Գործնական քերականություն

315.  Սխալները գտի´ր և ուղղի´ր:

Ամեն անգամ իր արածը հիշելուց կարմրում էր:

Մանկությունս հիշելիս սիրտս դառնում է գինով:

Արտը հնձելիս էլ ականջը  ձայնի Էր:

Արտը հնձելուց հանկարծ իր անունր լսեց:

Փորելուց  բահն ինչ-որ բանի դեմ առավ:

Ամեն անգամ այդ դուռը բացելուց հիշում էր իր վախը:

Մատը մեխելուց էր վիրավորվել:

316.  Երկրորդ  նախադասությունը փակագծում գրված բառով միացրո´ւ  առաջինին (ընդգծված բառերը հանի´ր կամ  փոխի´ր):

Օրինակ՝  քաղաքի  ճանապարհին մի բազմություն տեսա: Դրան մեր հին ծանոթն էր առաջնորդում: (որին) — Քաղաքի ճանապարհին մի բազմություն տեսա, որին մեր հին ծանոթն Էր առաջնորդում:

Խալիֆաները  հիմնեցին և  մայրաքաղաք դարձրին Բաղդադը: Բաղդադի գեղեցիկ ճարտարապետությունն ու շքեղությունն աոասպել  դարձան: (որի)
Խալիֆաները  հիմնեցին և  մայրաքաղաք դարձրին Բաղդադը,որի գեղեցիկ ճարտարապետությունն ու շքեղությունն աոասպել  դարձան:

Գիտնականի հետաքրքրությունը  գրավեց մի բարձունք: Դրա տակ հին քաղաքի ավերակները պիտի լինեին, ըստ ավանդության: (որի)
Գիտնականի հետաքրքրությունը  գրավեց մի բարձունք,որի տակ հին քաղաքի ավերակները պիտի լինեին, ըստ ավանդության:

Վանքի  մի խցում նստել է մի ծերուկ: Նա գրքեր է քննում խորասույզ: (որր)
Վանքի  մի խցում նստել է մի ծերուկ,որը գրքեր է քննում խորասույզ:

Կար ու չկար. մի ձկնորս կար: Մի գիշեր այդ ձկնորսը  շալակեց իր ուռկանն ու ծովափ իջավ: (որր)
Կար ու չկար. մի ձկնորս կար,որը մի գիշեր  շալակեց իր ուռկանն ու ծովափ իջավ:

Տաճարի քրմերը մի էշ ունեին: Իրենց թափառումների ժամանակ այդ էշով նրանք բեռ էին փոխադրում: (որով)
Տաճարի քրմերը մի էշ ունեին,որով իրենց թափառումների ժամանակ բեռ էին փոխադրում:

317.  Ածականի՝ սխալ կազմված գերադրական  աս­տիճանի ձևերը գտի´ր և ուղղի´ր:

Տե´ ս. Ամենամեծ քարերն եմ գտել ու բերել:

Ամենից  շքեղ զարդերր՝ քեզ:

Լավագույն տարբերակն իմ առաջարկածն է:
Թաքնվի´ր ամենամեծ ծառի փչակում:

Ձեր պարտեզում բուրում են ամենից  qեղեցիկ վարդերը:

Ամենաազնիվ մարդիկ են շրջապատում մեզ:

Երեկ երկնքում փայլում էր երբևէ տեսածս ամենապայծառ  ծիածանը:

Ինձ պատմի´ր երկար հեքիաթր:

Բուսական աշխարհի ամենահին ներկայացուցիչներից մեկը ծառանման ձարխոտն է:

318.  Կետերի փոխարեն մի այնպիսի արմատ գրի´ր, որ երկու բառ կազմի՝ և´ նախածանցի հետ, և´ վերջածանցի:

Անծալք. անոսկեղեն,  անհեղուկ, անզինվոր, չ … ավոր, տ … ույք, դժբախտավոր, տ … ուն, տհաճելի,  անջատիչ:

Ռացիոնալ թվեր

Տեսական նյութ

Դրական ու բացասական կոտորակային թվերը և զրոն կազմում են ռացիոնալ թվերի համախումբը։
Այլ կերպ սահմանենք, բոլոր այն թվերը, որոնք կարող ենք ներկայացնել կոտորակների միջոցով ռացիոնալ թվեր են։ Պարզ է, որ ամբողջ թվերը ռացիոնալ թվերի մի մասն են։

Եթե երկու ռացիոնալ թվեր ունեն իրար հավասար բացարձակ արժեքներ, բայց տարբեր նշաններ, ապա ասում են, որ այդ ռացիոնալ թվերն իրար հակադիր են։

Օրինակ՝ |-6/7|=|+6/7| և -6/7 թվին հակադիր թիվը կլինի  +6/7ը, իսկ +31/2 թվին  հակադիր թիվը` -31/2ը:

Նկատի ունենալով ամբողջ թվերի բաժանման կանոնը, ինչպես նաև այն, որ կոտորակի գիծը կարելի է հասկանալ որպես բաժանման նշան՝ կարող ենք համոզվել, որ ցանկացած ռացիոնալ թիվ երկու ամբողջ թվերի հարաբերություն է։

Օրինակ՝

-3/4= -(3: 4)= -3/4 կամ 3/(-4)= -(3: 4)= -3/4

Ռացիոնալ թվերը կարելի է պատկերել կոորդինատային ուղղի վրա ճիշտ նույն սկզբունքով, ինչ որ ամբողջ թվերը։

Հակադիր ռացիոնալ թվերը կոորդինատային ուղղի վրա կպատկերվեն որպես 0-ից նույնն հեռավորությունն ունեցող կետեր, որոնցից մեկը (դրականը) գտնվում է զրոյից աջ, իսկ մյուսը (բացասականը)` զրոյից ձախ.

Ռացիոնալ թվի հասկացությունը գալիս է հին հույներից։ Նրանք առաջինը հայտնաբերեցին, որ ոչ բոլոր թվերը կարելի է ներկայացնել  երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։ Այն թվերը, որոնք կարող են ներկայացվել որպես երկու ամբողջ թվերի հարաբերություն, նրանք կոչեցին «բանական», քանի որ այդպիսի թվերի գոյությունը նրանց համար ակնհայտ էր։ Այդ անվանման հետագա լատիներեն թարգմանությունն է այժմ գործածվող «ռացիոնալ» տերմինը։

Ի տարբերություն դրանց՝ այն թվերը, որոնք այդպես հնարավոր չէ ներկայացնել, նրանք անվանեցին «անբանական» («իռացիոնալ»), քանի որ դրանց գոյությունը նրանց համար շատ անսպասելի էր։

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1. Երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով ներկայացրե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

-5/8=-(5:8) , +7/3=+(7:3), -9 2/5(47:5) -3 3/26=(81) +2 1/4=9 -17 3/1=52

2. Տրված կոտորակներից որո՞նք են դրական, որո՞նք` բացասական.

3․ Պատասխանեք հարցերին.

ա) Ո՞ր ռացիոնալ թիվն է ինքն իրեն հակադիր:

բ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք բնական թիվը:այո

գ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք ամբողջ թիվը:

դ) Ռացիոնալ թի՞վ է արդյոք բացասական կոտորակը:

4․ Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք տրված թվերին համապատասխանող կետերը․

5. Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն կոորդինատային ուղղի վրա նշվածկետերը :Նրանց քանակ նշողը

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6. Նշված թվերից ո՞րն է զույգ:
(A) 2009; (B) 2 + 0 + 0 + 9; (C) 200 – 9; (D) 200 x 9; (E) 200 +9

7. Քանի՞ ամբողջ թիվ կա 19,03-ի և 2,009-ի միջև:
8. Թվանշանների նվազագույն քանակը, որը պետք է ջնջել 12323314 թվում այնպես,
որ ստացվող թիվը լինի նույնը աջից ձախ կամ ձախից աջ կարդալու դեպքում.
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4; (E) 5։
Նշիր նաև ստացված թիվը։

9. Կա երեք արկղ սպիտակ, կարմիր և կանաչ: Դրանցից մեկում կա շոկոլադե սալիկ, մյուսում խնձոր, իսկ երրորդը դատարկ է: Գտեք շոկոլադե սալիկը, եթե
հայտնի է, որ այն կա՛մ սպիտակ, կա՛մ կարմիր արկղում
է, իսկ խնձորը` ո՛չ սպիտակ, ո՛չ էլ կանաչ արկղում է:

«My favourite book»

Answer the questions:

 • What is your favorite story?
  Alice in wonderland
 • Who is your favorite author?
   Lewis Carroll
 • Who is your favorite character?
  Mad Hatter
 • What is your favorite genre?
  • Action
  • Mystery
  • Suspence
  • Detective
  • Science Fiction
  • Children’s books
  • War
  • Non-fiction
  • Travel books
  • Self-help books
  • History
  • Biography
  • Autobiography
  • Gothic
  • Classic Literature
  • Modern Literature
 • What is the longest book you have ever read? 350 pages
  • How long did it take you to read it? 2 months
 • Have you ever belonged to a book club? No
  • What books did you read?
 • What is the funniest book you have ever read? Sasunci Davit
 • The saddest? Harry Potter
  • The strangest? Sherlock Holms
 • How many books have you read in your life? I don’t remember
 • Is there a time in your life when you read all the time? No
 • How many hours do you spend reading in a week? 3 hours
 • Have you ever been to a book signing or met an author? No
 • Do you have any ideas for a story for you to write? No
 • Do you read books based on recommendations? Yes
 • What are some of the books that were recommended to you? Jelsomino in the world of liars
 • Were you ever given a bad recommendation? No
 • Did it change your opinion of the person who recommended the book? No
 • What books have you recommended for other people?
 • How often do you go to the library?
 • How many books do you check out at a time?
 • How do you choose the books you are going to read? according to the mood
 • How important is the cover of the book. very important
 • Do you watch the movie that came from a book? Yes
 • Most people say the book is better than the movie. Is this true for you? No
 • Did you enjoy reading books in school? Maybe
 • What was your favorite book growing up?
 • Is there a book that you have read more than once? No
  • What was the title?
  • How many times did you read it?
 • Is there a book you just couldn’t finish? Yes
  • What was the title? Sherlock Holms
 • What is your favorite time of day for reading? morning
 • Where is your favorite place to read? in sofa
 • Do you listen to music while you read? no
 • Do you often read book before go to bed? no
 • What factors are important to you when choosing a book to read?
  • Reviews?
  • A Recommendation from a friend?
  • The front cover?
 • What was the last book that you read? Sherlock Holms
 • What is your favorite book of all time?
 • Have you ever read a book and then watched the movie? Which was better? Why? Alice in wonderland
 • Who is the most famous writer from your country? Hovhannes Tumanyan
  • Have you read any of their books? yes
  • Do you think that they are overrated? no
 • What genre of book do you enjoy most?
 • Have you ever tried to read a book in English? yes
 • Do you think that it is more valuable to read a book than to watch television? no
 • Have you ever lent books to your friends and never got them back? no
 • Do you think that the internet and television will eventually make books obsolete? yes

Դ. Վարուժանի 《Հասուն արտ》

Առաջադրանքներ՝

 1. Ինքդ վերնագրի՛ր բանաստեղծությունը և մեկնաբանի՛ր:
  ՙՙՈսկեզօծ արտ՚՚ ,որովհետև արտում աճում էր ցորեն, իսկ ցորենը ոսկեգույն է :
Ցորեն
 1. Արձակ, գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը։
  Ցորենի արտը արդեն հասել է , քամին օրորում է և այն նմանվում է բոցավառվող արտի: Այդ դաշտում կար մոծակ , մեղու , բոռ և դեղձանիկ :Ցորենը լավ հասունացել էր և պատրաստ էր հնձվելու:

Խնդիրներ

 1. Նկարում պատկերված են 3 թռչող նետեր
  և 9 անշարժ
  փուչիկներ: Երբ նետը դիպչում է փուչիկին, փուչիկը
  պայթում է, իսկ նետը շարունակում է թռչել նույն
  ուղղությամբ: Քանի՞ փուչիկի չեն դիպչի նետերը:
  (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E

  Սեղանի վրա դրված է երեք մարմին (տե՛ս նկարը): Պատասխանի
 2. տարբերակներում բերված նկարներից ո՞րը կտեսնի Պետրոսը, երբ
 3. նայի սեղանին վերևից:
 4. (A) (B) (C) (D) (

. Հասմիկը երկու նետով կրակեց թիրախին (տե՛ս նկարը):
Առաջին անգամ նա վաստակեց 14 միավոր, երկրորդ
անգամ՝ 16 միավոր: Քանի՞ միավոր վաստակեց Հասմիկը
երրորդ անգամ:
(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 22

 1. Այգին բաժանված է նույնանման քառակուսիների: Արագաշարժ
  և դանդաղաշարժ
  խխունջները սկսում են շարժվել
  ܵ կետից տարբեր ուղղություններով՝ այգու պարագծի
  երկայնքով (տե՛ս նկարը): Դանդաղաշարժ
  խխունջը շարժվում է ժամում 1 մետր
  արագությամբ (1
  մ/ժ), իսկ արագաշարժը՝ ժամում
  2 մետր արագությամբ (2
  մ/ժ): Այգու ո՞ր կետում
  երկու խխունջները կհանդիպեն:
  (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E
 2. Լուսինեն թղթի վրա հաշվեց երկու երկնիշ թվերի տարբերությունը:
  Հետո նա ներկեց իր գրած գործողության մեջ երկու թվանշան,
  ինչպես ցույց է տրված նկարում: Որքա՞ն է Լուսինեի ներկած թվանշանների գումարը:
  (A) 8 (B) 9 (C) 12 (D) 13 (E) 15
 3. Աստղը պատրաստված է չորս հավասարակողմ եռանկյուններից
  և
  քառակուսուց (տե՛ս նկարը): Քառակուսու պարագիծը 36 սմ է: Որքա՞ն է
  աստղի պարագիծը:
  (A) 144 սմ (B) 120 սմ (C) 104 սմ (D) 90 սմ (E) 72 սմ
 4. Նկարում բերված է տարվա ամիսներից մեկի օրացույցը: Ցավոք,
  այդ օրացույցի վրա թանաք է թափվել, և օրացույցի մեծ մասը չի
  երևում: Շաբաթվա ի՞նչ օր է նկարում բերված ամսվա 25-ը:
  (A) Երկուշաբթի (B) Չորեքշաբթի (C) Հինգշաբթի(D) Շաբաթ (E) Կիրակի

8.Ամենաքիչը քանի՞ անգամ մենք պետք է նետենք սովորական զառը, որ վստահ լինենք, որ
առնվազն մեկ արդյունք կկրկնվի: Սովորական զառը նետելու արդյունք համարվում է
զառի վերևի նիստի վրայի կետերի քանակը:
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 12 (E) 18

 1. Նկարում պատկերված է 3 քառակուսի: Ամենափոքր քառակուսու
  կողմի երկարությունը 6 սմ է: Որքա՞ն է ամենամեծ քառակուսու
  կողմի երկարությունը:
  (A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14 (E) 16
 2. Բերված պատկերում շրջաններն էլեկտրական լամպեր են, որոնք լարերով միացված են
  միմյանց: Սկզբում բոլոր լամպերն անջատված են: Լամպերից որևէ մեկին դիպչելու
  դեպքում այդ լամպը
  և նրա բոլոր հարևան լամպերը լուսավորվում են:
  Ցանկացած մեկ լարի ծայրերին միացված լամպերը կոչվում են
  հարևան: Ամենաքիչը քանի՞ լամպի է անհրաժեշտ դիպչել, որ
  լուսավորվեն բերված պատկերի բոլոր լամպերը:
  (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

  Նկարում բերված չորս հավասար քառակուսիներից որո՞ւմ է սև տարածքի մակերեսն ամենամեծը:Հավասար է բոլոր քառակուսիներում:
  (A) A-ում (B) B-ում (C) C-ում(D) D-ում (E)


  Ինը ավտոմեքենա մոտենում են խաչմերուկին և խաչմերուկն անցնում դրանց վրա նշված սլաքների ուղղություններով (տե՛ս նկարը): Պատասխանի տարբերակներում բերված պատկերներից ո՞րն է ցույց տալիս այդ մեքենաների դասավորվածությունը խաչմերուկն անցնելուց հետո:
  (A) (B) (C) (D) (E)

Պատմություն

 Բուդդիզմի հիմնադիր է համարվում Սիդխարտխա Գաուտաման, ով աշխարհին հայտնի է որպե Բուդդա`   Լուսավորիչ: Շակյաների ցեղի թագավորի որդի Սիդխարտխա Գաուտաման ծնվել է մոտավորապես մ.թ.ա. 567թ: Համաձայն առասպելների`   թագավորը որդու մասին Աիտա Դևալի կողմից արված մարգարեությունից պաշտպանելու համար միակ ժառանգին շրջապատել էր շքեղությամբ և անում էր ամեն ինչ, որպեսզի թագաժառանգը ոչ մի դժվարություն չտեսնի: Բայց Գաուտամային հաջողվում է դուրս գալ պալատից և այստեղ տեղի է ունենում իրականության հետ երեք հանդիպում. Հիվանդի, ծեր մարդու և թաղման ծիսակատարության: Այսպես անհոգ թագաժառանգը իմանում է, որ աշխարհում կա հիվանդություն, ծերություն և մահ:  Ցնցված իր բացահայտումներից`   ապագա Բուդդան ընդունում է որոշում փնտրել այդ ելքը: Նա փախչում է պալատից և 29 տարեկան հասակում միանում թափառական ճգնավորակյացներին, որոնց հետ անցկացնում է 6 տարի:  Բուդդան շատ արագ սովորում է յոգայի ինքնասահմանափակման մի շարք հնարքներ և հեշտությամբ մտնում էր յոգի ամենաբարդ իրավիճակների մեջ: Սակայն նրան մի միտք էր տանջում, որ այդ ճանապարհով նա ճշմարտությանը չի հասնի: Հերթական անգամ անհաջող փորձերից հետո ճգնավոր Գաուտաման գալիս է այն համոզման, որ պետք է այլ ճանապարհ գտնել: Նստած բո ծառի տակ`   Գաուտաման մշտապես և անշարժ նայում էր արևելք, նրա միտքը միայն մի նպատակի էր ուղղված. տեղից չշարժվել մինչև գերագույն և բացարձակ գիտելիքների չհասնի: Այդպես ծառի տակ նա անցկացրեց 7 շաբաթ: Մի անգամ, երբ նա ծառի տակ խորասուզվել էր մտքերի մեջ, նա բուդդայի իրավիճակ է ապրում: Գաուտաման տիրապետեց նրան, ինչ փնտրում էր: Դրանից հետո սկսվում է նրա քրոզչական գործունեության շրջանը: Բուդդայի աշակերտների թիվը անընդհատ աճում էր: Նրանք միանում են բուդդայական համայնքներին`   սանգխաներին, որոնք հետո ձևավորեցին բուդդայական վանքեր: Բոլոր ուղություններով ուղարկվեցին առաքյալներ, որոնք պետք է տարածեին նոր ուսմունքը: Բրահմայականներն էլ էին դիմում բուդդիզմին: Շատ մարդիկ դառնում էին Բուդդայի աշխարհիկ աշակերտները: 40 տարի առաքելական աշխատանք ծավալելուց հետո Բուդդան հասկացավ, որ եկել է այն ժամանակը, որպեսզի ազատվի իր մարմնից և հասնի նիրվանային`   բացարձակ ազատության: Նա իր կյանքի վերջին ժամերը օգտագործեց վանականներին խորհուրդներ տալով: Նրա վերջին բառերն էին. «Կենցաղի բոլոր մասերն էլ անցողիկ են, անհողդողդ կերպով պայքարեք ձեր ազատության համար»: Ասում են, որ նա մահացավ 80 տարեկան հասակում: Բուդդիզմի հիմք են հանդիսանում 4 ճշմարտություն. 1. գոյություն ունի տառապանք (դուխկխա) 2. դրան ունի պատճառ 3. այն կարելի է դադարեցնել 4. դրան հասնելու ճանապարհ գոյություն ունի Այսպիսով`   Բուդդիզմի հիմքը հանդիսանում է տառապանքի իսկությունը: Բուդդիզմում տառապանք հասկացվում է ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև «հոգու» տառապանք:

Մայրենի

Հասուն արտ

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Նըման բոցերու
Ցորենն է բըռնկեր`
Առանց այրելու:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Երկինքն է կըրակ.
Հողը խորխոլած
Ծըղոտներուն տակ:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Քառաշար հասկեր
Քառաշար սաթով
Արև՛ են հագեր:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Բոռ, մեղու, պիծակ,
Քիստերուն մեջեն
Կ’անցնին զերդ փայլակ:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Մերթ կ’ելլե, հովեն,
Դեղձանիկ մը, թի՛ռ,
Ոսկեծուփ ծովեն:

Օրո՜ր, ոսկո՛ւն արտ,
Օ՜ր տուր, հասո՛ւն արտ,
Գամ ոսկիդ հնձեմ
Մանգաղով արծաթ:

1.Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը՝ 

Արտ-Մշակելի հող, բոց-կրակ, խորխոլել-Ճաքճքել, ծղոտ-, քառաշար-Չորս շարք կազմող, չորս շարքով դասավորված, հասկ-ցողուն, սաթ-Երրորդական շրջանի բույսերի քարացած դեղնագույն, բոռ-, պիծակ, քիստ-, փայլակ, դեղձանիկ-թռչուն, հնձել-արտը քաղել, մանգաղ: 

2.Ի՞նչ գույն ես տեսնում, երբ կարդում ես բանաստեղծությունը, հատկապես ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են այդ տպավորությունը ստեղծում։ուսկեգու յն


Տնային

 1. Ի՞նչ են կենդանի օրգանիզմների հյուսվածքները:
  Դրանք լինում են 4 տեսակի՝ էպիթելային, շարակցական, մկանային, նյարդային։
 2. Ինչպե՞ս կարելի է դիտել հյուսվածքները:
  մանրադիտակով
 3. Հյուսվածքներում միջբջջային կառուցվածքի ի՞նչ ձեւեր գիտեք:
  Լինում են բուսական և կենդանական:

  4. Ո՞ր կենդանի օրգանիզմներում կան հյուսվածքներ:
  Բոլոր բազմաբջիջ օրգանիզմներում

5.Բուսական ի՞նչ հյուսվածքներ կան:
Կան գոյացնող , հիմնական, փոխադրող,մեխանիկական հյուսվածքներ:

 1. Որո՞նք են ծածկող, փոխադրող, գոյացնող հյուսվածքների առանձ-
  նահատկությունները: Ի՞նչ գործառույթ են դրանք կատարում:
  Ծածկող հյուսվածքը բույսը պաշտպանում է արտաքին աշխարհի անբարենպաստ պայմաններից: Դրանից են կազմված բույսերի վերնամաշկն ու ծառերի խցանը:Փոխադրող հյուսվածքի միջոցով տերևներից դեպի արմատ և արմատից դեպի տերևներ են շարժվում ջուր, շաքար, աղեր և բազմաթիվ այլ նյութեր:Գոյացնող հյուսվածքի բջիջներն անընդհատ բաժանվում են և այդ հատկության շնորհիվ բույսերն աճում են: Բույսերում գոյացնող հյուսվածքը տեղակայված է արմատի ծայրամասում և ցողունի գագաթում:

Տասնորդական կոտորակների կլորացումը։ Դաս 2

Առաջադրանքներ

1) Թիվը պակասորդով կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները.

ա) 0,93820,9 =1,        դ) 1,0625=1         է) 200,18=200 ,

բ) 28,2897 =28,2,       ե) 80,0388=80 ,         ը) 567,9111=567.9 ,

գ) 100,5621=100,5 ,      զ) 6,0999=6.1 ,           թ) 0,0008=0։

2) Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը.

ա) 93,6527 ≈ 93,65 հարյուրերորդական ,    գ) 0,563891 ≈ 0,564 հազարերորդական ,       ե) 0,7014 ≈ 1 ամբողջ,

բ) 734,82 ≈ 735 ամբողջ,           դ) 0,563891 ≈ 0,6 տասնորդական ,          զ) 0,102 ≈ 0 ։

3) Հաշվե՛ք և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006=5.88,    գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225=6.10,

բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395=7.58,      դ) 0,1 – 0,01 – 0,001=0.08:

Լրացուցիչ

4) Թիվը հավելուրդով կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները.

ա) 7,8932 =7.90,       դ) 0,9999=0.99 ,           է) 2,3845 =2.38,

բ) 85,0639=85.06 ,      ե) 65,6788=65.67 ,         ը) 18,0936 =18.09,

գ) 0,1111=0.11 ,        զ) 721,8957=721.89 ,        թ) 55,6009=55.60 ։

5) Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն

գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի.

ա) 2,661 ≈ 2,66 , գ) 18,6 ≈ 18,59 , ե) 7,5 ≈ 7,59 ,

բ) 0,31 ≈ 0,3 , դ) 25,039 ≈ 25,04 , զ) 800,001 ≈ 800 ։

6) Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները և համեմատե՛ք

թվերը.

ա) 0,136 և 0,144
0.14 = 0.14,                    դ) 12,129 և 12,131 12.13 = 12.13,

բ) 2,254 և 2,256
2.25 = 2.25,                     ե) 7,9951 և 8,0049 8 = 8,

գ) 3,769154 և 3,767002
3.76 = 3.76,          զ) 0,009 և 0,001:

7) Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը և պատասխանը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները։
12.4*5.08*3.6=226.77 դմ