Ձոն մայրիկիս

,,Ձոն,, նախագծային աշխատանք

Նաիրա անունը հին հայկական անուն է, որը նշանակում է <փայլատակող> կամ <ազատամիտ>:
Նուրբ ու գեղեցիկ,
Աստղի պես փայլող,
Իր հետ բերում է
Րոպեներն աշխարհի
Ամեն տեղ , որ սեր սփռի:

Տասնորդական թվերի բաժանումն ամբողջ թվի

Ինչպես հիշում ենք, տասնորդական թվերը 10, 100, 1000-ով ․․․ բազմապատկելու դեպքում  տասնորդական թվի ստորակետը տեղափոխում էինք ձախ կախված  արտադրիչի 0-ների քանակի (10,100,100…)։
Օրինակ՝  78,9 :10=7,89  կամ 364,7։100=3,647 կամ 3647:1000=3,647:

Իսկ եթե տասնորդական թիվը անհրաժեշտ լինի բաժանել 10, 100․․․ թվերից տարբեր թվերի վրա,այդ դեպքում ինչպե՞ս պետք է վարվել։ Եթե հանկարծ մեր նախընտրելի շորը տաբատը կարելու համար անհրաժեշտ լինի7,6 մետր երկարություն ունեցող կտորը բաժանել 4 մասի ։ Ի՞նչ պետք է անել։ Պետք է բաժանել։
7,6     | 4
4        |——
— —  |1,9
՛՛՛՛36
— 36
——
0

Այսպիսով՝  Տասնորդական կոտորակը բնական թվի բաժանելու համար պետք է ՝
1) կոտորակը թվի վրա բաժանել՝ անտեսելով ստորակետը
2) քանորդում դնել ստորակետ, երբ կավարտվի ամբողջ մասի բաժանումը

Առաջադրանքներ

 1. Կատարե՛ք բաժանում.
  ա) 9,56 ։ 2=4,8       դ) 1,4 ։ 7=0,2     բ) 16,064 ։ 4=4,016
  ե) 20,25 ։ 45=0,45   գ) 121,121 ։ 11=11,011
 2. Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
  20-ի 7 %-=1,4    15-ի 8 %-ը=1,2    90-ի 3 %-=2,7    100-ի 5 %-=5
  1.2 ; 1.4; 2.7 ; 5
 3. Համեմատե՛ք կոտորակները.
  ա) –6,73 և –6,81; գ) –11,2 և –11,21; ե) –0,38 և –1,001;  բ) –0,432 և –1,431; դ) –3,756 և –3,706; զ) –5,555 և –4,999։
 4. Ինչքանո՞վ է 27 մ 38 սմ-ը մեծ 13,81 սմ‐ից։ 13,57
 5. 50 կգ կարմիր ներկն արժե 75000 դրամ, իսկ 85 կգ սպիտակ ներկը՝ 123250 դրամ։ Ո՞ր ներկի գինն է ավելի բարձր։
  75000:50=1500
  123250:85=1450
  1500>1450
 6. Կատարե՛ք բաժանում.
  ա) 8,368 ։ 2=4,184       դ) 10,5 ։ 7=1,5     բ) 17,024 ։ 4=4,256
  ե) 6,25 ։ 125=0,05   գ) 0,0225 ։ 15=0,0015    զ) 10,08 ։ 24=0,42
 7. Ինքնաշխատ հաստոցներից մեկը 720 մանրակ է պատրաստում 6 ժամում, իսկ մյուսը` 12 ժամում: Քանի՞ ժամում հաստոցներն այդ նույն քանակով մանրակներ կպատրաստեն` աշխատելով միաժա­մանակ:720:6=120
  720:12=60
  60+120=180
  720:180=4
 8. 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։
  50*25: 100=12.5
  50*20:100=10
  50+12.5-10=52,5
  50<52.5
 9. Կատարե՛ք բազմապատկում.
  ա) 7,31 ⋅ 2,06 =15,0586,     բ) 20,02 ⋅ (–11,99) =(-240.0398),        գ) 0,1 ⋅ 4,767=0.467 ,դ) (–34,8) ⋅ (–0,348)=12,1104 ,   ե) (–5,32) ⋅ (–2,2)= 11,704,       զ) 12,12 ⋅ 10,01=121.3212 :
 10. Գնացքն ամբողջ ճանապարհի 3/4-ն անցնում է 6 ժամում։ Ինչքա՞ն ժամանակում այն կանցնի ամբողջ ճանապարհը։
  6:3*4=8ժամ
  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 11. AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։
  14-9-3=2
 12. Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 23/25-ը։ Որ­քա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից։
  1200-(1200:25*23)=96
 13. 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ կստացվի 300 կգ հանքաքարից։
  300*77:500=46,2
 14. Բնակարանի մակերեսը 64 մ²է։ Նրա հատակը ներկելու համար պահանջվում է 21 կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ է անհրաժեշտ խոհանոցի հատակը ներկելու համար, եթե նրա մակերեսը 16 մ² է։
  16*21:64=5.25 kg

Ինքնաստուգում

Ընտրե՛ք ճիշտ տարբերակները:

 1. Ջերմաստիճանը որոշելու սանդղակներ են՝
  ա) Ցելսիուսի բ) Ֆարենհայտի գ) Կելվինի դ) Ջոուլի
 2. Ջերմային ընդարձակման ժամանակ մարմնի զանգվածը՝
  ա) մեծանում է բ) փոքրանում է գ) չի փոխվում
 3. Նյութի գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անցումը կոչվում է՝
  ա) պնդացում բ) խտացում գ) հալում
 4. Երբ երկու միմյանց հետ հպվող կամ շփվող մարմիններ էլեկտրականանում են, նրանք ձեռք են բերում՝
  ա) միեւնույն նշանի լիցքեր բ) տարբեր նշանի լիցքեր
 5. Կայծակի ժամանակ ճիշտ է՝
  ա) պառկելը
  բ) կանգնելը
  գ) ոտքերն իրար մոտ պահած կքանստելը
 6. Ուժեղ տաքացման ժամանակ մագնիսները՝
  ա) կորցնում են իրենց մագնիսական հատկությունները
  բ) ուժեղացնում են իրենց մագնիսական հատկությունները
  Լրացրե՛ք նախադասությունները:
 7. Մարմնի տաք կամ սառը լինելը որոշվում է նրա ջերմաստիճանից :
 8. Ջերմաստիճանը չափում են ջերմաչափով ։
 9. Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է հալում : 4. Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է պնդացում ։ 5. Էլեկտրական հոսանքը լիցքերը շարժումն է։
  Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
 10. Հալումը նյութի անցումն է պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի։ճիշտ է
 11. Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։ճիշտ է
 12. Հեղուկի եռման ջերմաստիճանը կախված չէ մթնոլորտային ճնշմանսխալ
  մեծությունից։
 13. Վտանգավոր չէ, երբ փորձերը կատարվում են գրպանի լապտերի
  մարտկոցներով։ճիշտ