Քառանկյուն

Առաջադրանքներ

1) Գծել ուռուցիկ և ոչ ուռուցիկ քառանկյուններ:

2) Գտեք ուռուցիկ քառանկյան անկյունները, եթե նրա երեք անկյունները իրար հավասար են, իսկ չորրորդ անկյունը դրանցից յուրաքանչյուրից փոքր է 400-ով:
3x+x-40=360
4x=400
x=100
100-40=60

3) Գտեք քառանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 8 սմ է, իսկ կողմերից մեկը մյուս կողմերից մեծ է համապատասխանաբար 3 մմ-ով, 4 մմ-ով և 5 մմ-ով:
x+3+x+4+x+5+x=80
4x=68
x=17
17+3=20
17+4=21
17+5=22

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

4) Գտեք ուռուցիկ քառանկյան անկյունները, եթե դրանցից մեկը մյուսից մեծ է համապատասխանաբար 100-ով, 200-ով և 300-ով:
x+10+x+20+x+30+x=360
4x=300
x=3540:4
x=75
75+10=85
75+20=95
75+30=105

5) Գրեք ուռուցիկ քառանկյան անկյունները, եթե դրանք համեմատական են 1, 2, 4, 5 թվերին:
x+2x+4x+5x=360
x=360/12
x=30
30, 60, 120, 150

6) Գտեք քառանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 66սմ է, առաջին կողմը երկրորդից մեծ է 8 սմ-ով և նույնքանով փոքր է երրորդ կողմից, իսկ չորրորդը երեք անգամ մեծ է երկրորդից:
x+8+

7) Ապացուցեք, որ քառանկյան անկյունների գումարը հավասար է 3600:

Սեպտեմբերի 19-25

Դաս 1 

Մարդու օրգաններ, բջիջհյուսվածք,օրգան- համակարգեր, հյուսվածքներ, դրանց տեսակները:
բջիջ

 1. Էպիթելային հյուսվածքծածկում է մարմնի տարածքները, գծեր ներքին խոռոչները և ձևավորում է մարմնի արտազատող գեղձերը, որոնք արտազատում են այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են հորմոններ և ֆերմենտներ. Այն հյուսվածք է, որը չի պարունակում արյունատար անոթներ (սնուցումը կախված է հիմքում ընկած միացնող հյուսվածքից) և այն կազմող բջիջներն ունեն հետևյալ հատկությունները.
   Կախված բջիջների շերտերի համամասնությունից և էպիթելի բջիջների ձևից (հարթ, խորանարդ կամ սյունաձև) էպիթելը դասակարգվում է որպես առաջնային (մեկ շերտ բջիջներով) կամ շերտավորված (բջիջների մի քանի շերտերով):
  • Շարակցական հյուսվածքիՄեզենխիմի վրա հիմնված «միացնող հյուսվածք» հասկացությունը ներառում է տարբեր տեսակի հյուսվածքներ տարբեր գործառույթներով (մեխանիկական և սպասարկման աջակցություն, իմունային պաշտպանություն, էներգիայի պահպանում և տեղափոխում):Այս հյուսվածքները կազմող բջիջները բաժանված են կոլագենի մանրաթելերռետիկուլին y էլաստին և արտաբջջային մատրիցը: Եվ այս երեք ռեսուրսները կազմում են գործվածքի տարրերը:Արտաբջջային մատրիցը բաղկացած է բարդ կառուցվածքային ցանցից, որը արտազատվում է շարակցական հյուսվածքի բջիջներից (որոնք շրջապատում և աջակցում են դրանք): Այն գերակշռում է արտաբջջային հաղորդակցությանը և պարունակում է ինչպես սպիտակուցային մանրաթելեր (կոլագեն և էլաստին), այնպես էլ այսպես կոչված կրիտիկական նյութեր:Ինչպիսիք են լուծված նյութերը, գլիկոզամինոգլիկանները, պրոտեոգլիկանները, պլազմային սպիտակուցները, բազմակպչուն գլիկոպրոտեինները և ջուրը։Տարբեր են կապ հյուսվածքի տեսակներըՃարպ, ոսկոր, արյուն (սրտի պատերից և արյան անոթների հեղուկ), աճառ, արյուն և ավիշ:
  • Մկանային հյուսվածք:Այս գործվածքը պատրաստված է երկար շրջանաձև բջիջներ, որոնք հայտնի են որպես մանրաթելեր. Բջջի ներսում մենք տեսնում ենք միոֆիբրիլներ, որոնք կազմված են ակտինից և միոզինից և ունեն կծկման ֆունկցիա։Դրա գործառույթն է ստիպել մարմնի շարժումը կծկման և թուլացման գործողություններից հետո. Կենդանական այս հյուսվածքները կարելի է բաժանել երեք տեսակի՝ հարթ մկանային, մկանային հյուսվածքի և սրտի մկանային հյուսվածքի։Մկանային հյուսվածքի երեք տեսակ կա

   • Նյարդային հյուսվածքՆյարդային հյուսվածքը կազմված է նյարդային բջիջներից, որոնք գրգռում են ստանում այլ հյուսվածքներից։ Նրանք էլեկտրական իմպուլսներ են փոխանցում այլ հյուսվածքներ և պահպանում են տեղեկատվություն և աջակցում են բջիջներին, որոնք շփվում են նյարդային բջիջների հետ:Սրանք ապահովում են պաշտպանությունԷլեկտրական մեկուսացում y նյութափոխանակության մեխանիզմներ արյան անոթների և նյարդային բջիջների միջև:Նյարդային հյուսվածքը բաժանված է երկու մասի.El կենտրոնական նյարդային համակարգ, որը ձևավորվում է ողնուղեղի և ուղեղի կողմից։ Եւ ծայրամասային նյարդային համակարգ, որը կազմված է ծայրամասային նյարդերից, ողնաշարային նյարդերից և գանգուղեղային նյարդերից։ Որոնք են այն նյարդերը, որոնք իմպուլսներ են ուղարկում և ընդունում դեպի կենտրոնական նյարդային համակարգ և այնտեղից) և նյարդային գանգլիաները:Ի կենտրոնական նյարդային համակարգ, օժանդակ բջիջներն են նեյրոգլիա, մինչդեռ ծայրամասային նյարդային համակարգում դրանք բջիջներն են Շվանը իսկ արբանյակային բջիջներ. Այս հյուսվածքը թույլ է տալիս նյարդային համակարգին արձագանքել շրջակա միջավայրի գրգռիչներին, կարգավորել օրգանների և սարքերի աշխատանքը և, հետևաբար, համակարգել մարմնի գործառույթները:
  • արյան հյուսվածքներ

  Արյունը հեղուկ է, որը համարվում է հյուսվածք, քանի որ այն բաղկացած է բջիջները և միջբջջային նյութը. Այս հյուսվածքը պարունակում է պլազմա, որն ունի լուծարված սննդանյութեր, ինչպիսիք են գլյուկոզա և ռազմավարական սպիտակուցներ ինչպիսիք են ալբումինը, գամմա գլոբուլինը և ֆիբրինոգենը:

  Բջջային մասը կազմված է կարմիր արյան բջիջները, որոնք թթվածինը տեղափոխում են կենդանու մյուս հյուսվածքները։ Այն սպիտակ արյան բջիջները, որոնք պաշտպանում են պաթոգեն նյութերի ներթափանցումից, և թրոմբոցիտներպատասխանատու է արյան մակարդման համար.

  El մկանային հյուսվածք, The էպիթելային հյուսվածք, The ոսկրային հյուսվածք y El նյարդային հյուսվածք նրանք կատարում են մի շարք բարդ մասնագիտացված գործառույթներ բազմաբջիջ կենդանիների կենդանի մարմնում՝ օգտագործելով նրանց համապատասխան հատկությունները:

  Լրացուցիչ աշխատանք:

  Գտիր հետաքրքիր տեղեկություններ հյուսվածքների , բջիջների կառուցվածքների վերաբերյալ, պատրաստիր ուսումնական նյութ:

  Սեպտեմբերի 19-23

  1. Կազմե՛ք թթվածնի հետ հետևյալ տարրերի միացության բանաձևը

  K, Ca, Al, Fe(II), Fe(III), N(I), N(III), P(V),Mn(VII)
  K2O,CaO,Al2O3 ,FeO,Fe2O3 , N2O,N2O3,P4O10,Mn2O7

  2.Գրեք հետևյալ նյութերի բանաձևերը.

  ա) կալցիում֊օ֊երեք-KO3

  բ)նատրիում֊Էն֊ օ ֊ երեք-NaO3

  գ)ֆերիում֊երկու֊օ֊երեք-Fe2O3

  3.Ի՞նչպես են անվանում 2 և 4 ֊ը(H2SO4) մոլեկուլային բանաձևում,և ի՞նչ է ցույց տալիս։

  Слепой глупец

  • Как и каким образом каждый из героев рассказа воспринимал жизнь?
  • Может ли страх разрушить жизнь человека?
   Да, если человек будет боятся от своих действий.
  • С чего начинается смерть человека?
   В первую очередь от страха .

  Երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումներ

  Առաջադրանքներ

  1) ա) Ո՞ր հավասարումն են անվանում երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարում: Բերեք օրինակներ:
  2x-5y+2=0

  բ) Ի՞նչն են անվանում ax+by+c=0 հավասարման լուծում, որտեղ a և b գործակիցներից գոնե մեկը հավասար չէ զրոյի:

  2) Քանի՞ լուծում ունի x-y+1=0 հավասարումը:

  3) Տրված a, b, c թվերով կազմեք առաջին աստիճանի երկու անհայտով հավասարում.
  ax+by+c=0

  ա) a=5, b=4, c=-2;
  5x+4y-2=0

  բ) a=0, b=-3, c=4;
  0x+3y-4=0

  գ) a=0, b=2, c=-1;
  0x+2y-1=0

  դ) a=-5, b=-1, c=0:

  -5x+1y-0=0

  4) Ցույց տվեք, որ (1;-1), (5;-7), (-3; 5) թվազույգերը 3x+2y-1=0 հավասարման լուծումներն են:

  5) Գտեք հավասարման երեք լուծում.

  ա) x+y-5=0;
  2+3-5=0

  բ) y-5=0;
  5-5=0

  գ) 2x-y+2=0:

  6) (1;3) թվազույգը հավասարման լուծու՞մ է.

  ա) 2x-3y+5=0

  բ) -x+y-2=0

  գ) x-y-6=0

  դ) 7x-3,2y+4=0:

  7) Տված հավասարումից y-ը արտահայտեք x-ով.

  ա) x+y=5

  բ) 2x-y=3;

  գ) -3x+2y=7:

  դ) -3,5x+2y=0,2:

  Լրացուցիչ առաջադրանքներ

  8) Տված հավասարումից x-ը արտահայտեք y-ով.

  ա) -x+2y-3=0;

  բ) -5x-y+7=0;

  գ) 2x-0,3y-1=0;

  դ) 54x-32y+4=0:

  9) Կազմեք երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարում հետևյալ պայմանից՝

  ա) Երկու թվերի գումարը հավասար է 10:

  բ) 2 լ կաթը և 3 բատոն հացը միասին արժեն 990 դրամ:

  գ) Գրիչը մատիտից 700 դրամով թանկ է:

  10) a-ի ի՞նչ արժեքի դեպքում (3; -2) թվազույգը 3x-ay-4=0 հավասարման լուծում է:

  Եղանակներ

  1. Ընդգծե՛ք ենթադրական եղանակի 5 բայաձև.
  ա. չեմ մնա, կլողամ, սուրալու եմ, խաղամ, մուրալիս,
  կժպտայի,
  կզղջանք, թռվռացել ենք, պիտի հուսար, չէր ճչա
  բ. չենք կառչի, վատնենք, կդնի, հասնելու է, մտի՛ր
  կխառնենք, պիտի գտնի, կսառչեի, կպչելիս, կկառչեր

  2. Ընդգծե՛ք հարկադրական եղանակի 3 բայաձև.
  ա. պետք է ապրենք, մի՛ խոսիր, չպիտի համոզի, վերցրե՛ք,
  պիտի հաշվեր, չուզեք
  բ. կհիանամ, պիտի լողանա, կնեղանա, չպետք է մանրանար,
  պիտի զարմանայինք, չէինք թարմանա
  3. Ընդգծե՛ք ենթադրական ապառնի 3 ժամանակաձև.
  ա. կիսովի, կթովի, կորովի, կարովի, կաղոթի, կօղակի
  բ. կաղա, կորա, կտա, կպա, կեռա, կերա

  Գործնական աշխատանք 16.09.2022

  1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

  Ա. Մարդատար գնացքը կարո՞ղ է քսանմեկ րոպեում կտրել-անցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները՝ Խաղաղ օվկիանոսից մինչև Ատլանտյան: Դա նույնիսկ ինքնաթիռով հնարավոր չէ: Բայց ամերիկյան մի համալսարանի գիտնականներ պնդում են, որ այդ միայն իրագործելի է: Մի ագգային գիտաժողովում նրանք ստորերկրյա նոր փոխադրամիջոցի նախագիծ են ներկայացրել:

  Բ. Սևանա լճի խնդիրն այսօր հուզում է յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ մարդու: Սևանի ջրի մակարդակը տասնյակ տարիների ընթացքում իջել է: Ջրի կորստի հետ առնչվում են մի շարք այլ էական հարցեր: Առանջինն ուշադրության է արժանի ջրավազանի կենդանական աշխարհի պահպանության խնդիրը:
  Բնակության անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել նաև Սևանի թևավոր բնակիչների՝ թռչունների համար:

  Գ. Քանդում են հին տները, թափվում են աղյուսները, խուլ աղմուկով ընկնում են գերանները: Վիեննացի մի փայտավաճառ այդպիսի իրադարձությունը երբեք բաց չի թողնում: Նա չնչին գնով կամ էլ ձրի հավաքում է կառույցի փայտե մասերը: Երաժշտական գործիքներ պատրաստողները չորացած փայտը շատ բարձր են գնահատում: Դրանցից հիանալի տավիղներ, կիթառներ ու ակորդիոններ են սարքվում:

  2. Այբբենական կարգով դասավորի՛ր.

  • Դասավանդողներիդ անունները,
  • Դպրոցական առարկաների անունները,
  • Քո սիրելի ստեղծագործությունների վերնագրերը:

  3. Կետերի փոխարեն գրի՛ր յաիա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

  Միմյանց, քվեարկություն, որդյակ, յասաման, քիմիական, հեքիաթային, ոսկյա, հրեական, դաստիարակություն, սենյակ, կրիա, Անդրեաս, Եղիազարյան, կյանք:

  4.Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

  Քո չքնաղ ծաղկի բույրն է ինձ այստեղ բերել: (բույր, բյուր)
  Անթիվ ու բյուր են աստղերը: (բույր, բյուր)
  Ասիան երբևէ կհանգստանա՞ պատերազմներից: (Ասիա, Ասյա)
  Ասյան երբևէ կհանգստանա՞ իրեն այդքա՜ն հուզող մտքից: (Ասիա, Ասյա)
  Սոֆիան գեղեցիկ ու հյուրընկալ քաղաք է: (Սոֆիա, Սոֆյա)
  Սոֆյան գեղեցիկ ու նրբանկատ աղջիկ է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

  Գործնական քերականություն 223, 232-238

  234.Տրված բայերը պատճառակա՛ն դարձրու տալ  բայի օգնությամբ:
  Օրինակ

  զանգել- զանգել տալ:

  Հանձնել-հանձնել տալ, պատժել-պատժել տալ, ասել-ասել տալ, աղմկել-աղմկել տալ, պատասխանել-պատասխանել տալ, զրուցել-զրուցել տալ, հայտնել-հայտնել տալ, աղալ-աղալ տալ, բանալ-բանալ տալ, տանել-տանել տալ:

  235.Տրված բայերը  հնարավոր ձևերով պատճառակա՛ն դարձրու:

   Օրինակ

  լսել- լսեցնել , լսել տալ:

  Իմանալ-իմաց տալ, բարկանալ-բարկացնել, տեսնել-տեսնելու տալ, զգալ-զգացնել տալ:
  236.Ընդգծված պատճառական բայաձևերը փոխարինի՛ր հոմանիշներով:
  Իմաց տվեց, որ ինքն այլևս չի հավատում նրա խոսքին:
  Հրեշին միայն իր հաստատակամությամբ ու համառությամբ գնալ թողեց, այդ կողմերից:
  Տեղյակ պահեց,  որ շուտով գալու է:
  Զգացվեց, որ այլևս չի ուզում խոսել:
  Վտանգի մասին բոլորին տեղյակ պահեց ,  որ քաղաքից հեռու չգնան:

  1. Սխալ կազմած պատճառական ձևերը դո՛ւրս գրիր և ուղղի՛ր:

  Վախեցնել տալ-վախեցնել, խոսել տալ-խոսեցնել, բարկանալ տալ-բարկացնել, համոզեցնել, ապրեցնել տալ-ապրեցնել, ներեցնել-ներել տալ, փրկեցնել-փրկել, նախանձել տալ-նախանձեցնել, թվացնել-թվացնել տալ, փայլեցնել-, բանեցնել տալ-, հայտարարել տալ-, անել տալ-, ցավեցնել տալ-ցավեցնել, ափսոսել տալ-ափոսեցնել, սիրել տալ-, մտածեցնել-մտածել տալ, ճանաչեցնել-ճանաչել տալ, պայթեցնել տալ-, խնդրել տալ:

  1. Սխալ կազմած պատճառական ձևերը դո՛ւրս գրիր և ուղղի՛ր:Առավոտից իրիկուն, հետո էլ նորից մինչև առավոտ աշխատեցնել է տալիս, մինչև որ մաշկն էլ չի դիմանում: Զգացնել տվեց, որ ինքը բնավ էլ համաձայն չէ մեր որոշմանը:
   Մեզ այնքան սպասեցնել տվեց, ինքն իր համար ման է տալիս:
   — Հասկացնել կտամ, թե ես ով եմ,- զայրացած գոռգոռում էր նա:
   Երբ բոլոր ընդիմախոսներին լռել տվեց ու համոզեց, սկսեց ուրիշ բանի մասին խոսել:Բայի եղանակները ցույց են տալիս խոսողի վերաբերմունքը գործողության կատարման նկատմամբ: Խոսողի գործողությունը կարող է ներկայացնել, իբրև ցանկալի, անհրաժեշտ ,պայմանով կատ0արելի և այլն: