Գործնական աշխատանք 22.02.2023

127.․Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին:

Նախօրոք, շնորհք, մեհյան, ներողություն, խոչընդոտող, նրբանկատ:

Այնքան շատ են խոչընդոտողները ու խանգարողները, որ էլ ոչինչ չեմ ուզում անել:

Դե՛, ցո՛ւյց տուր շնորհք, թող տեսնեն, թե ինչեր ես անում:

Նախօրոք ամեն ինչ պատրաստել էր, որ հետո իրար չխառնվեր։

Ներողություն խնդրեց ու հանգիստ դուրս եկավ. կարծես ոչինչ չէր եղել:

Հեթանոսական մեհյան տեղում է կառուցվել այս տաճարը:

Շատ նրբանկատ մարդ է. երբեք ընկերներիս մոտ ինձ դիտողություն չի անում:

128․Շարքերում գտիր ուղղագրական սխալները:

  • արփշիռ, փաղչել-փախչել, հորձանուտ, տարրալուծել
  • արհամարել-արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, բոխկ-բողկ
  • քսուք-քսուկ, ժայտքել-ժայթքել, ճմռթել, գախտագողի-գաղտագողի
  • պարքևպարգև, պանդուղտ-պանդուխտ, սայթակել-սայթաքել, դշխուհի

129․Տրված կապակցություններում ընդգծված բառերով փոխաբերական իմաստով բառակապակցություն կազմիր:
Օրինակ՝ մաքուր սրբիչ-մաքուր հոգի
լուսավոր սենյակ-լուսավոր միտք
բարձր սար-բարձր ինքնասիրություն
սև գրիչ-սև սիրտ
տափակ տանիք-տափակ միտք
սուր դանակ-սուր միտք
ծանր իր-ծանր բնավորություն
խոր ձոր-խոր հոգի

130․Բառաշարքում առանձնացրու հոմանիշ բայերի 6 զույգ: 
Սփրթնել, ծաղրել, սարսափել, աղաչել, գունատվել, սաստկանալ, հեգնել, ուժեղանալ, իշխել, ահաբեկվել, աղերսել, տիրել:

Սփրթնել – գունատվել
Ծաղրել – հեգնել
Սարսափել – ահաբեկվել
Աղաչել – աղերսել
Սաստկանալ – ուժեղանալ
Իշխել – տիրել

131․ Կետերի փոխարեն գրիր ածանցներ:
Օրինակ՝ վազ.- վազք, վազորդ
արմավենի
ուժային
հարսնացու
տենչանք
գործարար
մետաղե
խռովյալ
փայլուն
վերջավոր
հոտային
հրե
խնձորենի

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.