Առաջադրանքներ

1.

ա Տեղադրիր համապատասխան  հնչյուններ  և  ստացիր  բառեր /փակագծերում  տրված  թիվը  նշում  է ստանալիք  բառի  առավելագույն  քանակը/.

 

Եր+ /6/-Երևան,երջանիկ,երթուղի,երթ,երես,երեխա

փո+ /7/-փոր,փողոց,փոթորիկ,փորսուղ,փող,փորցաք,փորացավ,փորկապ

աշ+ /8/- աշտարակ, աշուղ,աշխարհ,աշխույժ,աշուն, աշակերտ,աշխատանք, աշխատավարձ

բա+ /9/-բառ,բացատրություն,բախտավոր,բարեկամ

Բ. Յուրաքանչյուր բառի սկզբին, ապա՝ վերջին կցիր մեկական հնչյուն և ստացիր երկու նոր բառ.

Մուր-մուրճ,ամուր, վազ-վազք,ավազ, տար-տարի-, ական-ականջ, շուն-շունիկ-անշուն, այր-մայր-այրի, ավար-ձավար-ավարտ:

Գ. Որոշիր բառերի հնչյունների և տառերի քանակը: Նկատի առ նաև արտասանվող, բայց չգրվող ը հնչյունը:

Օրորոց-6տ,6հ, եղինջ-5,6, հևիհև-5,7, օթևան-5,6, երկյուղ-6,7, երբեմն-6,7, սերկևիլ-7,8, պարգև-5,6, խխունջ-5,6, պատշգամբ-7,7, ճակնդեղ-7,7:

 

2.Գտնե՛լ ածականները և դրանցով կազմել նախադասություններ:
Աղոտ, դերձակ, դժվարին, հոգատար, մանրահատակ, կավ, հաճարենի,
հյուսնություն, լսարան, հանգամանորեն, երկաթ, պողպատե, սնահավատ, դետալ,
գործունյա, բարեգութ, դաժան, ատլաս, չիթ, փայտե, կաղապար, շրջանակ, թղթե:

Աղոտ մոմի լույսի տակ նա գիրք էր կարդում:

Դժվարին օրեր էին մեզ սպասում:

Ես ունեմ հոգատար մայրիկ:

Պողպատե բռնակը շատ էր տաքացել:

Բակում աշխատում էին գործունյա մարդիկ:

Աշխարհում կան շատ բարեգութ մարդիկ:

Այդ շանը պահում էր մի դաժան մարդ:

Փայտե քանդակներ կար դրսում:

Թղթե ինքնաթիr պատրաստեցի:

3.Փակագծերում տրված բառերից ընտրի՛ր ճիշտ բառաձևը  տվյալ նախադասության համար։

 

Լուրջ միջոցներ ձեռնարկելու (փոխարեն, փոխանակ) ռուսական դիվանագետները փոքրիկ միջոցներ ձեռնարկեցին։

Սպասվում էր հայ-ադրբեջանական (պաշտոնեական, պաշտոնական) նոր հանդիպումներ։

Երկյուղածությամբ մոտ գնացի ու (դողդոջուն, դողդոջյուն) ձեռքերով հանեցի ծրարը։

Այս առասպելական հերոսի մասին բազմաթիվ (ավանդույթներ, ավանդություններ) են ստեղծվել:

Այդ դեպքից հետո նրա հոգում մի տեսակ դառնության (զգացում, զգացմունք) էր մնացել:

(Խոսքը վերաբերում, վերաբերվում) է 5–րդ դարի հայ պատմիչների գործերին:

Գեղագիտությունը (հասկացություն, հասկացողություն) է տալիս գեղեցիկի մասին:

Չկարողանալով դիմադրել թշնամու հարձակումներին՝ բերդի փոքրիկ կայազորը (տեղի տվեց, տեղիք տվեց)։

Երկուսն էլ (ուսում, ուսմունք առած), առաջավոր հայացքների տեր երիտասարդներ էին։

Եվ հենց բլրի վրա էլ Արգիշտին (զարկեց, զարկ տվեց) իր վրանը։

Մոխրագույն մեգը բարձունքում հետզհետե (լուծվում, լուծարվում էր)։

Այդ մասին ասվել է (բազմիցս, բազմիցս անգամ):

Ընկերներիդ (հանդիպելուց, հանդիպելիս) չմոռանաս ասել այդ մասին։

Երեխան իր ծնողների հետ դուրս (եկավ, եկան) զբոսանքի։

Ոչ միայն չէր սովորել դասերը (այլ, այլև) դասի տեղն էլ չգիտեր։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.