Առաջադրանքներ

300.  Ընդգծված նախադասությունը (հեղինակի խոսքը) գրի´ր՝

ա) ուրիշի ուղղակի խոսքից  առաջ,
բ) ուրիշի ուղղակի խոսքից  հետո:

-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող,-պատասխանեց  աղվեսը,- ես ընտելացած չեմ:
Աղվեսը պատասխանեց  .
-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող, ես ընտելացած չեմ:
-Քեզ հետ խաղալ չեմ կարող, ես ընտելացած չեմ,-պատասխանեց  աղվեսը:


-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,- ասաց թագավորը, -քեզ արգելում եմ հորանջել:

Թագավորը ասաց
-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,քեզ արգելում եմ հորանջել:


-Վարվելակարգը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել,քեզ արգելում եմ հորանջել ,-ասաց թագավորը:


305.Քո հանգստյան կամ արձակուրդային օրերի մասին  պատմի´ր (կրկնվող բաներից ո՞րն ես շատ սի­րում, ի՞նչն է ձանձրացնում  կամ հոգնեցնում, այն օրերի մասին րնդհանրապես ի՞նչ ես մտածում և դրանց նկատամամբ ի՞նչ վերաբերմունք ունես):

308. Երկու խմբի գոյականները նախ վանկատի´ր, հետո դրանց հոգնակին կազմի´ր և օրինաչափությունը բացատրի´ր:

Օրինակ՝ ար -կըղ նը – կար,

արկղ — արկղեր, նկար — նկարներ:

Ա. Վագր-վա-գըր,վագրեր մանր-մա-նըր,մանրեր, աստղ-աս-տըղ,աստղեր, սանր-սա-նըր,սանրեր, ծանր-ծա-նըր, անգղ-ան-գըղ,անգղեր, կայսր-կայ-սըր, կայսրեր,զեբր-զե-բըր,զեբրեր:

Բ. Խրճիթ-խր-ճիթ,խրճիթներ, ձկնիկ-ձըկ-նիկ,ձկնիկներ, դպրոց-դըպ-րոց,դպրոցներ, գրիչ-գը-րիչ,գրիչներ, կռիվ-կը-ռիվ,կռիվներ, գլուխ-գը-լուխ, գլուխներ, տղա-տը-ղա ,տղաներ, կրակ-կը-րակ, կրակներ:

Թեմայի ամփոփում

Հաջորդիվ լինելու է ինքնասոտուգում․․․
1. Կատարե՛ք բազմապատկում.
ա) 7,31 ⋅ 2,06=15,0586         դ) 20,02 ⋅ (–11,99)= -240.0398,
բ) (–0,01) . 43,91=-0,4391   ե) (–34,8) ⋅ (–0,348) =12.1104, 
գ) (–5,32) ⋅ (–2,2) =11.704,   զ) 12,12 ⋅ 10,01=121.3212 :

2. Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 52,3527 ։ 3,27 =16,01,   դ) (–19,558) ։ (–7,7)=2,54 ,
բ) (–32,8) ։ (–8,2)=4 ,   ե) 0,1938 ։ 0,51=0,38 , 
գ) 25,52 ։ (–5,5)=-4,64 ,     զ) 2,304 ։ 7,2 =032

3. Կատարե՛ք բազմապատկում.
ա) 12 ⋅ 0,36=4,32 ,  դ) 4 ⋅ 2,575=10,3 , 
բ) 200 ⋅ 1,25=250 , ե) 77 ⋅ 0,98=75,46 , 
գ) 5 ⋅ 66,99=334,95 ,   զ) 134 ⋅ 1,73=231,82

4. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10=9,1+179,7 =188,8,
բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100 =1,316-0,0035=1,3125

5. Ներկայացրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.
ա) օրինակ՝  34 % = 34/100 =0,34,
բ) 90 %=90/100=0.9, գ) 17 %=17/100=0.17, դ) 5 %=5/100=0,05, ե) 123 %=123/100=1.23, զ) 250 %=250/100=2.5։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6. Շրջանակներում տեղադրել 1-ից 9 բնական թվերը (յուրաքանչյուրն օգտագործելով
մեկական անգամ) այնպես, որ եռանկյան բոլոր կողմերի վրա գտնվող թվերի
գումարները լինեն հավասար:

Դեպի գյումրի

Երևանից-Գյումրի- 122 կմ
Տևողություն-2ժամ 10րոպե


Սև բերդ

Սև բերդ, հուշարձան ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում։ 1834 թվականին կառուցված ամրոց է։ Անիի ստորգետնյա կառույցների նման Սև բերդի համար էլ ստորգետնյա ուղիներ են կառուցել և բերդից ճանապարհներ են եղել դեպի ներկայիս Մայր Հայաստան հուշարձանը և Կարմիր բերդը։ Ընդգրկված է Գյումրիի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում:

1837 թվականին կառուցված Ալեքսանդրապոլի ամրոցն իրենից ներկայացնում է ռազմական, ճարտարապետական շինությունների համալիր։ Կենտրոնական մասում «Ալեքսանդրապոլ» ամրոցն է՝ 3 դարպասներով, կենտրոնում՝ Սուրբ Ալեքսանդրա եկեղեցու հատակագիծն է և Ալեքսանդրապոլի ընդհանուր պաշտպանական համալիր հանդիսացող հարավային և հյուսիսային բերդերը։ Հյուսիսային կողմում Կարմիր բերդն է։ Հին Ալեքսանդրապոլի հատվածում տեղակայված է 102-րդ ռուսական ռազմաբազան։ Նա նշում է, որ այս պատմական հուշարձանը Կումայրիի բաղկացուցիչ մասն է, որից քիչ հեռու գտնված է եղել հին բերդաամրոցը՝ VII դարի եկեղեցով։ Բերդն ունեցել է իր պարսպային մասերից անձրևներից պաշտպանող յուրահատուկ ջրահեռացման համակարգ։ Բերդի պաշտպանական համակարգի մեջ մտնում են փոքր բետոնյա ամրություններ, որոնք գնդացրային կետեր են։ Այն սկսվում է դրա շուրջ մեծ ու լայն փորված փորվածքով։ Միջնաբերդն ավելի բարձրադիր է և գտնվում է շինության կենտրոնում։ Միջնաբերդի պատերի վրա կան նեղ և բարձր բացվածքներ, որտեղից կարելի է հրացանային կրակ բացել հակառակորդի վրա։

Լինկ