Հավասարություն

  • Ի՞նչ եք հասկանում հավասարություն ասելով:
    Ես հասկանում եմ այն ,որը բոլոր մարդիկ հավասար են անկախ ռասսայից, երկրից , կարգավիճակից:
  • Ի՞նչ եք հասկանում իրավահավասարություն ասելով:
    Ես հասկանում եմայն , որ օրենքի առջև բոլորը ունեն նույն իրավունքները անկախ սեռից, մաշկի գույնից, քաղաքական դիրքից , հնարավորություններից:
  • Ի՞նչ է սոցիալական հավասարություն
    Դա մարդկանց սոցիալական պայմաններն են , այսինքն եթե հարուստների և աղքատների միջև եղած տարբերությունը կամ ՙՙսահմանը՚՚ վերանա , ապա կլինի սոցիալական հավասարություն : Մեր մոլորակի վրա չկա կամ համարյա չկա այնպիսի երկիր ,որտեղ սոցիալական հավասարություն տիրի: