Տնային

Գրի՛ր 5 վերջածանցավոր, 5 վերջավորությունով բառեր․ ընդգծի՛ր վերջածանցն ու վերջավորությունը։

Վերջածանց              Վերջավորություն

Գրավոր                      հեռուստացույցում

Մարդկություն             տներ

Վարժանք                     վրայից

Փոքրիկ                         գիշերվա

Ուսուցչուհի                   բալի