Միանդամներ։ Ամփոփում

1. Գումարե՛ք միանդամների զույգերը․

  1. -5u 2. 2a2 3. 6x+14 4. -9m 5. -2c3 6. 9p4+2p6 7. -3t 8. 0 9. 11z5 10. -21+(-8k)

2. Բազմապատկե՛ք միանդամները․

  1. -14u2 2. -3a4 3. 84x 4. 20m2 5. -c9 6. 18p24 7. 2t2 8. -289v2 9. 28z25 10. 168k

3. Հաշվե՛ք և լրացրե՛ք թերթիկը․

  1. 35x 2. 2y5 3. -7t5 4. 5b3 5. 10a2 + 15 6. 16g6 7. 8. 24s4 9. 11u4 10. 21հ

4. Գտե՛ք միանդամը․

  1. 12xy5 z4 2. -8v3 w2 3. 17r5 4. -15z3

5. Հաշվե՛ք միանդամի աստիճանը․

7. Կատարե՛ք բազմապատկում․

  1. 2/9p7 2. -15y3 3. 84s13 4. 24t2 5. 8/5n10 6. -9r8 7. -7/4g4 8. 1/6z15 9. q10 10. -48v9

Դաս – 10. (25.10-29.10)

Լուծել հետևյալ խնդիրները՝

1. Հետևյալներից ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ? նյութ? ֆիզիկական մարմին? Չափիչ սարք? Ֆիզիկական մեծություն? Ֆիզիկական մեծության չափման միավոր?

ա) ամպրոպ- ֆիզիկական երևույթ ; դ) ջերմաչափ -չափիչ սարք; է) կիլոգրամ -ֆիզիկական մեծության չափման միավոր; բ) ժամացույց -չափիչ սարք; ե) Լուսին -ֆիզիկական մարմին; ը) ջրածին-նյութ; գ) ջերմաստիճան -ֆիզիկական մեծության չափման միավոր; զ) ծավալ – ֆիզիկական մեծություն; թ) ապակի -ֆիզիկական մարմին?.

2. Անվանե՛ք, ֆիզիկական ո՞ր երևույթների հիման վրա են գործում հետևյալ սարքերը՝ մեխանիկական լարման ժամացույց, թեյնիկ, արդուկ, էլեկտրական լամպ։

մեխանիկական լարման ժամացույց – մեխանիկական շարժում,
թեյնիկ – եռման,
արդուկ – ջերմության,
էլեկտրական լամպ-լույս է արձակում


Continue reading “Դաս – 10. (25.10-29.10)”

Նոյեմբեր 1-5

1 Սահմանե՛ք ֆիզիկական երեւույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
Այն երևույթը ,որի ժամանակ մարմինները փոխում են վիճակը ,ձևը ,չափերը և չի ստեղծվում նոր նյութ կոչվում է ֆիզիկական: Օրինակ ՝ սառույցի հալվել , արևի լուսավորել

2. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).
ա) սառույցի հալվելը – նյութը չի փոխում իր բաղադրությունը,փոխում է ձևը
գ) ջրի գոլորշիանալը – բաղադրությունը մնում է նույնը
բ) պղնձի սեւանալը տաքացնելիս
դ) բաժակի կոտրվելը – նյութը փոխում է ձևը

3. Սահմանե՛ք քիմիական երեւույթ հասկացությունը:Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ:
Այն երեւույթը , որի ընթացքում առաջանում են մեկ կամ ավելի նյութեր կոչվում է քիմիական: Օրինակ՝ երկաթի ժանգոտվել , փայտի վառել

4. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են քիմիական (ընտրությունը հիմնավորե՛ք).

ա) ջրի եռալը – անջատվում է ջերմություն
բ) արծաթե զարդի սեւանալը – նոր նյութ է առաջանում
գ) երկաթի ժանգոտվելը – նոր նյութ է առաջանում
դ) կաթի թթվելը – առաջանում է հոտ, նոր նյութ

5. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները: Բերե՛ք օրինակներ:
ջերմություն,էլեկտրականություն,համ,հոտ,գույն,գազի անջատում,
Օրինակ ՝ սոդայի ու քացախի խարնուրդից առաջանում է գազ պղպջակներով

6.Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ քիմիական ռեակցիաների ընթանալու համար: Թվարկե՛ք ձեզ հայտնի օրինակները:
Եթե նյութը պինդ է ՝ պետք է մանրացնել ,պետք է լինում տաքացնել նյութը կամ սառեցնել,լուծել ջրում, ուժեղ լույսի տակ պահել, էլեկտրական հոսանքի ազդեցություն,ճնշում:

November 1-5

We Are All Born Free and Equal

1. Watch the video at the top of the page.

2. Read the story “We Are All Born Free and Equal” just below it.

We Are All Born Free and Equal

David lives in a small town with his family. The town is pretty ordinary. Everyone goes to school, everyone goes to work at the town’s factory, and no one asks any strange questions.

But David is different. He does not want to go to school. He wants to work and help his family. He does not want to work at the town’s factory, though. He wants to open his own store. And he always asks these strange questions about “why do you do this?” and “why don’t you do that?”

Everyone laughs at him and no one really takes him seriously. No one except his friend Orlando. Orlando looks at David as a person with his own thoughts and ideas. He treats him respectfully. Orlando likes David, even though they disagree.

Time goes by and David grows his business. His hard work and sharp mind pay off, and he now has a chain of stores. He is a wealthy man.

He rarely comes to visit his hometown. But when he does, there is one thing he always remembers. He always remembers his good friend Orlando, and their respectful friendship. And now that he can, he always helps him in times of need.

3. Do the exercise at the bottom of the page.

Try Not to Do Things to Others That You Would Not Like Them to Do to You

1. Watch the video at the top of the page.

2. Read the story “Try Not to Do Things to Others That You Would Not Like Them to Do to You” just below it.

3. Do the exercises at the bottom of the page.