Մայրենի

Հասուն արտ

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Նըման բոցերու
Ցորենն է բըռնկեր`
Առանց այրելու:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Երկինքն է կըրակ.
Հողը խորխոլած
Ծըղոտներուն տակ:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Քառաշար հասկեր
Քառաշար սաթով
Արև՛ են հագեր:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Բոռ, մեղու, պիծակ,
Քիստերուն մեջեն
Կ’անցնին զերդ փայլակ:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Մերթ կ’ելլե, հովեն,
Դեղձանիկ մը, թի՛ռ,
Ոսկեծուփ ծովեն:

Օրո՜ր, ոսկո՛ւն արտ,
Օ՜ր տուր, հասո՛ւն արտ,
Գամ ոսկիդ հնձեմ
Մանգաղով արծաթ:

1.Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը՝ 

Արտ-Մշակելի հող, բոց-կրակ, խորխոլել-Ճաքճքել, ծղոտ-, քառաշար-Չորս շարք կազմող, չորս շարքով դասավորված, հասկ-ցողուն, սաթ-Երրորդական շրջանի բույսերի քարացած դեղնագույն, բոռ-, պիծակ, քիստ-, փայլակ, դեղձանիկ-թռչուն, հնձել-արտը քաղել, մանգաղ: 

2.Ի՞նչ գույն ես տեսնում, երբ կարդում ես բանաստեղծությունը, հատկապես ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են այդ տպավորությունը ստեղծում։ուսկեգու յն