Ամփոփիչ

 1. Որքա՞ն է թթվածնի վալենտականությունը և օքսիդացման աստիճանը թթվածնի պարզ նյությում:
  Թթվածնի վալենտականությունը 6
  Օքսիդացման աստիճանը 2։
 2. Ի՞նչ կապեր են առկա թթվածին պարզ նյութի մոլեկուլում:
 3. Գազային խառնուրդը պարունակում է 2,5 մոլ թթվածին և 3 մոլ օզոն:Ո՞րքան է խառնուրդի զանգվածը(գ)
  2.5*16=40գ
  3*48=144գ
  144գ+40գ=184գ
 4. Ի՞նչ ծավալ են զբաղեցնում 5 մոլ հելիումը և 0,5 մոլ արգոնը:
  5*22.4=112գ մոլ
  0,5*22.4=11․2գ մոլ
 5. Որքա՞ն է 67,2 ծավալով ազոտի (II)քսիդի (NO) զանգվածը:
  67,2/22,4=3
 6. Գրե՛լ Al, Sc,Ge,Nb,Mo,Tc ,Xe տարրերի էլեկտրոնային բանաձևերը:
  Al(13)=1s2 2s2 2p6 | 3s2 3p1
  Sc(21)=1s2 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d1 | 4s2
  Ge(32)=1s2 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d10 | 4s2 4p2
  Nb(41)=1s2 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d10 | 4s2 4p6 4d4 | 5s1
  Mo(42)=1s2 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d10 | 4s2 4p6 4d5 | 5s1
  Tc(43)=1s2 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d10 | 4s2 4p6 4d5 | 5s2
  Xe(54)=1s2 2s2 2p6 | 3s2 3p6 3d10 | 4s2 4p6 4d10 | 5s2 5p6
 7. Ո՞րքան է նյութի մոլային զանգվածը, եթե նրա 10 գրամը 0,25 մոլ է:
  10/0,25=40գ
 8. Որքա՞ն է 106,5 գ զանգվածով ֆոսֆորի (V) օքսիդի (P2O5) նյութաքանակը:
  62+80=142գ
  106,5/142=0,75գ
 9. Որքա՞ն է 2 մոլ երկաթի (II) սուլֆիդի (FeS) զանգվածը:
  56+32=88գ
  88*2=176գ
 10. Լրացրե ‌ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.
  ա)Ar(B)=11
  գ)Ar(Si)=28
  բ)Ar(Pd)=108
 11. Լրացրե ‌ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.
  ա)Ar(Mn)=55
  գ)Ar(Cu)=64
  բ)Ar(N)=14
  դ)Ar(K)=39