Ճամբար օր 4

Մենք օրը սկսեցինք մարզանքից, հետո մենք մաքրեցինք մեր շրջակա միջավայրը, խնդիրներ կազմեցինք և իջանք 5 տարեկանների մոտ:Մենք լուծեցինք 5 տարեկանների   հետ   երկրաչափական պատկերներով խնդիրներ ,այնուհետև գնացինք մայր դպրոց, այնտեղ մենք կավից պատրաստեցինք  երկրաչափական պատկերներ, եկանք նորից դպրոց և խաղացինք ֆուտբոլ: