Հարցեր եւ առաջադրանքներ Դասարանական 1

 1. Տարբեր չափերի ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք ձեզ ծանոթ օրինակներ:
  Բազմաբջիջ օրգանիզմների օրինակներ – բույսեր,կենդանիներ,մարդ
 2. Ո՞րն է կենդանի օրգանիզմների տարրական միավորը:
  բջիջը
 3. Ո՞վ է առաջին անգամ տեսել բջիջը, ի՞նչ սարքի օգնությամբ:
  Ռոբերտ Հուկ ,մանրադիտակով
 4. Շրջապատի որեւէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:
  Օրինակ ձուկը շնչում և լողում է ջրի տակ:
 5. Արդյոք կենդանի բջիջներն ունե՞ն ընդանրություններ: Որո՞նք են բջիջների բաղադրամասերը:
  Բոլոր բջիջները կազմված են ջրածնից, ածխածնից, ազոտից և թթվածնից։ Բջիջը կազմված է կորիզից և բջջապլազմայից:
 6. Քանի՞ բջջից են կազմված տարբեր կենդանի օրգանիզմներ: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:.
  Միաբջիջները կազմված են 1 բջջից , իսկ բազմաբջիջները ՝ բազում բջիջներից , օրինակ մարդունը հասնում է մինչև 1 000 000 000 000 հատի:

16.03.21

Կարդա՛ Ե. Չարենցի նամակը Թումանյանին։
Նմանատիպ մի նամակ էլ դու գրի՛ր և ուղարկի՛ր ընկերներիցդ մեկին։

Սիրելի ընկեր,
Լսել եմ քո բարի լուրի մասին և ցանկանում եմ այցելել քեզ ու անձամբ շնորհավորել : Շատ ուրախ եմ , որ դու կարողացել ես ընդունվել քո նախընտրած բաժինը և հուսով եմ մեծ հաջողությունների կհասնես :
Շուտով կհանդիպենք :
Քո ընկեր ՝ Մկրտիչ
16.03.2021 թ.

Քրիստոնեություն

Առաջին պարապմունք՝  Ինքնուրույն աշխատանք բլոգներում․ թվել Հիսուս Քրիստոսի  աշակերտներին։ Ներկայացնել 10 միտք, որոնք նկարագրում են քրիստոնեական կրոնը։

 1. Պետրոսը (Սիմոն Պետրոս, Կեփաս),Քրիստոս քարոզում է Առաքյալներին։
 2. Անդրեասը,
 3. Հակոբոսը (Զեբեդեոսի որդի, Որոտման որդի (Բաներեգես)),
 4. Հովհաննեսը (Հովհաննես Ավետարանիչ, Հովհաննես Աստվածաբան),
 5. Փիլիպպոսը,
 6. Բարդուղիմեոսը (Նաթանայել),
 7. Թադեոսը (Ղեբեոս, Հուդա)
 8. Թովմասը (Երկվորյակ),
 9. Մատթեոսը (Ղևի),
 10. Հակոբոս Ալփյանը (Կրտսեր Հակոբոս, Ալփեոսի որդի),
 11. Սիմոն Կանանացին (Նախանձահույզ),
 12. Հուդա Իսկարիովտացին։
 1. Մոնոթեիստական միաստվածություն, ավելի խորացված Երրորդության մասին ուսմունքով։ Ըստ քրիստոնեական հավատքի՝ աշխարհը արարվել է Միակ Աստծո կողմից, որն ունի երեք բնություն՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի։
 2. Աստված դիտարկվում է որպես կատարյալ Ոգի, Նա ոչ միայն ամենակարող և ամենագետ է, այլ նաև ունի անսահման բարություն և անվերջանալի սեր (Աստված սեր է)
 3. Ըստ քրիստոնեության՝ մարդկային կյանքն ամենամեծ արժեքն է։ Մարդը դիտարկվում է որպես հոգով անմահ, ստեղծված Աստծո կողմից իր նմանությամբ։ Ըստ կրոնի՝ բոլոր մարդիկ հավասար են Աստծո առաջ, և Նա ամեն դեպքում բոլորին սիրում է։ Աստված տվել է մարդկանց ազատ կամքի իրավունք։
 4. Մարդու կատարյալության մասին ուսուցում, ըստ որի՝ մարդիկ կատարյալ են և ստեղծված են որ Սուրբ լինեն (“․․․ Սուրբ եղեք, ինչպես Սուրբ է ձեր Երկնային Հայրը․․․”)
 5. Հոգևոր աշխարհի առաջնայնությունը ֆիզիկական աշխարհի նկատմամբ։ Աստված ֆիզիկական աշխարհի անառարկելի ղեկավարն է, որը տվել է այս Երկիրը մարդուն, որ վերջինս այստեղ իշխի և այստեղ իր ֆիզիկական մարմնի միջոցով կատարի իր Սուրբ պարտականությունը։
 6. Չարի սկիզբը համարվում է ոչ թե ֆիզիկական աշխարհը, այլ հոգևորը։
 7. Արդարների հարության մասին ուսուցում, ըստ որի արդարները պիտի հարություն առնեն և ժառանգեն ֆիզիկական աշխարհը։
 8. Աստծո՝ մարդկային կերպարանք ստանալու մասին ուսուցում՝ մարդկանց մեղքերից փրկելու, նրանց ճիշտ ուղղությամբ տանելու համար։ Ըստ քրիստոնեության՝ Հիսուս Քրիստոսը համարվում է Որդի Աստված, որը մարդկային կերպարանք ստացավ և որի խաչելությամբ մարդիկ փրկվեցին։
 9. Քրիստոսաբանությունը ուսմունք է Հիսուս Քրիստոսի մասին։
 10. Ամենակարևորներից է հանդիսանում Մկրտությունը:

Տասնորդական կոտորակի կլորացում

Առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր թվերի կլորացում․

145,6 =146;      3,67=3.7 ;   3,65=3.7 ;        24,6=25  ;  25,6  =26    ;   756,48=756.5    ; 755,48 =755.5;
56,81 =56.8;  56,9=57  ;     11, 54=11.5;  21,54=21.5;     77,5=78   ; 77,22=77,2;  87,625=87,6; 1245,5678=1245,6 ; 254,459=254,5

2․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 3,87=387/100,       գ) 137,56=13756/100    ե) 1,001=1001/1000       է) 3,5978=35978/10000

բ) 16,99=1699/100     դ) 0,003=3/1000    զ) 37,1=371/10          ը) 74,0938=740938/10000

3․ Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4)=-4,6, գ) (–0,37) + (–6,23)=-6,6, ե) (–1,001) + (–2,456)=-3,457,

բ) (–8,75) + (–1,25)=-10, դ) (–4,38) + (–2,04)=-6,42, զ) (–18,203) + (–0,411)=-18.614։

4․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64 , դ) 15,899 > 14,9 , ե) 78832,91 > 78732,91 ,

բ) 72,93 < 73,851 , գ) 0,382 < 0,45 , զ) 663,0001 < 663,0002 ։

5․Կատարի՛ր բաժանում․

ա) 1000 ։ 0,25=4000 ,     դ) 1295 ։ 0,37=3500 ,          է) 888 : 0,37=2400,

բ) 169 ։ 1,3=130 ,          ե) 276 ։ 2,3=120 ,               ը) 302 : 0,2=1510 ,

գ) 7920 ։ 3,6=2200 ,        զ) 10572 ։ 8,81=1200 ,         թ) 4451 : 44,51=100։

6․ AB հատվածը C կետով բաժանվում է AC և CB երկու հատվածների։ CB հատվածի երկարությունը AC հատվածի երկարության 2/3-ն է։ Գտե՛ք AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 24 սմ է։
24:2*3=36
36+24=60 սմ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7․ Որքա՞ն ժամանակում ժամացույցի ժամի սլաքը կպտտվի ուղիղ անկյան չափ և որքա՞ն  ժամանակում՝ փռված անկյան չափ, իսկ րոպեի սլա՞քը։
ուղիղ անկյան- 3 ժամ
փռված անկյան-6 ժամ
ուղիղ անկյան- 15 րոպե
փռված անկյան – 30 րոպե

8․ Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։ Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։
210*100:60=350 ցինկ
350+210=560 կգ

9․ Քառակուսու պարագիծը նրա կողմից մեծ է 96 սմ-ով։ Գտե՛ք քառակուսու մակերեսը։

10․Բրինձը պարունակում է 70 % օսլա, իսկ գարին՝ 60 %։ Որքա՞ն գարի պետք է վերցնել, որպեսզի ստացվի այնքան օսլա, ինչքան ստացվում է 6 կգ բրնձից։

11․ Նավակը մի նավակայանից մյուսն է հասել կես ժամում՝ ընթանալով 1200 մ/ր արագությամբ։ Վերադառնալիս նա ծախսել է 20 ր-ով ավելի։ Նավակի արագությունը վերադառնալիս որքանո՞վ է փոքր եղել։

English homework

Claire can read a bike but she can’t swim.
They chimpanzees can learn to count but can’t learn to speak English.
I can use a computer but I can’t draw pictures whit it .
She can play the guitar but she can’t play the violin .
My sister can play the piano but she can’t sing .
Uncle Jim can fly a place but he can’t ride a bike.
My mum can sing but she can’t she play the guitar.

Մայրենի 15.03.21

Կարդա՛ և պատրաստվի՛ր քննարկման՝ Արփենիկ Չարենց. «Հուշեր Հայրիկիս մասին»։

Առանձնացրո՛ւ քեզ ամենից շատ դուր եկած հատվածը և հիմնավորի՛ր։

Ես ծնվեցի հուլիսյան մի օր, երբ թավշոտ դեղձը կախվում է ճյուղից: Ոչ մի երկմտանք` Արփենիկ դրիր անունը դու իմ, բայց իբրև քնքշանք Բոժիկ կանչեցիր` Աստվածիկ:
Շատ գեղեցիկ է նկարագրել իր ծնվելու օրը :