Մաթեմատիկա

  1. Գտեք այն երեք իրար  հաջորդող  բնական  թվերը,  որոնց  գումարը լինի  363:120,121,122
  2. Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի180 է։59,60,61
  3. Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի 432  է։143,144,145
  4. Երեք իրար հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 225 է։  Որո՞նք են այդ թվերը։73,75,77
  5. Երեք իրար հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 288 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 94,96,98
  6. Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է: Գտեք այդ թվերը։21,23,25
  7. Երեք իրար հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 336 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 111,113,115
  8. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամ հավասար է իր նախորդի կրկնապատիկին գումարած 1: Գրեք այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը: 15
  9. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամ հավասար է իր նախորդի և 2 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը: 36

Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է,   երկրորդ անդամը՝ 2, և սկսած երրորդ անդամից յուրաքանչյուր անդամ  հավասար է իր նախորդ երկու անդամների  գումարին:  Գրիր այդ հաջորդականության  հինգերորդ անդամը: