«Ծառերի գանգատը»

1)Ես հասկացա ,որ ծառերը շատ էին նեղվում իրենց օգտագործելուց և կարիք ունեին նոր ծառերի, այսինքն անհրաժեշտ է տնկել շատ ծառեր:2)Ինձ շատ դուր եկավ, որ ծառերը դեռ վստահում էին մարդկանց, ոչ թե հանձնվում :3) Պետք է սահմանափակել փայտի օգտագործումը և շատ անտառներ ստեղծել:

Առաջադրանք

Հարցում արտահայտող բառը փոխարինի´ր համապատասխան բառով:

Ինչպիսի՞ արև-գեղեցիկ արև, ինչպիսի՞ օր-զվարթ օր, ինչպիսի՞ առվակ-մաքուր առվակ , ինչպիսի՞ հեռուստացույց-փոքր հեռուստացույց, ինչպիսի՞գիրք-մեծ գիրք, ինչպիսի՞ մարդ-տխուր մարդ: