստանին և Բուլղարիային:
4) Տիգրիս գետի վրա կառուցվել է Թուրքիայի ամենախոշոր՝ Քեբանի ջրամբարը:

15․ Իրանին սահմանակից երկրներ չեն.
1) Աֆղանստանը և Հայաստանը
2) Ռուսաստանը և Տաջիկստանը
3) Թուրքմենստանը և Թուրքիան
4) Իրաքը և Պակիստանը

16․ Իրանի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.
1) Պարսկերենը պատկանում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին:
2) Իրանի բնակչության մեծ մասը դավանում է իսլամի շիա ուղղությունը:
3) Իրանի սև մետաղաձուլության խոշոր կենտրոնը Սպահանն է:
4) Նավթավերամշակման խոշոր կենտրոն Աբադան քաղաքը Կասպից ծովի
ափին է:

17․ Իրանի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
1) Երկիրը հարուստ է ջրային և անտառային ռեսուրսներով:
2) Հարավկասպիական դաշտավայրը երկրի ամենաչորային շրջանն է:
3) Երկրի կենտրոնական շրջաններում գյուղատնտեսության հիմքը ոռոգովի
երկրագործությունն է:
4) Կասպից ծովի ափամերձ շրջաններում գլխավոր մշակաբույսը փյունիկյան
արմավենին է:

18․ Ընտրել Հարավային Ասիայի պետությունների և դրանց մայրաքաղաքների
համապատասխանությունների ճիշտ շարքը.

 1. Նեպալ ա. Դաքքա
 2. Բանգլադեշ բ. Կատմանդու
 3. Հնդկաստան գ. Իսլամաբադ
 4. Պակիստան դ. Դելի
  1) 1–ա, 2–բ, 3–գ, 4–դ
  2) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–բ
  3) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ
  4) 1–գ, 2–բ, 3–դ, 4–ա

19․ Ո՞ր կրոնն է ծագել Հարավային Ասիա տարածաշրջանում.
1) քրիստոնեությունը
2) բուդդայականությունը
3) մահմեդականությունը
4) հուդայականությունը

20․ Բնութագրումով որոշել տարածաշրջանը.
Այս տարածաշրջանն աչքի է ընկնում բնակչության բարձր խտությամբ: Բնակչության մեծ մասը խոսում է հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանող լեզուներով: Այստեղ գերակշռում են տնտեսապես թույլ, ագրարային տնտեսություն ունեցող երկրները: Տարածաշրջանը միջազգային շուկա է արտահանում ջութ և
ջութե ապրանքներ, թեյ և համեմունք: Ո՞ր տարածաշրջանն է.

1) Հարավային Ասիան 3) Հարավարևմտյան Ասիան
2) Արևելյան Ասիան 4) Կենտրոնական Ասիան

Չարենցյան բանաստեղծություններ

1.Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում — բոլորը քեզ

Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում — բոլորը քեզ.
Ինչքան կրակ ու վառ խնդում — բոլորը քեզ.—
Բոլո՜րը տամ ու նվիրեմ, ինձ ո՛չ մի հուր թող չմնա՝
Դո՜ւ չմրսես ձմռան ցրտում.— բոլո՜րը քեզ…

2.Հայաստանին

Հազար ու մի վերք ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես,
Հազար խալխի ձեռք ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես։

Աշնան քաղած արտի նման՝ Հազար զոհերի
Չհավաքված բերք ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես։

Գլուխդ չոր քամուն տված պանդուխտի նման,
Հազար տարվա հեք ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես։

Նարեկացի, Շնորհալի, Նաղաշ Հովնաթան,
Ինչքա՜ն հանճար, խելք ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես։

Քո Չարենցին լեզու տվող երկիր Հայաստան,
Հազար ու մի երգ ես տեսել, — էլի՛ կը տեսնես։

6.Կյանքը — երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն


Կյանքը — երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն, —
Կյանքը — կորած աստղերի՜ պես հազարանուն:
Կյանքը — կրակ ճահիճներում՝ կա ու չկա, —
Կյանքը — ճամփորդ, սպասված հյուր, որ պետք է գա:
Կյանքը — երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն, —
Կյանքը — կորած աստղերի՜ պես հազարանուն …

Թվաբանական քառակուսի արմատ: Կրկնողություն

1. Գտի՛ր քառակուսի արմատի արժեքը.

3
4
5
7
9
11
15
17
19
24
26
22
27
31
2.
1/2
2/3
4/5
1/6
4/3
3/2
7/5
7/4
11/7
11/6
25/8
29/9
32/11
3.0.1
0.03
0.04
0.06
1.2
0.17
19/5
1.6
0.09
2.7


2. Առանց հաշվիչի օգնության առանձնացրո՛ւ լրիվ քառակուսի, արմատ հանի՛ր.

28
29
35
37
43
49
53
56
68

3. Քառակուսային արմատ հանի՛ր հետևյալ թվերից.

7/9
5/8
5/3
9/4
4/53
37/45

4. Գտի՛ր արմատի արժեքը.

5. Արտադրիչը հանի՛ր արմատանշանի տակից.

Հետաքրքրաշարժ մայրենի

1.Դասավորիր տառերն այնպես, որ բառ ստացվի:

նաշու, նղասե, մաիտան, նագուր, կոփիթոր, թոռա, լագդ;
Անուշ,սեղան,մատանի, գարուն ,փոթորիկ աթոռ,գդալ

2․Ախոյան, աղմուկ, հարկատու, սուլոց, ելակետային, անեզր, բոլորովին, անհավանական, հաղարջենի, դեղձի բառերի մեջ ի՞նչ կենդանիներ ես տեսնում:

 3. Ո՞ր թվականը ունի հականիշ, որը, սակայն, թվական չէ: 

առաջին վերջին

4․Կարապետ բառին նայելով  քանի՞ գոյական ես տեսնում:կարապ,պետ,կար,

5. Գրի ՛ր գոյականներ, որոնց առաջին կամ վերջին տառը փոխելով կստանաք թվականներ:

6. Գտի ՛ր` ինչն է մեկի մեջ մեկ, կրկինի մեջ` երկու, երեքի մեջ` ոչ մեկ:կ

7. Ո՞ր երաժշտական գործիքի անվանումն է կազմված դերանվան կրկնությամբ և «կ» տառի հավելումով:դուդուկ

 8. Գտի ՛ր «վերամբարձ» բառում թաքնված բառերը` առանց խախտելու տառերի հաջորդականությունը:բարձ,

9.Ժխտական ի՞նչ նախածանց միացնենք «տակ» բառին, որ ստանանք «հարված»:

10. Ո՞ր բառն է «գին» մատնացույց անում և հոմանիշ է «մեծ», «վիթխարի» բառերին:

11. Ի՞նչ կստացվի, եթե «աղ»-ն ու «մուկ»-ը խառնենք իրար:աղմուկ

12. Ի՞նչ կստացվի, եթե «արկ»-ից առաջ «աչք» դնենք:

13. Հետևյալ բառերի տառերի վերադասավորումով ստանալ նոր բառեր՝ մշակ, ափսե, ժանր, վիճակ, գավառ, վտակ, մկրատ, պարկ, վկա:մաշկ,փեսա,նժար,կավիճ,տակավ,մտրակ,կարպ,կավ

14. Կազմել նախադասություն 3 և ավելի բառերով, որոնք լինեն միավանկ:

15. Գրել ա-ով սկսվող բառեր այնպես, որ յուրաքանչյուր հաջորդի հնչյունների թիվը նախորդից մեկով ավելի լինի:

16. Կազմել այնպիսի նախադասություններ, որ բոլոր բառերը սկսվեն նույն տառով:

17.Գրել տասական բառ.

 • որոնց հնչյունները ու տառերը հավասար են,մետաղ,
 • որոնց հնչյունները ավելի շատ են, քան տառերը
 • գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվում են
 • զույգեր, որոնք իրարից տարբերվում են մեկ հնչյունով

18. Շարունակեք նախադասությունն այնպես, որ գայլը մեղավոր չլինի.
Գայլը կերել էր փոքրիկ նապաստակին, որովհետև հիվանդ էր:

19. Բնանկարչություն բառից ստացեք ի՞նչ և ի՞նչպիսի հարցերին պատասխանող 10 բառ:Բնական,նկարիչ,նկար,կար,

20. Գրեք եռավանկ 10 բառ

21. Գրեք այնպիսի հարց, որի պատասխանը կլինի՝ — Ես վաղուց մոռացել էի այդ մասին:Դու կարդում ե՞ս գիրք: Դու հիշում ե՞ս քո սովորած անգիրը :

22. Կազմիր այնպիսի նախադասություններ, որ բոլոր բառերը սկսվեն նույն տառով:
Արևը այսoր անհավատալի ակտիվ է:
Արամը արդեն արթնացել է :
Պապիկը պատրաստվում էր Պարսկական պատերազմին:

Հարց-կատակներ

Պատասխանները պետք է լինեն միայն գոյականներ:

 • Ի՞նչն է քոնը, բայց դու սովորաբար չես օգտագործում:շողքը
 • Բոլոր մարդիկ ի՞նչ ունեն:մարմին
 • Գտիր անունը. ա) անունս կազմված է մորս և ծննդավայրիս անուններից, երկուսն էլ սկսվում են ա-ով. բ) մեր գյուղը փոքրիկ արև է նշանակում:
 • Ի՞նչ կարելի է տեսնել քնած ժամանակ:երազ
 • Էն ինչն է ինչն է՝ ուր գնում ես հետևում է քեզ:ստվերը
 • Ի՞նչն է, որ ինչքան վերցնում ես, այնքան մեծանում է:
 • Ո՞ր ամիսն է ամենակարճը:փետրվար

Թվաբանական քառակուսի արմատ 

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտեք քառակուսու կողմը, եթե նրա մակերեսը հավասար է՝

ա) 25սմ2=5սմ2

բ) 1մ2,-1

գ) 400մմ2-0մմ2 ,

դ) 49 դմ2,

ե) 16 կմ2,55

զ) 1հա-(100մ)2

2) Գտեք տված թվերի քառակուսի արմատները՝

ա) 10 000-100;
բ) 3600-60;
գ) 640 000-80;
դ) 1 000 000-1000;
ե) 16-4,
զ) 25-5;
է) 3025-55;
ը) 49-7:

3) Պատասխանի՛ր հարցերին՝ հիմնավորելով:

ա) Կարո՞ղ է արդյոք իրական թվի քառակուսին լինել բացասական թիվ:ոչ

բ) Ի՞նչն են անվանում քառակուսի արմատ տված թվից:

գ) Քանի՞ քառակուսի արմատ ունի դրական թիվը, զրոն-1:

դ) Գոյություն ունե՞ն արդյոք իրական թվեր, որոնք բացասական թվի քառակուսի արմատ են-այո:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

4) Գտեք թիվ, որի քառակուսին հավասար է՝

ա) 4-2; բ) 100-10; գ) −6; դ) 81-9;

ե) −0,25; զ) 0-0; է) 0,09-0.3; ը) 1,21.:

5) Ապացուցեք, որ

ա) 11-ը 121-ի քառակուսի արմատ է,այո

բ) -13-ը 169-ի քառակուսի արմատ է,ոչ

գ) 1,7-ը 2,39-ի քառակուսի արմատ չէ,այո

դ) -0,7-ը -0,49-ի քառակուսի արմատ չէ:

Հավելյան առաջադրանքներ կրկնողության համարշ

6) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե a0`

Գործնական քերականություն 31.01.2023

87.Կապակցության իմաստն արտահայտիր ածականով.
ճահիճներով պատված-ճահճապատ
մանրէներ ծնող-մանրէածին
միայնակ ապրող-միայնակյաց
մեգով պատված-մեգապատ
անուշ բուրող-անուշաբույր
թախծոտ դեմքով-թախծադեմ
միրգ տվող-մրգատու
նոր տնկած-նորատունկ
շահույթ բերող-շահույթաբեր
շեկ մազերով-շիկահեր
շատ շնորհներ ունեցող-բազմաշնորհ
ոսկուց ձուլված-ոսկեձուլ

88. Առանձնացրու անձնանիշ և իրանիշ  գոյականները:
Գունդ-իրանիշ  , գնդապետ, գնդացիր-իրանիշ  , Եգիպտոս-իրանիշ  , եգիպտացի, եգիպտացորեն-իրանիշ  , թիզ-իրանիշ  , թզուկ, ձիակառք, կառապան, վաճառատուն-իրանիշ  , վաճառական, ուղեվարձ-իրանիշ  , ուղևոր, վերելք-իրանիշ  , վիրաբույժ, հնդկացի, հնդկացորեն-իրանիշ  , հայ, Հայաստան-իրանիշ  , դերբայ-իրանիշ  , դերասան, հացաբույս-իրանիշ  , հացթուխ, խոհարար-, խոհանոց-իրանիշ  , լրագիր-իրանիշ  , լրտես, հետախույզ, հետևանք-իրանիշ  :

89. Առանձնացրու թանձրացական և վերացական գոյականները:
Երամ-թանձրացական, հույս-վերացական, կասկած-վերացական, պատիվ-վերացական, վերարկու-թանձրացական, ճաշակ-վերացական, ճաշ-թանձրացական, կարոտ-վերացական, ծխախոտ-թանձրացական, գութ-վերացական, նախանձ-վերացական, երաժիշտ-թանձրացական, բնավորություն-վերացական, քար-թանձրացական, արձագանք-վերացական, ծառ-թանձրացական, հուշ-վերացական, հուշարձան-թանձրացական, վախ-վերացական, նկար-թանձրացական, բողոք-վերացական, դասագիրք-թանձրացական:

Հաշվետվություն

Այս տարի ես գնացել եմ մի քանի ճանփորդույան օրինակ Գյումրի,Արատես և այլն:
Ես մասնակցել եմ ֆլեշմոբների:

Մայրենիի հաշվետվություն-Հայոց լեզու / Գրականություն
Այս տարին շատ լավ անցավ և ես սովորեցի շատ նոր բաներ օրինակ մնացած խոսքի մասերը :

Մաթեմատիկա հաշվետվություն-Երկրաչափություն Հանրահաշիվ
Այս տարի շատ հետաքրիր էր մենք անցան շրջան,եռանկյուն,շառավիղ և այլն :Ինձ շատ դուր եկավ ես անցա այս տարի ավել խորացված պրոցեսի մեջ:

Պատմություն
Այս տարին շատ հետաքրքիր անցավ ես ես իմացա իմ Հայաստանի մասին ավելի շատ բան:

Հասարակագիտություն
Այս տարի մենք լավ ժամանակ անցկացրեցին խոսալով նոր թեմաների մասին օրինակ մարդու իրավունք:

Մաթեմատիկա բ.
Հետաքիր անցավ մենք բան չենք անցել նոր ,բայց ավելի խորացված ենք անցել անցած թեմանները:

Քիմիա
Այս տարի ինձ շատ հետաքրքրեց քիմիա դասը և ես փորձում էյ ակտիվ լինել դասերին։Ինձ համար քիմիա առարկան դարձավ հետաքրքիր ընկեր Աննի շնորհիվ ։

Երգ
Մենք այս տարի նոր երգեր ենք սովորրել Ռուսսերեն Անգլերեն և Հայերեն:

Պար
Այս տարին լավ անցավ չնայած նրան որ ես չեմ սիրում պարել:

Անգլերեն
Մենք այս կիսամյակ արել են շատ աշխատանքներ և ինձ այտ առաջադրանքները շատ դուր էին գալիս և ես խորացվեցի :
Ֆիզկուլտ

Այս կիսամյակ իմ ֆիզկուլտը եղել էր Ֆուտբոլը:Ինձ շատ դուր եկավ և ես քշարունակեմ հաճախել ֆուտտբոլի:

Ընտրություն
Իմ ընտրությունը գինեգործություն է և մենք այս կիսամբակ արեցին համարյաթե ամբողջ պրոցեսը գիննի սարքելու:Շնորհակալություն ընկեր Շուշանին որը բացեց իմ մեջի սերը գինեգոծության ընտրությունից:

Համագործակցություն, հակասություն և համակեցություն

 • Ինչը կարող է անձնական շփումների պատճառ դառնալ
  Միասնական աշխատանք ,ձգտում,
 • Ինչ է համակեցություն,համագործակցություն, Հաղորդակցություն
  համակեցություն-միևնույն տարածքում ապրել,
  համագործակցություն-միմիյանց աշխատել:
  Հաղորդակցություն
 • Ինչ է անհրաժեշտ խմբի ներսում ծագած հակասությունները հաղթահարելու համար

Մտերիմների օգնությունըտենց ասված поддержка :հավատանլ և հասնել իր կազմած երազանքներին և այլն ամեն մարդ դա պետք է հաղթահարի:

Վերաբերականը որպես խոսքի մաս

Վարժություններ
Վարժություն 1։ Վերաբերականները խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։
Բարեբախտաբար, արդարև, անշուշտ, միայն, ահավասիկ, ի դեպ,
անպատճառ, ահա,անպայման, իսկապես, իրոք, հիրավի, ո՛չ, չէ՛, գուցե, երևի,
իմիջիայլոց, թերևս, կարծեմ, կարծես, միգուցե, այնուամենայնիվ, մի՞թե, արդյոք,
երանի, ցավոք, նույնիսկ

, մանավանդ, մինչև իսկ, գեթ, լոկ, գոնե, կարծես թե,
սոսկ, միայն թե, անկասկած, հապա, մի, համենայն դեպս, այսուհանդերձ։
հաստատական-անշուշտ,անպայման,իրոք,անկասկած,անպայման,իսկապեսըւ
Ժխտական-ոչ,չէ,
Երկբայական-գուցե, երևի, թերևս, կարծեմ, կարծես, կարծես թե, միգուցե, մի՞թե, արդյոք
Զգացական-բարեբախտաբար, դժբախտաբար, երանի, ցավոք
սաստկական-նույնիսկ, մանավանդ, մինչև իսկ
Սահմանախակման-գեթ, լոկ, գոնե, միայն, սոսկ, միայն թե

2. Կազմել նախադասություններ` գործածելով անկասկած, նույնիսկ, այնուամենայնիվ, կարծես թե, ցավոք, իրոք, մանավանդ, միմիայն վերաբերականները:

3.Բառաշարքում գտնել իմաստով իրար մոտ վերաբերականները:

Իհարկե-անկասկած, ասես, լոկ-միայն, դժբախտաբար-, իրավամբ, հիրավի, տարաբախտաբար, անշուշտ, անտարակույս, կարծես:

Ձայնարկությունը որպես խոսքի մաս

Վարժություն 1։ Գրե՛լ երեք այնպիսի ձայնարկություն, որոնցով հնարավոր
լինի կազմել այլ խոսքի մասեր։

Վարժություն 2։ Գտնե՛լ ձայնարկությունները (առոգանության նշանները
դրված չեն) և խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։
Վայ-զգացողական, խշշալ, ձայն տալ-կոչական, ծուղրուղու-բնաձայնական, հեյ-կոչական, հարայ կանչել-կոչական, ճռռոց, օֆ-զգացողական, քչքչոց-նաձայնական,
ծիվ-ծիվ-բնաձայնական, բզզոց-բնաձայնական,, ախ-զգացողական, վաշ-վիշ, ճռվողյուն-բնաձայնական, ուխայ, թրըխկ, շրխկոց։

3.Յուրաքանչյուր շարքում ընդգծիր երեք ձայնարկություն, որոշի’ր տեսակը:

Մի՞թե, օխա՜յ, հա՜յ, ե՞րբ, տը՜զզ, չէ՛

է՛հ, որքա՜ն, ծո՛, ո՛չ, խը՜շշ, չէ՞ որ

այնպե՜ս, պահո՜, այո, չու՛, չլինի՞ թե, բը՜ռռ:

4.Գրիր այն ձայնարկությունները, որոնցից կազմվել են հետևյալ բառերը:

Չրխկալ-չրխկ

ծվծվալ-ծիվծիվ

կռկռոց-կըռ-կըռ

վայել-վայ

թշթշոց-թշ-թշ

ծլնգոց-ծլընգ

թրխկոց-թրխկ

տզզոց-տզզ

թխկոց-թխկ

բզզալ-բզոց

շրխկան-շըռխկ

5. Բառաշարքում առանձնացրո’ւ զգացական, կոչական և նմանաձայնական ձայնարկությունները:

Ա. ուհ, օհ, վույ, ուֆ, ախ, ուռա, օյ, հայ, յա

զգացական

Բ.հեյ, հարայ, ըհը, հոպ, տո, այ
կոչական

Գ.ղա-ղա, կըռ, փըրխկ, ջու-ջու, բըզզ, խըշշ, տըզզ,
նմանաձայնական

6. Դարձվածաբանական բառարանից վայ, ախ, հարայ ձայնարկություններով դուրս գրի’ր դարձվածքներ և նշի’ր նրանց արտահայտած նշանակությունները: