Տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառումը

Գոյություն ունի կոտորակների յուրահատուկ տեսակ, որին անվանում ենք տասնորդական կոտորակ։ Դրանք են 5,6; 7,12;  10,456 ; 32,1878   և այլն։ Ինչպես երևում է այս թվերը պարզ  կոտորակներ են 1-ից տարբեր կարգային միավորներից ՝ 10; 100; 1000; 10000 ․․․  կազմված հայտարարով   հայտարարով։ Ինչպես օրինակ՝

untitled

Ինչպես ամբողջ թվերի համար, տասնորդական կոտորակների համար ևս կարելի է կիրառել դիրքային գրառում:Սկզբում դիտարկենք այնպիսի տասնորդական կոտորակներ, որոնց համարիչի թվանշանների քանակն ավելին կամ հավասար է հայտարարի թվանշանների քանակից:Համարիչում ստորակետով աջից անջատենք այնքան թվանշան, որքան զրո կա հայտարարում:Օրինակ՝843/10 = 84,3

2037/100 = 20,37

−4452/1000 = −4,452։Հիմա դիտարկենք այն դեպքը, երբ համարիչի թվանշանների քանակը փոքր է հայտարարի թվանշանների քանակից:Համարիչին ձախից զրոներ կցագրելով, հավասարեցնում ենք համարիչի և հայտարարի թվանշանների քանակները և գալիս ենք արդեն դիտարկված դեպքին:Օրինակ96/100= 096/100= 0,96

321/10000= 00321/10000= 0,0321։Տասնորդական կոտորակը բաղկացած է ամբողջ մասից (բոլոր թվանշանները մինչև ստորակետը) և կոտորակային մասից (բոլոր թվանշանները ստորակետից հետո):Ցանկացած թվանշանի դիրքը տասնորդական կոտորակում կարևոր է, այն որոշում է թվանշանի կարգը:

Տասնորդական կոտորակի ամբողջ մասի կարգային միավորները նույն են, ինչ որ բնական թվերինը՝ միավորներ, տասնավորներ, հարյուրավորներ և այլն:Կոտորակային մասի կարգային միավորները որոշում են այսպես՝*տասնորդականներ  (ստորակետից անմիջապես հետո եկող կարգը), *հարյուրերորդականներ (ստորակետից հետո եկող երկրորդ կարգը), *հազարերորդականներ (ստորակետից հետո եկող երրորդ կարգը)
*տասհազարերորդականներ, հարյուրհազարերորդականներ և այլն:Գրենք 25,574; 13,827;  3,9 և 48,65 տասնորդական կոտորակների կարգային միավորները աղյուսակի տեսքով:

ՏասնավորներՄիավորներ,ՏասնորդականներՀարյուրերորդականներՀազարերորդականներ
25,57425574
13,82713827
48,654865
3,939

Առաջադրանքներ

1․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.
ա) 3,87  բ) 137,56  գ) 1,001   դ) 3,5978։
3,87=387/100
137,56=13756/10000
1,001=1001/1000
3,5978=35978/10000

2․Տասնորդական կոտորակը ներկայացրեք դիրքային գրառմամբ․
3/10-03/10-0.3, 14/100-014/100-0.14, 25/1000-0025/1000-0.025, 158/10-15.8,  259/100-2.59, 26/10-2.6, 582/100-5.82, 3/1000-0003/1000-0.003,4/100-004/100-0.04, 12/100-012/100-0.12, 1/10000-00001/10000-0.0001, 14/1000-0014/1000-0.014,  269/10-26.9։

3. Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.
1/5 – 0.2
 2/25 – 0.08
 4/20- 0.2
2/50-0.04
 1/4-0.25
 201/200-1.005
150/250-0.6

4․ Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի բոլոր կարգերը /ներկայացրու վերը նշված աղյուսակի տեսքով/.
ա) 456,23,  դ) 10,656,    է) 0,69344,
բ) 1,456,      ե) 31,7452,   ը) 1245,38,
գ) 0,8921,  զ) 204,3005, թ) 7632,56472։

5․ Դուրս գրեք  տասնորդական կոտորակները.
32/10,  11/25, 3/4, 562/100, 4/15,   10/3, 1/10,  2/5, 11/25, 3/1000, 42/15,   -1001/3։

6․ Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.
5/10-0.5 ,  221/100-2.21,  7420/10000-0.742, 61/1000-0.061,  1/50-0.02, 80/400-0.2

7. Տասնորդական կոտորակը ներկայացրեք դիրքային գրառմամբ․
56/10, 84/100, 125/1000, 189/10,  2/100, 26/10, 520/100, 31/1000, 430/100, 122/100, 11/10000, 14/1000, 269/10

8. 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղա­նոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞ նա­վակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավա­կում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

9.  Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ABCD քառանկյուն՝ A (–2, +1), B (0,+3), C (+3, 0), D (+–2) գագաթներով Geogebra ծրագրի միջոցով։


10.Կատարե՛ք հաշվումները, եթե a = 3.
ա) 3 ⋅ a + 386=395, գ) (17 – a) ⋅ 3=42, ե) (78 ։ a + 99 ։ a) ⋅ 5=295,
բ) 27 ։ a + 96 ։ a=41, դ) (6 ⋅ a + 3) ⋅ a=63, զ) a ⋅ 2 + a ⋅ 3 + a ⋅ 4=27։

11. a տառն օգտագործելով՝ կազմե՛ք այնպիսի արտահայտություն, որի արժեքը a = 2 դեպքում հավասար լինի 25‐ի։

Կարդալ բայը չի սիրում հրամայական

«Այո,  ես  այնքան  խիտ  օրակարգ  ունեմ,  որտեղի՞ց  կարդալու  ժամանակ  գտնեմ:  Ումի՞ց  խլեմ՝  ընկերներից,   հեռուստացույցի՞ց,  ճամփորդությունների՞ց,  ընտանեկան  հավաքների՞ց,  դասերի՞ց»:
Որտեղի՞ց  կարդալու  ժամանակ  գտնել:
Լուրջ  պրոբլեմ  է,  որը,  սակայն,  պրոբլեմ  չէ  բնավ:
Որքան  հաճախ  է  առաջանում  «երբ  կարդալ»  հարցադրումը,  նշանակում  է՝  այդքան  չկա  նաև  կարդալու  ցանկություն:  Եթե  մտածենք,  կտեսնենք,  որ  կարդալու  ժամանակ  ոչ  ոք  երբեք  չունի.  չունեն  փոքրերը,   պատանիները,  մեծերը:  Կյանքը  կարդալու  համար  անվերջանալի  խոչընդոտ  է:
—  Կարդալ…Ուրախությամբ  կկարդայի,  բայց  աշխատանքս,  երեխաները,  կենցաղային  հոգսերը.  Ժամանակ  չկա:
—  Ինչպես  եմ  ձեզ  նախանձում,  որ  կարդալու  ժամանակ  ունեք:
Իսկ  ինչո՞ւ  այն  մյուսը,  որն  աշխատում  է,  վազում  խանութներով,  երեխաներ  մեծացնում,  մեքենա  վարում,  երեք  տղամարդու  հետ  սիրախաղ  անում,  ատամնաբույժի  մոտ  գնում,  մեկ  շաբաթից  պատրաստվում   տեղափոխվել.  ինչո՞ւ  նա  ունի  կարդալու  ժամանակ,  իսկ  միայնակ  բարոյախոսը  չունի:
Կարդալու  ժամանակը  միշտ  գողացված  ժամանակն  է:  Ումի՞ց  գողացված:  Ասեմ,  գողացված՝  ապրելու   պարտավորությունից:
Կարդալու,  ինչպես  և  սիրելու  ժամանակը,  լայնացնում  է,  մեծացնում  է  րոպեներից  և  վայրկյաններից  կազմված  ժամանակը:
Եթե  սերը  ստիպված  լինեինք  դիտարկել  ժամանակի  բաշխման  տեսանկյունից,  ո՞վ  կհամարձակվեր  սիրել:  Ո՞վ  ունի  սիրահարված  լինելու  ժամանակ:  Միևնույն  ժամանակ  ինչ-որ  մեկը  երբևէ  հանդիպե՞լ  է  սիրահարվածի,  ով  սիրելու  ժամանակ  չի  գտնում:
Երբեք  կարդալու  ժամանակ  չեմ  ունեցել,  բայց  ոչ  մի  բան,  երբեք  չի  կարողացել  խանգարել  ինձ  դուր  եկած  վեպը  կարդալուն:
ԸՆթերցանությունը  չի  կապվում  հասարակական  կյանքի  ձևաչափի  հետ,  այն,  ինչպես  և  սերը,  կենսակերպ  է:  Հարցն  այն  չէ,  թե  ես  ունեմ  կարդալու  ժամանակ  (  ժամանակ,  որն  ի  դեպ  ոչ  ոք  ինձ  չի  տա),  այլ  այն՝  կնվիրեմ  ես  ինձ  ընթերցող  լինելու  երջանկությունը,  թե  ոչ:
Հեղինակ՝ Դանիել Պենակ
Առաջադրանքներ

 • Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր: 
 • Դուրս բեր կարևոր մտքերը,  մեկնաբանիր: 
  ժամանակ,  որն  ի  դեպ  ոչ  ոք  ինձ  չի  տա:
  Յուրաքանչյուր մարդ ինքն է իր համար որոշում ,թե իր ժամանակը ինչպե՞ս կարող է օգտագործել:
 • Ի՞նչ եզրակացության եկար ստեղծագործությունը կարդալիս: 
  Հեղինակն ինքն իրեն մտածում էր ,թե ինչու՞ չի կարողանում ժամանակ տրամադրել կարդալու համար :
 • Բացատրի՛ր վենագիրը:
  Դա նշանակում է ,որ մարդուն չես կարող պարտադրել սիրով կարդալ:

Տասնորդական կոտորակ

1. Կատարիր բազմապատկում

4.7 ⋅ 1․1=         2.3 ⋅ 1․8=            3.86 ⋅ 1․1=           5.06 ⋅ 2․3=

5.6⋅2․4=         3.03 ⋅ 0․4=            1.02 ⋅4․9=            19.8  ⋅ 10․1=

3.1 ⋅ 4․7=        1,4 ⋅ 5.6=               61.7 ⋅ 2․3=           3.3 ⋅ 1․3=

34.7 ⋅ 6=         12.34 ⋅ 8=            3.26 ⋅ 11=           5.6 ⋅ 23=

45.67⋅4=         63.03 ⋅ 4=            7.02 ⋅9=            9.58  ⋅ 100=

34.51 ⋅ 7=        14 ⋅ 5.6=               611.7 ⋅ 3=           3.113 ⋅ 13=

2. Սենյակի ուղղանկյունաձև հատակի երկարությունը 15.7 մ է, իսկ լայնությունը՝ 4  մ: Հաշվիր հատակի մակերեսը:62,8

3. Հգանկյան բոլոր կողմերը իրար հավասար են և կազմում են 9.4 սմ: Գտիր հնգանկյան պարագիծը:9,4

4. Մեքենան 2 ժ շարժվում էր 98.7 կմ/ժ արագությամբ և 5 ժ՝ 73.6 կմ/ժ: Որքա՞ն ճանապարհ անցավ մեքենան այդ ժամանակում:

5. Խանութը ստացավ 200 կգ վարունգ: Առաջին հաճախորդը գնեց ամբողջ վարունգի 4% -ը, իսկ երկրորդը՝ 1 % -ը:Քանի՞ կգ վարունգ գնեց նրանցից յուրաքանչյուրը:1= bbh 2=2

Տնային

1. Առածներում լրացնել թվականները:
Ուզողի մեկ  երեսն է սև, չուզողի  երկու :
Հազար չափիր, մեկ կտրիր:
Գիտունին մեկ ասա, անգետին երկու :
Մի ունեցիր հազար  դահեկան, ունեցիր մեկ բարեկամ:
Տաս  մատիցդ որ մեկը կտրես, արյուն դուրս կգա:
Մի խելքը լավ է, երկուսը  ավելի լավ:
Հերոսը մեկ    անգամ է մեռնում, վախկոտը` հազար :

2. Հետևյալ թվականները գրել տառերով
ա. 69, 1988, 357, 2968, 99, 3-րդ, 10-րդ:
բ.  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X:

Վաթսունինը,Հազար ինը հարյուր ութսունութ,Երեք հարյուր  հիսունյոթ,Երկու  հազար ինը հարյուր վաթսունութ,իննսունինը,երրորդ, տասերորդ,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3. Տրված բացարձակ թվականները արմատի կրկնությամբ և ածանցման միջոցով դարձնել բաշխական, նույնը դարձնել նաև դասական:
Մեկ-մեկական,առաջին,
չորս-չորսական,չորրորդ
,  հինգ-հինգական,հինգերորդ,
ութ-ութական,ութերորդ
, ինը-իննական,իններորդ,
 տասնինը-Տասնիննական,տասնիններորդ: