Սովորողի երրորդ շրջանի ուսումնական պլան

  • Դասացուցակի հղումը-Դասացուցակ
  • Ընտրության ձևը- կավագործություն
  • Ֆիզկուլտուրայի ձևը-ֆուտբոլ
  • Լրացուցիչ հաճախում դպրոցում- չկա
  • Լրացուցիչ հաճախում դպրոցից դուրս-հայոց լեզու,բասկետբոլ
  • Երկարօրյայից օգտվում եք-ոչ
  • Դպրոցի տրանսպորտ(միակողմանի, երկկողմանի)-ոչ