Թվաբանական քառակուսի արմատ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվեք՝

a)3
b)9
G)5
D)9
E)6
Z)2
E)4
@)1
T)0,13

02002) Ապացուցել, որ

Ա.>

Բ.>
Գ.>
D.<
E.<
Z.<
E.

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

3) Հաշվեք՝

4) Համեմատեք թվերը՝

5) Հաշվեք՝

Հավելյալ առաջադրանքներ

6) Մի թվի 5%-ը և մյուս թվի 4%-ը կազմում են 46, իսկ առաջին թվի 4%-ը և երկրորդ թվի 5%-ը միասին կազմում են 44: Գտեք այդ թվերը:

7) Երկնիշ թվի թվանշանների գումարը 6 է: Եթե այդ թվի թվանշանները տեղափոխենք, ապա կստացվի մի թիվ, որը կազմում է սկզբնական թվի 4/7 մասը: Գտեք երկնիշ թիվը:

8) Գրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե а-ն զրոյից տարբեր թիվ է.

9) Ներկայացրեք քառակուսու տեսքով.

ա) a10;

բ) a20;

գ) a50:

10) Ներկայացրեք a2հիմքով աստիճանի տեսքով՝

ա) (a5)2;

բ) (a4)3;

գ) (a3)7:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.