Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը

Image result for Ռասայական կազմը
  1. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ռասսաների տարածման շրջանները։
  1.  Գրել հետևյալ երկրներում գերիշխող դավանանքը՝ նշելով նաև համաշխարհային կրոնի ուղղությունը. Արգենտինա, Իսրայել, Ճապոնիա, Չինաստան, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Կանադա, ԱՄՆ, Իրան, Սաուդյան Արաբիա, Ալժիր, Նիգեր, Վիետնամ, Նիդերլանդներ, Կազախստան, Ուկրաինա, Թուրքիա, Ուրուգվայ, Վրաստան, Բրազիլիա, Ավստրալիա, Մոնղոլիա, Հունաստան, Լեհանստան, Հս. Կորեա, Հայսատան:
    քրիստոնեություն-Արգենտինա,Իսրայել,Ռուսաստան,Ֆրանսիա, Կանադա, ԱՄՆ,Նիդերլանդներ,Ուկրաինա,Ուրուգվայ,Վրաստան, Բրազիլիա, Ավստրալիա,Հունաստան,Լեհանստան,Հայաստան
    մահմեդականությունը (իսլամ) -Իրան,Սաուդյան Արաբիա, Ալժիր, Նիգեր,Կազախստան,Թուրքիա,Մոնղոլիա
    բուդդայականությունը-Չինաստան,Վիետնամ,Հս. Կորեա
  2. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 5 բազմազգ (պոլիեթնիկ) և 5 միազգ  (մոնոէթնիկ) երկիր:

Դաս – 11. (01.11-05.11)

Թեման՝   

      §9.Հավասարաչափ  շարժում: Արագություն:

      §10.Հավասարաչափ  շարժման արագության գրաֆիկական պատկերումը:

      Քննարկվող հարցեր.

1.Որ շարժումն են անվանում  հավասարաչափ:
Այն շարժումը ,որի ընթացքում մարմինը հավասար ժամանակահատվածում անցնում է հավասար ճանապարհ:

2.Կարելի է արդյոք հավասարաչափ համարել՝

ա. ժամացույցի սլաքի ծայրակետի շարժումը,

բ. թելից կախված գնդիկի տատանողական շարժումը,

գ. ջրի շարժումը գետում, որի հունը մեկ լայնանում է մեկ՝ նեղանում,

դ. մետրոյի շարժասանդուղքի շարժումը:

3.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը:
Այն հավասար է այդ ժամանակահատվածում անցած մարմնի ճանապարհի և ժամանակի հարաբերությանը :
v=S/t

4.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ ՄՀ-ում:
1 մ/վ

5.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը
v=S/t

6.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը

7.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը, եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:
t=S/v

8.Ինչ է վեկտորը, ինչ է սկալյարը:
Այն մեծությունները ,որոնք բացի թվային արժեքից ունեն նաև ուղղություն կոչվում են վեկտորներ: Իսկ որոնք ,որ չունեն կոչվում են սկալյարներ :

9.Արտահայտեք մ/վ – ով.

      1կմ/վ    =  1000 մ/վ ;   54կմ/ժ  =  15 մ/վ ;

      36կմ/ժ  =  10 մ/վ ;    8կմ/ժ  =  2.3 մ/վ :

10. Ինչպես է կախված  հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը ժամանակից:

11.Ինչ տեսք ունի հավասարաչափ շարժման ճանապարհի գրաֆիկը:

Սովորել՝   Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 29-ից մինչև էջ 42-ը:

Լուծել հետևյալ խնդիրները. 

1.Տրամվայը շարժվում է 36կմ/ժ արագությամբ: Այդ արագությունն արտահայտեք մետր-վայրկյանով(մ/վ):
36 կմ/ժ – 10 մ/վ

2.Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 1 րոպեում՝ շարժվելով 72կմ/ժ արագությամբ:
S= 72*1
S=72 կմ

05.11.2021

Առաջադրանքներ

1.Գտնե՛լ մեկ արմատ և երկու ածանց ունեցող բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։ Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով այդ բառերը։
Լուսանկարչական, տեսականորեն, գրահրատարակչական, հացթուխ,
ծովեզրյա, դարբնություն, բարեհամբույր, ատաղձագործ, մանրանկարչություն,
հրուշակագործ, վերաբաշխում, գիտականորեն, անօգնական, բազմություն,
տգիտություն:
Տեսականորեն կապիկը կարող է խոսել:
Անօգնական թռչունը մահանում էր:
Տգտությունը շատ վատ բան է :

2. Գտնե՛լ մեկ արմատից և մեկ ածանցից կազմված բառերը:
Հայեցակարգ, մետաղյա, բացառիկ, ասեղնագործություն, հաշվեկշիռ,
որսորդ, պողպատե, ձուլակաղապար, հնություն, ժամանակահատված,
արժեիջեցում, նվիրում, միջազգային, գունեղ, իրականություն, ընդհանրացում,
հարթակ, խտրականություն, մեղմորեն, միջնակարգ, շարժուն, ներգաղթյալ,
մենաշնորհ, միջուկ, բուսականություն։
 3. Առանձին սյունակներով դուրս գրե՛լ նախածանց,
վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։
Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ,
վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ,
ցուցանակ, արտապատկեր, ենթավարպետ, գերադաս, կղզյակ, հարակից,
հայրական, ներգրավում, տրամագծորեն, անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն,
հավաքածու, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն, միտք։


Վեջածանց Նախածանց
խնձորենի Անհայտ,
հակաթույն անմտություն
մթերային տգեղ
վերահաշվում անհոգաբար
կաղնուտ անհավատալի
միլիոնավոր չկամ
ցուցանակ արտապատկեր
ենթավարպետ գերադաս
կղզյակ հարակից
հայրական ներգրավում
տրամագծորեն անհարմար
դժգոհություն ապաշնորհ
հավաքածու համատեղություն
լսարան անթիվ
համատեղություն
ծիծաղելի
մորթեղեն
միտք